Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: szennyvíz.hu › A 2011. december 12-én megtartott lakossági fórumon elhangzott tájékoztató a szennyvízberuházásról

A 2011. december 12-én megtartott lakossági fórumon elhangzott tájékoztató a szennyvízberuházásról

2011. december 12., 21:00
Sipos Jánosné polgármester tájékoztatója

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

A Képviselőtestület, valamint a kivitelező, Swietelsky Magyarország KFT. nevében tisztelettel köszöntöm a lakossági fórumon megjelenteket.

Tisztelettel köszöntöm körünkben:

  • Kalmár István építésvezetőt, a Swietelsky Magyarország KFT. képviseletében
  • Veres László területi igazgatót a Főber ZRT. képviseletében
  • Boros Tamás projektmenedzsert, az Eviber KFT. képviseletében
  • Füzér Ferencet, a One Online KFT. képviseletében

A településen folyó szennyvízberuházás a végéhez közeledik, ezért úgy gondoltuk, hogy ismételten tájékoztatjuk Önöket a szennyvízberuházás helyzetéről.

A szennyvízcsatorna gerinchálózata az ingatlanokra történő beállással együtt már 95%-ban elkészült. A szennyvíztisztító telep készültsége lehetővé teszi a próbaüzem megkezdését, így az a település szennyvizét fogadni tudja. A próbaüzem sikeres lebonyolításához a lakossági szennyvíz elengedhetetlen. A Mérnök és a Hatóság a szennyvíztisztító telep próbaüzemének megkezdéséhez hozzájárult, így a próbaüzem a mai napon megkezdődöttIndulhatnak az ingatlanokon belül az u.n. „élőre kötések”. A szennyvíztisztító telepen a tavasz folyamán nyílt napot fogunk tartani, amikor az érdeklődők megtekinthetik az üzemszerű működést.

 

 

 

Ha már kiépült a házi csatorna a csatlakozási pontig, ott csak összekötés készül; ahol még nem épült ki, ott a házi csatorna kiépítésével együtt készül az összekötés.

Ingatlanonként az „élőre kötést” a Kivitelező végzi el, ezzel egyidőben a Heves Megyei Vízmű Zrt. megköti a Fogyasztói szerződést a lakosokkal.

A lakosságnak a szerződéskötés tekintetében nincs tennivalója, mert a szolgáltató Vízmű Zrt. műszakilag lehatárolható területenként fogja Önöket felkeresni. Ellenőrzik az új bekötés működését és amennyiben mindent rendben találnak, üzemeltetési szerződést kötnek a tulajdonossal. Az a tulajdonos, aki úgy dönt, hogy nem köti meg a szerződést az élőre kötéstől számított egy hónapon belül, a későbbi szerződéskötéskor a Vízmű vállalat egyszeri szerződéskötési díjat számol fel 5400 Ft értékben.

A településen elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki, ami azt jelenti, hogy a kiépült csővezeték a szennyvíz elvezetésére szolgál, amely rendszerbe tilos bevezetni a csapadékvizet a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet értelmében. Ez az illegális tevékenység veszélyezteti a hálózat működését, a település utcáit és ingatlanait elöntheti a szennyvíz. A Vízmű vállalat szakemberei ellenőrizni fogják az ingatlanokat, azok ingatlanok listáját, ahol a az esőcsatorna bele van kötve a szennyvízcsatornába, átadják a jegyzőnek, aki intézkedni fog a jogellenes állapot megszüntetéséről. Itt jegyzem meg, hogy a csapadékvíz szennyvízhálózatba történő beleengedése a szennyvízdíjak emelkedésével is járhat, mivel az üzemeltető ki fogja számlázni a megnövekedett üzemeltetési költséget a lakosság felé.

Az ingatlanon belüli vezeték kiépítését az Önkormányzat finanszírozza a lakosok helyett. Ennek a térítésmentes lehetőségnek az igénybevételére 2012. március 31-ig van lehetőség.

Amennyiben 2012. február 1-ig a tulajdonos nem járul hozzá a házi bekötéshez, úgy a későbbiekben a Vízmű vállalathoz fordulhat, aki majd az akkor érvényes üzleti költségen fogja a munkálatokat elvégezni, valamint felszámlázza az 5400 Ft-os szerződéskötési díjat is. Amennyiben a kivitelező az időjárás miatt nem tud januárban haladni az ingatlanon belüli bekötésekkel, úgy a Képviselőtestület meghosszabbítja a határidőt.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a talajterhelési díjról szóló rendeletet, amelyet azon lakosoknak kell megfizetnie, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, így továbbra is szennyezik a környezetet. Ennek mértéke 120 Ft/ m3.

Az „élőre kötés” a gerinchálózatra ingatlanonként az alábbi ütemezés szerint történik:

1. ütem

Bányász út, Arany J. u. alsó szakasza, Mátyás király út alsó szakasza, Árpád köz, Horgas köz, Akácfa út, Kölcsey F. út emlékmű felé eső szakasza, Klapka út, Mátyás király út felső szakasza, Iskola út felső szakasza, Arany J. út, Diófa út, Petőfi köz, Petőfi S. út, IX. köz

2. ütem

Kölcsey F. út kertek alja, Kölcsey F. út (Klapkáig), Zrínyi köz, Iskola út alsó szakasza, Erzsébet út alsó szakasza, Dózsa Gy. út, Kossuth L. út, Tabán út, Tabán köz, Szücsi utca, Hunyadi J. út, Apci út (templom előtt), Pincék útja, Vadvirág út, Rózsafa út

3. ütem

Deák F. út, Apci út, József A. út, Rákóczi út, Jókai út, Széchenyi út, Wesselényi út, Wesselényi köz, Virág út, Bem út, Táncsics út, Erzsébet út, Erzsébet köz, Ady E. út, Béke köz, Szabadság út Béke út.

Az udvari bekötések, ill. a közutak ideiglenes helyreállítása folyamatosan tart egészen karácsonyig. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a házi bekötések után csak földmunkáig állítja vissza a kivitelező a terepet. Az önkormányzati utak és közterületek végleges helyreállítása jövő tavasszal történik meg, amelynek során újra felbontják az utakat, 45 cm mélységben alapoznak, majd a kivitelezés előtti állapotnak megfelelően helyreállítják az útburkolatot. A helyreállítás idején a kivitelező szíves türelmüket kéri.

Az esetleges lakossági panaszok, kárigények bejelentését a Kivitelező az Iskola utca 46. sz. alatti irodáján, vagy az ingyenes zöldszámon megtehetik. A karácsonyi ünnepekben ügyeletet tart a kivitelező, problémájukkal Kalmár István építésvezetőt kereshetik a 06-30-3827613-as telefonszámon.

Tisztelettel megköszönöm a lakosság egész évi türelmét, tudom, hogy több alkalommal is kénytelenek voltak elviselni a közlekedési és egyéb nehézségeket. Azonban mindannyian tudtuk, hogy az építkezésnek vannak és lesznek is kellemetlen mellékhatásai, sajnos, ez ezzel jár.

Kérjük a továbbiakban is az Önök közreműködését a felmerülő problémák rendezésében.

Rózsaszentmárton, 2011. december 12.

Sipos Jánosné

polgármester

 

Videók