Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés-Közmeghallgatás – 2014. március 3. 17 óra - Művelődési ház

Falugyűlés-Közmeghallgatás – 2014. március 3. 17 óra - Művelődési ház

2014. március 3., 20:20
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent állampolgárt a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson! Külön tisztelettel köszöntöm vendégünket, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt, Hatvan város polgármesterét.

 

Napirendjeink:

 

1.    Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, tájékoztató a 2014. évre elfogadott költségvetésről és a fontosabb előttünk álló feladatokról – előadó: Sipos Jánosné polgármester

2.    Szabó Zsolt országgyűlési képviselő tájékoztatója

3.    Egyebek

 

Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, fontosabb eseményekről

 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata a nyertes pályázatoknak és a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően igen eredményes évet zárt. 2013. évi költségvetésünket 388.264.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük, év végén a teljesítés szerint bevételünk 516.573 Ft, kiadásunk 512.360.000 Ft volt. Január 1-én 53.256.000 Ft nyitó egyenleg volt az Önkormányzat számláin. Az intézményeink fenntartása a költségvetés 54%-át tette ki, fejlesztésre a költségvetés 46-a %-a jutott.

 

Az elért eredményeket még inkább meg kell becsülnünk annak ismeretében, hogy a 2013-as év elején jó pár változással kellett szembenéznünk. A központi támogatásokat 2013-tól feladatfinanszírozás formájában kapják az önkormányzatok. A feladatfinanszírozás csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható, a feladat-ellátáshoz igazodó arányos és nem teljes támogatást jelent. Ez köznapi nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy a központi költségvetés csak a kötelező feladatok ellátásának működési kiadásait támogatja és azt is csak arányosan, megszabva az egyes feladatok ellátásához elismert létszámot; a támogatás és a tényleges kiadások közötti különbözetet, valamint az esetleges fejlesztéseket az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszírozni.

 

Az SZJA helyben maradó része és a települési önkormányzatok jövedelem differenciált mérséklése teljes mértékben elvonásra került, valamint a gépjármű adó 40%-a maradt az Önkormányzatnál a korábbi 100% helyett. Az állami normatíva 2012 évhez képest 64.518.000 Ft-os csökkenést mutat, mely az előbb felsorolt okok mellett annak is köszönhető, hogy kikerült a költségvetésből a járási hivatalhoz átkerült feladatok költsége, ill. az általános iskola KLIK-hez történő átadásával már nem kell az Önkormányzatnak hozzápótolni a működéshez az évi 38.000.00 Ft-ot.

 

Összegezve: mivel a fejlesztésekre külön forrásból rendelkezésre áll az támogatás, a központi támogatás csökkenése miatt a működési kiadásokat kellett csökkentenünk oly módon, hogy az lehetőség szerint ne menjen a minőségi feladatellátás rovására. A másik megoldás a saját bevételeink növelése lett volna, pl. a helyi adómértékek emelésével, de tisztában voltunk a lakosság teherbíró képességével, így nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Helyette takarékossági intézkedéseket kellett bevezetnünk.

 

Mivel a Polgármesteri Hivatal tekintetében 6 fős létszámot támogat a feladatfinanszírozás, így 3 fő dolgozó áthelyezésre került a Járási Hivatalhoz, a Művelődési Ház és Könyvtár önálló intézményi státusza megszűnt, dolgozóinak munkaidejét lecsökkentettük, így hétfőnként az intézmény zárva tart. A Könyvtár könyvellátására vonatkozóan szerződést kötöttünk a megyei Bródy Sándor könyvtárral.

 

A közmunkaprogramba nagy létszámú közfoglalkoztatottat vontunk be, besegítve ezzel az intézmények működésébe. Mindemellett intézményeink 2013-ban nem tervezhettek inflációs emeléssel a működési kiadásaiknál. Az év végi záráskor a teljesítés:

 

Összes bevételünk:                                                              516.573.000 Ft

-         Állami normatíva:                                        123.930.000 Ft

-         Intézményi működési bevételek:               88.342.000 Ft

-         Felhalmozási bevételek:                           115.803.000 Ft

-         Kölcsön visszafizetése:                                    141.000 Ft

-         Költségvetési bevétel:                                188.357.000 Ft

            ebből   helyi adó bevétel:                           32.639.000 Ft

                       gépjárműadó:                                      3.917.000 Ft

 

Összes kiadás:                                                                     512.360.000 Ft

-         személyi jellegű kiadásaink járulékkal:  123.380.000 Ft

-         dologi jellegű kiadások:                             157.836.000 Ft

-         intézmények működési célú támogatása: 114.685.000 Ft

-         felújítások, beruházások:                             101.016.000 Ft

-         társadalom és szociálpol. juttatások:         11.603.000 Ft

-         egyéb kiadások:                                              3.840.000 Ft

