Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés-Közmeghallgatás - 2016. március 7. 17 óra Művelődési Ház

Falugyűlés-Közmeghallgatás - 2016. március 7. 17 óra Művelődési Ház

2016. március 11., 10:20
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent állampolgárokat a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson.

 

Külön köszöntöm vendégeinket:

 

Szabó Zsolt urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét

 

Imre Zsolt urat, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának Hivatalvezetőjét

 

Krebán György rendészeti osztályvezető urat, a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettesét

 

Napirendjeink:

 

1.      Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, beruházásainkról, fontosabb eseményekről, az intézmények működéséről, ill. tájékoztató a 2016. évre elfogadott költségvetésről, a fontosabb előttünk álló feladatokról

 

2.      Szabó Zsolt államtitkár úr tájékoztatója az idei fejlesztési lehetőségekről, aktuális kérdésekről

 

3.      Egyebek

 

Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, beruházásainkról, fontosabb eseményekről, az intézmények működéséről

 

2015. évi költségvetésünket 294.023.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük, az államtól 171.123.186 Ft költségvetési finanszírozást kaptunk, ez a tervezett bevétel 58 %-a, 95.766.000 Ft volt a saját bevételünk, ez a tervezett bevétel 33 %-a, 9 % pedig egyéb bevétel.

 

Év végén a tényleges bevétel 477.896.000 Ft, a kiadás 450.080.000 Ft volt. A növekmény a beruházásoknak, felújításoknak köszönhető, amely összegszerűen 182.277.000 Ft volt, vagyis a költségvetés 40%-át tudtuk erre a célra fordítani.

 

Saját bevételeinken belül év végén az adóbevételünk 47.078.000 Ft, melynek megoszlása:

-          építményadó: 9.593.000 Ft

-          kommunális adó: 13.915.000 Ft

-          iparűzési adó: 19.771.000 Ft

-          talajterhelési díj: 43.000 Ft

-          gépjárműadó: 3.756.000 Ft

 

Kiadásaink megoszlása:

-          személyi jellegű kiadás járulékkal: 153.014.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások:106.699.000 Ft

-          ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.714.000 Ft

-          egyéb működési célú kiadás: 2.134.000 Ft

-          beruházások: 18.315.000 Ft

-          felújítások: 161.566.000 Ft

-          egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.638.000 Ft

 

A központi költségvetésből 135.532.414 Ft-ot kaptunk az intézmények működtetésére, mely 75 %-ban fedezte le a kiadásaikat. Az Önkormányzatnak a saját bevételeiből 1.196.000 Ft-ot kellett hozzápótolnia az intézmények működéséhez az állami normatíván, ill. az intézmények saját bevételein felül. Ez kevesebb a tervezett összegnél, mivel évközben kaptunk plusz állami normatívát.

 

Mivel 2014-ben igen magas összeget, 33.328.000 Ft-ot kellett pótolni az állami finanszírozáson túl az intézmények működtetéséhez, és nincs komoly összegű saját bevétele az önkormányzatnak, amivel tudná pótolni a működtetés kiadásait, komoly átgondolás után úgy döntött a Képviselőtestület, hogy megemeli a kommunális adó mértékét.

 

Mindannyiunknak, így az önkormányzatnak is alkalmazkodnia kellett a mindig változó külső körülményekhez, megtalálni azt a még vállalható megoldást, ami biztosítja az intézmények működését, a fejlesztésekhez az önerőt. Nem szerettük volna - a 2014-es év példájából kiindulva -, hogy évközben kelljen folyószámlahitelhez folyamodni.

 

Így a magánszemély tulajdonában álló lakóingatlan után 9.000 Ft-ról 14.000 Ft-ra emelkedett az adó mértéke. Nem lakás céljára szolgáló építmény után alapterülettől függően évi 5.320-8.200 Ft adót, beépítetlen telek után 5.000 Ft-ot, borospince után beépítéstől függően évi 2.440-5.320 Ft adót kell megfizetni. A lakásbérlet adója évi 2.440 Ft. Megjegyzem, hogy az adó mértékét 28.000 Ft-ig emelhetné ingatlanonként az Önkormányzat.

 

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy települési adót nem vezet be.

