Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Projekteket átadó ünnepség

Projekteket átadó ünnepség

Esemény kezdete:2016. január 15., 15:50
Sipos Jánosné polgármester ünnepi köszöntője

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Európai Unió és a Magyar Kormány által az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projektek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott „Móra Ferenc Általános Iskola belső felújítása” tárgyú projekt, valamint az "Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával TIOP forrásból finanszírozottprojekt átadó ünnepségén megjelenteket.

 

Külön tisztelettel köszöntöm Szabó Zsolt urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét, Szőke Józsefné asszonyt, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének megbízott igazgatóját, Czank Géza urat, az SZ+C Stúdió KFT. ügyvezetőjét, az energetikai beruházások kivitelezőjét, valamint Palotai András urat, a Palotai és Társa KFT. ügyvezetőjét, a belső felújítás kivitelezőjét.

 

Tisztelt Államtitkár Úr, tisztelt hölgyeim és uraim!

 

Tudatosan építkezve az elmúlt 10 évben több mint két milliárd forint értékű beruházással gazdagodott községünk.  Elkészült az önálló szennyvízberuházás, a csapadékvíz elvezetés első üteme, utakat aszfaltoztattunk, ivóvízminőség javító beruházást valósítottunk meg, az elmúlt évben adtuk át az új egészségházat.

 

Rózsaszentmárton község most ismét történelmi mérföldkőhöz érkezett, beérett a munkánk gyümölcse. Négy közfeladatot ellátó közintézmény energetikai felújítása valósult meg összesen 163.348.964 Ft összegben. Az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően a Labdarózsa Óvoda 13.115.925 Ft, a Művelődési Ház és Könyvtár 26.419.800 Ft, az Őszirózsa Gondozási Központ 28.190.155 Ft, és utoljára, de nem utolsó sorban a Móra Ferenc Általános Iskola 95.623.084 Ft értékű, 100 %-ban támogatott beruházás keretében új nyílászárókat, födémszigetelést és utólagos hőszigetelést kapott. A munkálatok 2015. szeptember 30-án kezdődtek és november 30-án fejeződtek be.

 

A nyílászárók cseréjét alacsony hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk tette indokolttá. Az utólagos hőszigetelés az energiatakarékos üzemeltetés érdekében elengedhetetlen volt. Mivel nagyon magasak voltak az intézményeküzemeltetési és fenntartási költségei, a beruházások céljaaz volt, hogy csökkentsük az épületek működési költségeit, ill. magasabb komfortfokozatot érjünk el. A projektek megvalósulása nemcsak az Önkormányzatnak jelent költségmegtakarítást, de acsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is nagy előrelépést jelent.

 

Köszönet illeti meg a projektekben résztvevő szakemberek áldozatos munkáját, a felmérésben résztvevők, a projektmenedzser, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési szakértő, valamint nem utolsó sorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményvezetők odafigyelését, napi kapcsolattartását. Köszönjük a kivitelezést végző SZ+C Stúdió KFT. ügyvezetőjének, valamennyi dolgozójának, hogy szívükön viselték a projektek sikeres megvalósítását.

 

Közös munkánknak köszönhetően a projektek kifizetése és elszámolásais időben megtörtént, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Szabó Zsolt államtitkár úr igazi gazdája volt a beruházásoknak. Államtitkár úr hathatós segítsége nélkül nem lehetett volna a négy középület felújítását megvalósítanunk. Köszönjük neki és munkatársainak a partneri együttműködést, a segítő hozzáállást.

 

A mai napon kerül átadásra az iskolai belső felújítás is, amely 20.000.000 Ft-ba került. A rekonstrukció során két földszinti tanterem megsüllyedt beszakadt padlózata, valamint a vizesblokk és annak szerelvényezése, csatornavezetéke, villamos rendszerekerült felújításra.

 

A padlózatok alatti töltések tömörítésre kerültek, az új padlózatok öntött vasbetongerendákkal és vasbetonhálóval megerősítve, szigeteléssel készültek. A földszint teljes padlózatára új burkolat került. A két tanteremben is kicserélődtek az ajtók, a padlózatra laminált padlóburkolat került. A két terem közti válaszfal újra épült. Mindkét terem ki lett festve.

 

A munkák kivitelezését a Palotai és Társa Kft. végezte, kiváló minőségben. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, valamint az iskola közössége külön köszönetét fejezi ki Palotai András vállalkozónak áldozatos munkájáért. Köszönjük a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületéneka projekt koordinálását.

 

Külön köszönet illeti meg Szabó Zsolt államtitkár urat, mivel jelentős támogatást nyújtott abban, hogy a felújításhoz szükséges összeget megkapja a KLIK Hatvani Tankerülete, illetve, hogy az engedélyezési folyamat felgyorsuljon.

 

Köszönet jár Jagodics Istvánnak volt, valamint Szőke Józsefnének a tankerület jelenlegi vezetőjének. Mindketten sokat dolgoztak annak érdekében, hogy a projekt sikeresen valósuljon meg.Örülünk annak, hogy Önkormányzatunk támogathatta azoknak a felújításoknak a megvalósítását, amelyek a KLIK által biztosított költségvetési keretbe nem fértek bele.

 

TIOP pályázati forrásból valósult meg 11 db tanári laptop, 3 db Lenovotablet, valamint 6 db interaktív tábla beszerzése összesen 7.067.000 Ft összegből.

 

Mindezen beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően az iskolás gyermekek, tanáraik korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő környezetben folytathatják iskolai tanulmányaikat, készülhetnek a nagybetűs életre.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Büszkék lehetünk az elért eredményekre. Ismét épült, szépült környezetünk, fejlődött Rózsaszentmárton. Reméljük, hogy a fejlesztések tovább folytatódnak, az idén megnyíló uniós forrásoknak köszönhetően újabb távlatok nyílnak meg Rózsaszentmárton közössége előtt. Kérjük Államtitkár Urat, segítse elő elképzeléseink megvalósítását.

 

                                                                                                                      Sipos Jánosné

                                                                                                                      polgármester

Videók