 

Beruházások, felújítások, beszerzések

 

Átadásra került az ÉMOP pályázati forrásból támogatott „Csapadékvíz elvezető hálózat és árapasztó záportározó kiépítése” projekt, melyhez 336.601.645 Ft pályázati támogatást kapott Önkormányzatunk. A beruházáshoz 17.715.876 Ft önerőt biztosítottunk. Az árvízzel leginkább veszélyeztetett utcák árkai burkolatot kaptak, kiépült a védőárok rendszer egy része, és egy 19663m3 árapasztó záportározó gát a Kisvölgyön. A beruházást első ütemnek tekinti az Önkormányzat, mivel az árvízi veszély elhárításához szükség van a teljes településen a csapadékvíz elvezető árkoknak, ill. az övárkoknak a kiépítésére.

 

Átadásra került a szintén ÉMOP pályázati forrásból támogatott „Belterületi utak és járdák felújítása” projekt, melyhez 99.871.076 Ft pályázati támogatást kapott Önkormányzatunk. A beruházáshoz 5.256.372 Ft önerőt biztosítottunk. Elkészült a Kossuth-Erzsébet-Béke-Táncsics út, valamint a Deák és Erzsébet úti járda aszfaltozása, 3 db buszváró elhelyezése, valamint a Piactéren új buszöblözet kialakítása.

 

Az új buszöblözetet még az ősszel saját erőből parkosítottuk, kihelyezésre került egy régi tűzoltó szerkocsi is, valamint a buszváró megvilágításáról is gondoskodtunk. Három pad is elhelyezésre került a három új buszváróban.

 

A szennyvízcsatorna beruházásunk támogatás intenzitás emelésére beadott pályázatunk nyert, a 46.313.302 Ft-ot 2014. február 7-én utaltak a számlánkra.

 

Az új Egészségház kialakítására beadott pályázatunk is nyert. A 80.000.000 FT-os támogatáshoz 18.500.000 FT önerőt biztosít az Önkormányzat, így a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat mellett - a pályázatban a nagyobb alapterület miatt nem támogatott - fogorvosi rendelő is egy helyre kerülhet.

 

Az Őszirózsa Gondozási Központ felújítására és bővítésére 180.000.000 FT értékű pályázatot nyújtottunk be. A pályázat elutasításra került.

Jelenleg elbírálás alatt áll a Polgármesteri Hivatal – Labdarózsa Óvoda napelem pályázata.

 

Már a következő időszakra és a jövendő beruházásokra is gondolva 400.000 Ft + ÁFA összegben terveket készíttettünk a szennyvízberuházás megvalósításakor a pályázat által nem támogatott és még a bánya által épített 1 km gerinchálózat kiváltására. A vízjogi létesítési engedély már rendelkezésünkre áll, pályázati támogatással szeretnénk a jelenleg magántulajdonban lévő ingatlanok alatti vezetéket kiváltani.

 

A csapadékvíz elvezetés II. üteme is megtervezésre került, a község teljes területére vonatkozóan elkészültek a tervek, melynek költsége 1.625.000 Ft volt, jelenleg itt a vízjogi engedélyezés zajlik, melynek díja 720.000 Ft volt, geodéziai munkákra 258.445 Ft-ot fizettünk.

 

A Hármashatár Hegyközség kérelmére 1.000.000 Ft-tal támogattuk a Rózsaszentmárton-Szücsi közötti földút felújítását.

 

Az Erzsébet úti híd felújításra került, munkadíja 705.845 Ft, anyagköltsége 556.620 Ft-ba került. A Bem úti gépjárműforduló kialakítása, valamint a Budaplast előtti csapadékvíz elvezetés 360.000 Ft + ÁFA összegbe került.

 

A Kölcsey F. út, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti közterület aszfaltozása, a Művelődési Ház előtti közterület kövezése, az átereszek átmosatása, árkolás összesen 3.550.000 Ft + ÁFA-ba, a pincei parkolóhoz és egyéb utakhoz a keverékanyag darálása, elterítése 300.000 Ft + ÁFA-ba került.

 

Az Idősek otthonába fűkaszát vásároltunk 200.000 Ft értékben, 1.509.000 Ft + ÁFA költség volt a mosóautómata és hőlégszárítógép, a székek kárpitozása 208.250 FT + ÁFA, a húsdaráló és a három aknás elektromos sütő 634.575 Ft.