 

Mindemellett az elmúlt évekhez hasonlóan szigorú költségvetési gazdálkodást folytattunk, melynek köszönhetően 2015. évben sem volt szükség hitel felvételére. 2015. december 31-én az Önkormányzat 109.568.374 Ft készpénzzel rendelkezett, melyből az Önkormányzat számláján 84.421.874 Ft záró pénzkészlet volt, ebből 64.421.874 Ft a szabadon felhasználható, 20.000.000 Ft bérleti díj, az Őszirózsa Gondozási Központ számláin pedig 25.146.500 Ft volt a záró pénzkészlet.

(A 2014-es évet 71.030.732 Ft záró pénzkészlettel zártuk, melyből 50.697.398 Ft volt az Önkormányzat számláin, ebből 20.000.000 Ft a bérleti díj, 20.333.334 Ft volt az Őszirózsa Gondozási Központ számláin.)

 

Beruházások, felújítások

 

2015-ben a költségvetés 40 %-át tudtuk fejlesztésekre fordítani az uniós források által, ill. saját költségvetésünkből.

 

Az elmúlt év egyik nagy beruházása volt a június végén átadott új Egészségház, amelyben a védőnői szolgálat, a háziorvos, valamint a gyermekfogászat került elhelyezésre. Az Európai Unió és a Magyar Kormány 80.000.000 Ft összegű, 100%-os támogatást biztosított a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat kialakítására. A testület úgy döntött, hogy 18.500.000 Ft önerő biztosításával a Rózsaszentmárton-Szücsi község gyermekeinek ellátását kiszolgáló gyermek fogorvosi rendelőt is integrálja a beruházásba és saját erőből megépíti.

 

Az Önkormányzat további 4.000.000 Ft-os költséggel új berendezéseket, bútorokat vásárolt az épületbe, valamint az almérők kialakítására 1.449.540 Ft-ot biztosított, a szalagfüggönyökre pedig 274.320 Ft-ot. A beruházás fontos mérföldkő a közösség érdekeit szolgáló fejlesztéseink sorában, mivel a legértékesebbet, az emberi egészséget szolgálja, ill. az eddig szétszórtan elhelyezkedő, közel 100 éves, leromlott állapotú és magas fenntartási igényű rendelők és védőnői tanácsadó helyett egy új, a település központjában elhelyezkedő, a mai kor igényeinek megfelelő egészségügyi központot alakítottunk ki 17 autó befogadására alkalmas parkolóval. Köszönjük Szabó Zsolt államtitkár segítő hozzáállását a beruházás megvalósításához.

 

Támogatást kértünk és kaptunk az Egészségház védőnői feladatainak ellátásához, a Samsung Electronics Magyar ZRT. 1 db SMART típusú televíziókészüléket, valamint 1 db Samsung BluRay lejátszót adományozott, a Robert Bosch Elektronikai KFT. pedig 2 db számítógépet.

 

Decemberben kerültek átadásra az energetikai beruházások. Az Önkormányzat az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően 100%-os mértékű, 163.348.964 Ft támogatásban részesült. Ebből valósult meg a Móra Ferenc Általános Iskola, a Labdarózsa Óvoda, az Őszirózsa Gondozási Központ régi épülete és a Művelődési Ház, Könyvtár hőszigetelése, födémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. Az oly régóta várt beruházások által jelentős üzemeltetési költséget takarít meg az Önkormányzat, intézményeink megújult külsőt kaptak. Köszönjük az intézmények vezetőinek a projektek végrehajtásához nyújtott odafigyelését, segítő közreműködését.

 

Szintén decemberben adtuk át az általános iskolában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által finanszírozott, 20.000.000 Ft összegű felújítási munkálatokat, melynek keretében két földszinti tanterem megsüllyedt padlózata, valamint a vizesblokk és annak szerelvényezése, csatornavezetéke, villamos rendszere került felújításra.

 

Köszönjük Szabó Zsolt államtitkár úr segítségét az energetikai beruházások, valamint az iskolai belső felújítás megvalósításához.

 

Mivel az Idősek otthona bővítéséhez szükséges engedélyes tervek hatálya lejárt és tovább nem volt lehetséges a meghosszabbításuk, ismételten terveztetnünk és engedélyeztetnünk kellett az otthon 6 fő gondozotti létszámmal való bővítésének, korszerűsítésének, az új 300 adagos központi főzőkonyha építésének, ill. az útcsatlakozásnak és a vízelvezetésnek a dokumentumait. Mindezek költsége összesen 2.197.100 Ft volt.

