Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: szennyvíz.hu › A szennyvízberuházás aktuális kérdéseiről tájékoztatás

A szennyvízberuházás aktuális kérdéseiről tájékoztatás

2011. július 25., 19:50
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az Önkormányzat és a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. együttesen kívánja tájékoztatni Önöket a szennyvízberuházás aktuális kérdéseiről.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosok közreműködését és segítségét az alábbiakban:

A házi bekötéseket folyamatosan építi ki a kivitelező. A kivitelező képviselőjének szíveskedjenek megmutatni a telken belül jelenleg is működő csatorna nyomvonalát, ill. amennyiben nincs rákötve az ingatlan a szennyvízhálózatra, úgy az udvari belső csatlakozási pont helyét, valamint kérjük a kiépítendő új csatorna nyomvonalát megbeszélni. Az udvari vezeték építését teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza (megbontott beton visszabetonozása nélkül), az ingatlantulajdonosnak a kivitelező felé semmilyen fizetni valója nincs.

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvízberuházás házi bekötéseire vonatkozóan úgy határozott, hogy amennyiben a lakosok 2012. február 1-ig írásban kérik a házi bekötést, úgy az Önkormányzat 2012. március 30-ig vállalja, hogy számukra azt díjmentesen bekötteti. Természetesen ennek feltétele, hogy a szennyvíztelep próbaüzeme határidőben elkezdődjön. Ezen határidő lejárta után viszont már csak az üzemeltető által meghatározott összeg kifizetését követően lehetséges a rendszerre való rákötés. A házi csatorna nyomvonaláról készülő nyilatkozatot, vázlatrajzot az ingatlantulajdonos az aláírásával hitelesíti, mely nyilatkozatot a kivitelező kéri be a lakosoktól a házi bekötés alkalmával.

Amennyiben az ingatlantulajdonos az üzemelő hálózatra fenti időpontig nem kíván rákötni, úgy a továbbiakban az önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjat kell megfizetnie.

Az előre leegyeztetett nyomvonalon a kivitelező a vezeték részére a munkaárkot kiássa és a telken belüli útba eső burkolatokat feltöri, majd a vezeték kiépítése után a munkaárkot visszatölti, azonban a burkolat helyreállítása vagy visszabetonozása az ingatlan tulajdonosának feladata és költsége.

A kontra lejtésű telkek gravitációs beköthetősége érdekében kérjük a lakosságot, segítsék a kivitelezőt azzal, hogy a pincékben jelenleg is működő csatornavezetéket - amennyiben szükséges - a tulajdonos és a kivitelező egyeztetése után szíveskedjenek úgy átszereltetni, hogy az a jelenlegi kifolyáshoz képest az épület falán magasabban kerüljön kivezetésre.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy azon ingatlanoknál, amelyek gravitációsan nem köthetők be az újonnan kiépített rendszerbe, ott házi átemelők beépítésével lesz megoldva a szennyvíz elvezetése, melyet a kivitelező díjmentesen beépít. A teljes szerelést az elektromos csatlakozással együtt a kivitelező fogja elvégezni, melynek üzemelése az ingatlan elektromos hálózatáról történik és az áramdíj a tulajdonos költsége lesz, ami kb. 1-2 perces működést jelent naponta.

Az ingatlanon belül kiépülő házi csatorna élő vezetékre történő rákötése későbbi időpontban fog megtörténni, amely a jelenlegi meglévő (házból kijövő) és az épülő vezeték közötti szakaszt jelenti. Ez várhatóan a szennyvíztisztító telep hivatalosan bejelentett próbaüzem indításának időpontja után fog bekövetkezni.

Az önkormányzati utakon, járdákon jelenleg ideiglenes helyreállítást végez a kivitelező, a végleges helyreállítás 2012 tavaszán, a konszolidációs idő letelte után kezdődik. Így a végleges helyreállítás utáni esetleges süllyedéseket kívánjuk kizárni. A konszolidációs idő alatt a kivitelező folyamatosan karbantartja az ideiglenesen helyreállított utakat, ill. járdákat úgy, hogy a lakosság közlekedése mindenkor biztosított legyen.

Probléma esetén kérjük, hogy az ingyenesen hívható 06-80-205-163-as telefonon, vagy az Iskola u. 46. sz. alatti irodában személyesen jelezzék kérdéseike. Bővebb információ: www.szennyvíz.hu

Kérjük szíves együttműködésüket és a kiépítés során türelmüket a munkálatok elvégzése érdekében!

Rózsaszentmárton, 2011. július 25.

 

Sipos Jánosné

Községi Önkormányzat

polgármester

Kalmár István

SWIETELSKY Magyarország Kft.

építésvezető

 

Videók