 

A Polgármesteri Hivatal parketta felújítása 250.954 Ft-ba került, az új községi honlap 150.000 Ft-ba, jelenleg feltöltés alatt áll. A Labdarózsa Óvodába keringető szivattyút vásároltunk 315.000 Ft-ért. A karácsonyi díszkivilágítást felújítottuk, energiatakarékos led fénykábellel került átfűzésre, költsége 350.000 Ft volt, az orvosi rendelő szolgálati lakás kazáncseréje összesen 277.900 Ft-ba került.

 

Egyéb események

Az Önkormányzat csatlakozott a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társuláshoz, valamint belépett a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvan és Környéke Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit KFT-be, amely KFT végzi 2013-tól a községben a hulladékszállítást.

 

Egy igen régóta várt felújítás is megtörtént az elmúlt évben, a 2402-es számú megyei közút több szakasza, így a Petőfibánya-Rózsaszentmárton közötti, valamint a Rózsaszentmárton belterületén átmenő szakasz is aszfaltozásra került. A Társulás pályázatairól, ill. a megyei közút aszfaltozási munkálatairól Szabó Zsolt képviselő úr fog bővebb tájékoztatást adni.

 

A közigazgatás is nagy változáson ment keresztül, kialakításra kerültek a járások. 2013. január 1-től a járási hivatal egy fő ügysegédet biztosít Rózsaszentmárton vonatkozásában, aki hetente kettő, majd később egy alkalommal tartott ügyfélszolgálatot a Polgármesteri Hivatalban.

 

A Móra Ferenc Általános Iskola fenntartója és működtetője 2013. január 1-től a Magyar Állam lett. Továbbra is a rózsai iskolához tartozik a miniszteri döntés értelmében a Szücsi Általános Iskola. Az Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatot véleményezte a Képviselőtestület, Teréki István Csaba igazgatói további megbízását javasolta.

 

Az óvodában a gyermeklétszámra tekintettel továbbra is plusz támogatás mellett biztosítottuk a 3. csoport működését. A Labdarózsa Óvoda önálló intézményként működik 2013. január 1-től, a vezetői feladatok elvégzésére kiírt pályázaton 5 évre Teleki Beátát nevezte ki a Képviselőtestület.

 

Az Őszirózsa Gondozási Központ a saját, ill. az állam által biztosított bevételeiből fenntartotta önmagát, jelenleg 26 fő szerepel a várólistán.

 

Az Általános Iskolában és az Őszirózsa Gondozási Központban üzemeltetett konyhák üzemeltetése évek óta gondot okoz az Önkormányzatnak, 2013-ban az állam által biztosított finanszírozáson felül 14.062.790 Ft-tal kellett hozzá pótolni a működésükhöz.

 

A Képviselőtestület döntött forgalmi rend változásokról: a Bem utca és a Béke köz zsákutca lett, a Kossuth L. útról a Szücsi út irányába stop tábla került elhelyezésre, a Mátyás király utca felső szakaszán, valamint a Kossuth L. út alsó szakaszán az egyirányúsítás megszüntetésre került. Karbantartó brigádunkat átszervezve hatékonyabb lett a munkavégzésük, sokat tettünk azért, hogy településünk közterületei tiszták és rendezettek legyenek. A lakosság is sokat tehet ezen a téren, kérjük, figyeljenek az ingatlanjaink előtti területek tisztántartására.

 

Ebrendészt bízott meg az Önkormányzat az elkóborolt, gazdátlan, felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint a veszélyes állatok befogására, ill. az ebek összeírására.

 

6 fő diákmunkásokat alkalmaztunk a Hatvani Munkaügyi Központ segítségével, akik az Őszirózsa Gondozási Központban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a közterületek rendbetételén segítkeztek.

 

Közfoglalkoztatás keretében – intézményeinkben, ill. közterületeken - 20 főt alkalmaztunk, a költségek 70%-át, 5.402.688 Ft-ot a Munkaügyi Központ támogatta, 30%-a pedig az Önkormányzatot terhelte. 2 fő kulturális közfoglalkoztatott a Művelődési Házban dolgozott 100%-os támogatás mellett.

 

Az Önkormányzat elvi tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzati ingatlanokon létesítendő, pincesort érintő villamos energia hálózat korszerűsítéséhez, melyet a Pinceszövetkezet kezdeményezett, és amely 2013-ban az ÉMÁSZ költségén került kivitelezésre.

 

A temetőben a szociális parcella kialakításra került, de alkalmazása a jogszabályi változás értelmében egy évvel kitolódott. Az Egyház úgy döntött, hogy átvállalja a köztemető fenntartását, a megállapodás még nem került aláírásra.