 

Citroen Berlingo gépjárművet vásárolt az Önkormányzat a karbantartó csoport munkájának elősegítése érdekében 1.270.000 Ft értékben.

 

A Labdarózsa Óvoda felújítására 25.000.000 Ft támogatást kaptunk Szabó Zsolt államtitkár úr hathatós közreműködéseképpen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A munkálatok 2016 nyarán indulnak, elkészül az óvoda tetőzetének, a fűtési rendszernek, valamint 2 csoportszobának a felújítása.

 

Elkészült a Művelődési Házban a büfé és a raktár helyiségek összenyitása, ez által  kulturált körülmények között, nagyobb alapterületen tudnak működni a civil szervezetek, nagyobb létszámú rendezvények tarthatók.

 

A Képviselőtestület a Petőfi parkban, valamint a Sportpályán lévő elöregedett és odvasodó, fokozott balesetveszélyt okozó fák kivágásáról döntött a szakértői vélemény, valamint a szükséges külön engedélyek birtokában. A fakivágás költsége 1.600.000 Ft volt, a kivágott famennyiségből 61 család részesült segélyben.

 

A testület úgy döntött, hogy a kivágott fákat úgy kívánja pótolni, hogy minden évben az adott évben született gyermekek szüleit kéri fel, hogy ültessenek fát gyermekük születése alkalmából. 2015-ben 10 db fa került elültetésre. Az volt a célunk, hogy az újonnan ültetett fákhoz érzelmileg is kötődjenek a szülők és a gyermekek, az ifjú „csemeték” együtt növekedjenek erőben, egészségben.

 

A Petőfi parkba új lámpákat szereltünk fel a Petőfi szobor, ill. a sétány megvilágítására, ennek költsége 114.000 Ft volt. A Petőfi parkban felújítottuk a régi játszóteret, ill. új játékok is elhelyezésre kerültek, ennek költsége 1.499.870 Ft volt. Megterveztettünk további két játszóteret is, az egyik egy mobil gördeszka park, a másik pedig egy kültéri kondipark, amelyeket szintén a Petőfi parkban szeretnénk elhelyezni, széles látogatói közönségnek biztosítani a kulturált szabadidő eltöltést.

 

A lakossági igényeket figyelembe véve a Képviselőtestület döntött új közvilágítási lámpatestek felhelyezéséről a községben. Lámpatest került felhelyezésre az Erzsébet köz-Ady E. út sarkán, a Szabadság út 31. szám elé, a Wesselényi köz 1. szám elé, a Rózsafa út 20. szám elé, a Szücsi út-Kossuth út összekötő járdára, valamint a Vadvirág út 10. szám elé, összesen 333.320 Ft értékben.

 

Korszerűsítettük a karácsonyi díszkivilágítást is ledes fényfűzérekkel, ennek értéke 139.433 Ft volt.

 

A Polgármesteri Hivatal, az Egészségház, a Turistaszálló, a Művelődési Ház és a Labdarózsa Óvoda között korszerű WLAN hálózatot alakítottunk ki 185.420 Ft költséggel, melynek köszönhetően egyetlen internet előfizetéssel megoldható az intézmények internet hozzáférése.

 

A Sportpálya területén 6 db új lámpaoszlop elhelyezésével villanyvilágítást építettünk ki az edzőpálya világítására, valamint 3 db fényszóróval világítottuk meg a nagypályát 1.041.000 Ft-os költséggel. Rendeztük az öltőző körüli területet, elbontottuk a kerítést, a munkálatok 482.600 Ft-ba kerültek.

 

Szociális ellátásokról

 

A helyi adó mértékének emelésekor úgy foglalt állást a Képviselőtestület, hogy amennyiben év közben a költségvetés lehetővé teszi, a lakosságot különféle segélyezésben részesítjük. Március 1-től változott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere, az önkormányzatok döntenek a települési támogatás odaítéléséről. Az Önkormányzat erre a feladatra 7.254.950 Ft finanszírozást kapott az államtól.