 

2013. januártól bérbe adta az Önkormányzat a turistaszállót és az önkormányzati pincét, azonban év közben a bérleti szerződés felmondásra került, 2014 júniusától ismét az Önkormányzat az üzemeltető.

 

Az iskolai szolgálati lakást bérbe adtuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak az iskola felújításának időtartamára.

 

Civil szervezeteink a múlt évben is térítésmentesen használhatták a Művelődési Házat rendezvényeik céljára. Három kedvezményes nyelvi képzést támogatott az Önkormányzat a Művelődési Házban a TÁMOP program keretén belül.

 

Két alkalommal biztosított az Önkormányzat térítésmentesen nőgyógyászati rákszűrést. A Zagyvamente Környezet- és Természetvédő Egyesülettel közösen elektronikai, gumiabroncs és akkumulátorgyűjtést szerveztünk. A Képviselőtestület az Általános Iskola átadásának 50 éves évfordulóját 100.000 Ft-tal, valamint ünnepi tűzijátékkal támogatta.

 

A Képviselőtestület Rózsaszentmárton Község Díszpolgára Címet adományozott Komendáné Nagy Márta asszonynak a község szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, a lakosság érdekeinek előmozdításában kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepi szentmise után került sor. Gratulálunk az elismeréshez!

 

2013. december 31-én 21.471.956 Ft volt az Önkormányzat számláján, melyből az Őszirózsa Gondozási Központ 14.899.574 Ft-tal, az Önkormányzat pedig 6.453.196 Ft-tal rendelkezett.

 

Tájékoztató a 2014. évre elfogadott költségvetésről és a fontosabb előttünk álló feladatokról

 

2014. évi költségvetésünket 450.652.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük.

Az intézményeink fenntartása a költségvetés 75 %-át teszi ki, fejlesztésre a költségvetés 25-a %-a jut.

 

Bevételek:

-         Feladatfinanszírozás (int. működtetés):             131.802.000 Ft

-         Helyi adó bevétel:                                                      30.902.000 Ft

-         átvett pénzeszköz:                                                      22.182.000 Ft

-         likvid hitel december 30-ig                                      10.000.000 Ft

-         intézményi támogatás:                                           143.370.000 Ft

-         intézményi bevétel:                                                    50.412.000 Ft

-         felhalmozási bevétel:                                                47.591.000 Ft

-         pénzmaradvány:                                                         14.393.000 Ft

Kiadásaink:

-         személyi jellegű kiadásaink járulékkal               141.611.000 Ft

-         dologi jellegű kiadások:                                           82.783.000 Ft

-         segélyek és egyéb juttatások:                                 11.455.000 Ft

-         beruházások:                                                              27.052.000 Ft

-         intézmények működésének támogatása:        143.370.000 Ft, vagyis az intézmények működéséhez 47 %-ot tesz hozzá az Önkormányzat

-         átadott pénzeszköz:                                                        900.000 Ft

-         támogatás:                                                                   1.680.000 Ft

-         általános és céltartalék:                                          31.801.000 Ft

-         folyószámla hitel:                                                      10.000.000 Ft

 

A 2014-es költségvetés tervezésekor a Képviselőtestületnek ismét szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a feladatfinanszírozás idén is csak részben fedezi le az intézmények működtetését. Tudtuk, hogy a bevételeket növelhetné a helyi adó mértékének emelése, esetleg felhasználhatnánk működésre a fejlesztések önerejére szánt összeget, de minkét lehetőséget elvetette a Képviselőtestület. Tisztában vagyunk a lakosság teherbíró képességével, így adót nem emeltünk, ill. ha most elköltjük a fejlesztésre szánt összeget, a jövő beruházásainak lehetőségétől fosszuk meg a települést.

 

Intézményeink jelenlegi szervezeti formában való működtetése fontos a számunkra, de az önkormányzati gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében mindegyiknek „szorítani kellett a nadrágszíjon”. A 2013. évi működési kiadásokkal tervezhették meg idei költségvetésüket, csak a legszükségesebb beszerzéseket engedélyeztük számukra.

 

A Képviselőtestület úgy döntött komoly megfontolás után, hogy április 30-val megszünteti a méltányossági ápolási díj folyósítását, mely éves szinten 2.200.000 Ft-ba került az Önkormányzatnak.

 

A Képviselőtestület az Őszirózsa Gondozási Központban és az Általános Iskolában lévő konyhák gazdaságosabb működtetése érdekében megvizsgálta az egy központi konyhán lévő főzés lehetőségét. A zökkenőmentes üzemeltetésre tekintettel elvetette a Képviselőtestület a konyhák összevonásának lehetőségét, annyi változás történt, hogy az eddigi 7 fő konyhai dolgozó helyett – egy fő konyhai dolgozó nyugdíjba vonulása után, 2014. október 1-től – 6 fő látja el a 220 adag étel elkészítését.

 

Jelentős számú közfoglalkoztatott további foglalkoztatását tervezzük idén is, akiket az intézményekbe, ill. a közterületek rendben tartására veszünk igénybe, ezáltal is csökkentve kiadásainkat.

 

Továbbra is támogatjuk a civil szervezetek térítésmentes teremhasználatát a művelődési házban. Az általános iskolások Erdélyi kirándulását 100.000 Ft-tal, a gyermeknapot 100.000 Ft-tal, a Nyugdíjasklub 20 éves évfordulójának megünneplését 30.000 Ft-tal támogatta a Képviselőtestület. A Sportegyesület őszi-tavaszi idényben való indulását 400.000 Ft-tal és a sportöltöző rezsiköltségének biztosításával támogatja a Képviselőtestület.

 

Az ebrendésszel már megkötöttük a szerződést az elkóborolt, gazdátlan, felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint a veszélyes állatok befogására.

 

Személyi változások

Az Őszirózsa Gondozási Központ vezetője kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, a Képviselőtestület 2014. március 24-i dátummal hozzájárult a munkaviszony megszüntetéséhez. A vezetői állás pályáztatásra kerül.

 

Beruházások-felújítások-beszerzések

Idén elindul az Egészségház építése a Polgármesteri Hivatal melletti területre. A falu központjába kerül a körzeti orvosi és a fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat. Az Önkormányzat a 80.000.000 Ft-os pályázati támogatáshoz 18.490.277 Ft-os önerőt biztosít. Tervezett befejezési határidő: szeptember 30.

 

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Bányász, Iskola, Kilencesi, Dózsa Gy. (Kilencesi úttól az Iskola útig), Klapka összekötő (Kölcsey F. úttól a Bányász útig), József A. (páratlan oldal), Rákóczi F., Tabán út felújítására engedélyes terveket készíttet, melyeket már meg is rendeltünk 2.910.000 Ft + ÁFA értékben. A mintegy 70.000.000 Ft-os fejlesztést részben saját erőből, részben pedig pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni uniós pályázatból.

 

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése KEOP pályázatokhoz szükséges önerőt is terveztük 2.880.000 Ft összegben. A köztemető fenntartásához az Egyház részére 200.000 Ft különítetünk el, valamint fizetjük a temető víz- és áramfogyasztását is. A Polgármesteri Hivatal és Labdarózsa Óvoda energia pályázat önereje is betervezésre került 1.400.000 Ft értékben.

 

Az ebédszállító gépjármű helyett másik gépjármű beszerzését tervezzük, a belterületi és pincei utak kátyúzására 2.000.000 Ft-ot terveztünk. Tervezzük a védőnői szolgálat udvarán lévő melléképületek felújítását.

 

Összességében 2006-2010 között több mint 1 milliárd Ft értékű beruházás, 2010-2014 között pedig több mint 600.000.000 Ft értékű beruházás valósult, ill. valósul meg községünkben.

A következő időszakra pedig mintegy 1 milliárd Ft értékű, nagymértékben előkészített projektünk várja az új, 2014-2020-as időszak uniós pályázati kiírásait, mindezekhez 50.000.000 Ft rendelkezésre áll a jövőbeni beruházások önerejeként.

 

Ősszel várható események

Az ősz folyamán több dolgozó is nyugdíjba vonul az Önkormányzattól a nők 40 éves nyugdíjazásának lehetősége által. Megköszönve eddigi munkájukat, kívánunk mindannyiuknak boldog nyugdíjas éveket.

 

A 2014-es helyhatósági választások után 60 nappal a törvényi szabályozás értelmében kötelező Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatalt (régi nevén körjegyzőséget) létrehoznia egy másik település önkormányzatával, mivel lakosságunk létszáma már nem éri el a 2000 főt. Lesz tehát továbbra is Polgármesteri Hivatal, de valamely településsel közösen.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy a tájékoztatók után tegyék fel kérdéseiket, egyben jelzem, hogy a Rózsai Hírekben, a községi honlapon a tájékoztatót elolvashatják. Kiosztottuk a Rózsaszentmártonban február 20-án megalakult országos bányászati együttműködési megállapodás nyilatkozatát és egy ezzel kapcsolatos tanulmányt, kérem, vigyék haza és olvassák el.

 

Rózsaszentmárton, 2014. március 3.

                                                                                   Sipos Jánosné

                                                              polgármester

Magyar Falu Program

Videók