 

A támogatás felosztásáról több civil fórumon kértük ki a lakosság, a civil szervezetek, valamint a pártok véleményét. Ebből az összegből fizettük a köztemetés költségét, a közfoglalkoztatottak munkabérének önerejét, a községi karácsonyi ünnepségen kiosztott ajándékokat, valamint minden önkormányzati intézményben dolgozó év végén 3.000 Ft települési támogatásban részesült.

 

Ugyanebből a forrásból az Önkormányzat 10.000 Ft-os települési támogatásban részesítette az újszülötteket, a 0-18 éves korosztály személyenként 3.000 Ft-ot, a 70 éven felüliek személyenként 2.000 Ft-ot kaptak. Fontos feltétel volt, hogy a támogatott helyben lakjon, ill. ne legyen helyi adó és köztartozása. Emellett 5.000 Ft-os fűtési támogatást kapott minden rózsaszentmártoni család, adó- és köztartozástól függetlenül. A kifizetett települési támogatások összege 5.148.000 Ft volt.

 

A települési támogatás folyósításával a Képviselőtestület a családok anyagi terheit kívánta enyhíteni, az adófizetési morált javítani, ill. hosszú távon az állandó lakosok számának csökkenését megállítani.

 

Fontosabb események

 

2015-ben 1.498.600 Ft-ot terveztünk kulturális rendezvényekre. A hagyományos programok mellett immáron harmadik alkalommal rendeztük meg a Carpe Diem Caffee-vel közösen a Rózsa Napi rendezvényt, melyre 685.848 Ft-ot költöttünk. Új helyszínre, a sportpályára helyeztük át a programot, ahol már a nagyobb látogatottságú és helyigényű műsorok is elférnek.

 

Elfogadta a Képviselőtestület az alábbi utcák közlekedési rendjének változását: a József A. út páratlan oldalán az Apci útig tilos megállni; egyirányúsításra került a Zrínyi köz felső szakasza; a Kölcsey F. út Hivatal melletti szakaszára súlykorlátozó tábla került kihelyezésre; az Erzsébet köz egyirányúsítva lett az Ady utca felé.

 

Az elmúlt évben is foglalkoztattuk az ebrendészt, ennek évi költsége 840.000 Ft.

 

Az Önkormányzat 2014-ben átadta a temető üzemeltetését az Egyháznak. 2015-ben a temető üzemeltetéséhez 261.917 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat, átvállaltuk a víz-, és áramszámlát, valamint a szemétszállítás költségét.

 

A Sportegyesület újra indult a bajnokságban, az őszi szezonra 400.000 Ft-os készpénz támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, ill. a sportöltöző és a sportpálya fenntartási költségeit is vállalta az Önkormányzat, ez további 999.548 Ft-ot jelentett az elmúlt évben.

 

Az iskolai gyermeknapot 100.000 Ft-tal, az iskolások erdélyi kirándulását 80.000 Ft-tal, a citeratalálkozót 50.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat. Az Önkormányzat két alkalommal szervezett térítésmentes nőgyógyászati rákszűrést.

 

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit KFT., mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, Európai Uniós támogatásnak köszönhetően elindította a két kukás házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezáltal a hulladéklerakóba kerülő hulladékmennyiséget. A szolgáltató térítésmentesen biztosította a hulladék edényzetet, valamint a heti szelektív hulladékgyűjtést.

 

Intézményeik működéséről

 

Az Önkormányzat 2015. évben intézményeiben összesen 58 főt foglalkoztatott. 4 fő diákmunkást alkalmaztunk a nyár folyamán, közfoglalkoztatás keretében pedig összesen 23 főt, melyhez a Munkaügyi Központ 4.142.877 Ft-tal járult hozzá, az Önkormányzat önerőként 2.353.570 Ft-ot biztosított.

 

2015. január 1-től – mivel Rózsaszentmárton község lakosságszáma 2014. január 1-én 2000 fő alá csökkent – a jogszabály szerint kötelező volt Önkormányzatunknak egy másik település önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt, közismertebb nevén körjegyzőséget működtetni. A tárgyalások során azt a célt szerettük volna elérni, hogy a társulásban Rózsaszentmártoné legyen a vezető szerep, vagyis a gesztori pozíció.

 

Hosszú tárgyalássorozat után végül Zagyvaszántó Község Önkormányzatával kötöttük meg a megállapodást, melyben Rózsaszentmárton lett a körjegyzőség székhely települése, Zagyvaszántón kirendeltség működik. Dr. Kórós Tímea jegyző látja el a két település jegyzői feladatait, Zagyvaszántó jegyzője, Petőné Nagy Ilona aljegyzőként tevékenykedik. A két hivatalban összesen 13 fő látja el a mintegy 4000 fő lakosság kiszolgálását, valamint a két képviselőtestület részére az önkormányzati döntések előkészítését, ill. végrehajtását.

 

Az Önkormányzat az állami finanszírozáson túl 154.000 Ft összeggel pótolta ki a rózsaszentmártoni hivatal működtetését. A rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatal létszáma a jelentősen megnövekedett munka miatt egy létszámmal bővült, a finanszírozás lehetővé tette, hogy egy plusz főt alkalmazzunk, új kolléganőnk, Gulyásné Szundi Éva 2016. január 1-től erősíti a hivatali apparátust.

 

Az Őszirózsa Gondozási Központ 11. éve működik, az ország minden részéről várja az ápolásra-gondozásra szoruló lakókat. Folyamatosan 30-35 fő szerepel a várólistán. Az Őszirózsa Gondozási Központhoz tartozik a főző és tálalókonyhák működtetése is, mindösszesen 24 fő dolgozó tartozik Csaja Réka intézményvezetőhöz. A térítési díjak változatlanok maradtak 2014-hez képest, szociális szintű ellátás esetén 70.050 Ft/hó, emelt szintű ellátás esetén 70.650 Ft/hó, demens ellátás esetén 75.000 Ft/hó összeget kell megfizetni. A térítési díjakat megvizsgálva megállapítható, hogy úgy Heves megyében, mint a környező megyékben az Őszirózsa díjai a legkedvezőbbek.

 

A jogszabály 2015-től lehetővé teszi, hogy szociális szintű elhelyezés esetén is belépési hozzájárulást kérjen az Önkormányzat, mint fenntartó. Így szociális szintű elhelyezés esetén 428.658 Ft, emelt szintű elhelyezés esetén 1.285.973 Ft összeget kell a beköltözőnek megfizetnie. Az Önkormányzatnak évek óta nem kell hozzápótolnia az intézmény működéséhez, az állam által biztosított normatívából, valamint a térítési díjakból és az egyszeri befizetések összegéből fenntartja önmagát.

 

Változtak 2015 szeptemberétől a táplálkozás-egészségügyi irányelvek, amelyek a konyhák működését jelentősen befolyásolták. Az új jogszabály szerint kell összeállítania az étlapot a főzőkonyháknak, így kevesebb szénhidrát-, cukor-, só-, és zsírtartalmú étel kerül az asztalra, több a zöldségköret, a teljes kiőrlésű gabona, a gyümölcs.

 

A Labdarózsa Óvoda kiscsoportjába 12 fő kisgyermeket írattak be a szülők, melyből 2 fő gyermek volt csupán óvodaköteles, 10 gyermek még nem töltötte be a 3. életévét, úgy kezdte meg az óvodát. 2015 szeptemberében 52 fő gyermek volt a három csoport összlétszáma. A gyermekekkel 5 fő óvónó, 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 3 fő dajka foglalkozik. Az óvoda alapító okirata szerint összesen 70 fő gyermek elhelyezését tudná az óvoda biztosítani ugyanilyen dolgozói létszámmal. Az Önkormányzatnak 2015-ben 1.042.000 Ft-tal kellett kipótolnia az intézmény működését. A szülőkkel, óvodapedagógusokkal és az szmk-val többször is egyeztettünk az esetleges átszervezési lehetőségekről, végeredményképpen maradt a három csoportos óvoda.

 

Teleki Beáta intézményvezető kérte vezetői megbízásának megszüntetését, a munkakör meghirdetésre került, így 2015. augusztus 1-től Szabó Marianna látja el az intézményvezetői feladatokat.

 

A gyermekek a hagyományos fejlesztő programok és foglalkozások mellett ősz óta az önkormányzat támogatásával járnak a petőfibányai lovastanyára is, valamint a Bozsik program keretében már a futball rejtelmeivel is megismerkedtek.

 

2015 szeptemberétől jogszabályi módosulás miatt megváltozott az óvodai hiányzások rendszere. Szigorúbb a hiányzás igazolása, ill. szankciót von maga után az igazolatlan hiányzás. Változott a gyermekétkeztetés rendszere is. Amennyiben a szülők nettó 89.408 Ft-nál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, gyermekük ingyenes étkezésre jogosult. Az óvodában 23 fő, az iskolában 17 fő gyermek ingyenes étkezésben részesül, az óvodában 5 fő, az iskolában 22 fő gyermek 50%-os kedvezményben, az óvodában 18 fő, az iskolában 22 fő gyermek számára teljes áru az étkezés. A kedvezményes étkezés költségeit az állam térítményezi az önkormányzatnak.

 

A Móra Ferenc Általános Iskola üzemeltetője és fenntartója 2013 óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az elmúlt évben a már említett energetikai beruházás valósult meg, amelyet az Önkormányzat menedzselt, valamint a KLIK beruházás, amelyet a Hatvani Tankerület, valamint Teréki István igazgató úr menedzselt.

 

A gyermekjóléti szolgálatot a családsegítés feladattal együtt a Lőrinci Intézményfenntartó Társulás keretében látja el az Önkormányzat, így gyakorlatilag ezek a feladatok nem kerülnek pénzébe az Önkormányzatnak.

 

Háromfős karbantartó brigádunk derekasan helytállt az elmúlt évben, a közterületek rendbenntartása mellett a sportpálya felkészítése az augusztus 20-i műsorra, valamint a futballcsapat számára a biztonságos használatra, ill. a fakivágási munkálatok igen nagy erőpróba elé állították őket. Nehezíti a helyzetünket, aminek egyébként örülhetünk is, hogy a hatvani járás területén Rózsaszentmártonban a legkisebb a munkanélküliség, így a legkevesebb számú közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni.

 

A művelődési ház és könyvtár közösségi színtérként helyszínt biztosít 14 civil szervezetet részére, az Önkormányzat az elmúlt évben is térítésmentesen biztosította a teremhasználatot. Személyi változások is történtek az elmúlt évben, Tóth István, majd Zsák Ferencné, ill. Tóth Zsuzsanna látta el a művelődésszervezői és könyvtárosi feladatokat. 2016. január 1-től új dolgozó, Szabó Sándor végzi ezeket a teendőket.

 

Köszönjük az intézmények dolgozóinak, valamint a civil szervezeteknek az egész évi együttműködést, köszönjük társadalmi munkájukat, valamint azt, hogy szereplésükkel hozzájárultak kulturális programjaink színvonalas megrendezéséhez. Köszönjük, hogy a lakosság döntő többsége időben és pontosan teljesítette adófizetési kötelezettségeit.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt 2015-ben, intézményeinket megfelelő színvonalon tudtuk működtetni, jelentős beruházások valósultak meg, köszönhető ez többet között annak is, hogy a Képviselőtestület nagy összhangban végzi munkáját, jó az együttműködésünk. Bizonyosan többen is olvasták a sajtóban, hogy a 2010-2014-es időszakban a Heves megyei vállalkozások, civil szervezetek és 119 önkormányzatot figyelembe véve Rózsaszentmárton a 25. helyezést érte el a beruházások volumene tekintetében.

 

Tájékoztató a 2016. évre elfogadott költségvetésről, a fontosabb előttünk álló feladatokról

 

2016. évi költségvetésünket 291.214.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezzük. Az államtól 184.821.000 Ft költségvetési finanszírozást kapunk, ez az összes bevétel 63 %-a, 90.580.000 Ft a tervezett saját bevételünk, ez az összes bevétel 31 %-a, 6 % pedig egyéb bevétel. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen kiegyensúlyozott, biztos pénzügyi alapokon nyugvó költségvetése fennállása óta nem volt az Önkormányzatnak.

 

Tervezett adóbevételünk 44.831.000 Ft, melynek megoszlása:

-          építményadó: 9.593.000 Ft

-          kommunális adó: 13.914.000 Ft

-          iparűzési adó: 17.642.000 Ft

-          gépjárműadó: 3.682.000 Ft

 

Kiadásaink tervezett megoszlása:

-          személyi jellegű kiadás járulékkal: 174.184.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások: 86.429.000 Ft

-          ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.243.000 Ft

-          beruházások: 8.949.000 Ft

-          támogatások: 3.350.000 Ft

-          átadott pénzeszköz: 622.000 Ft

-          általános tartalék: 18.460.000 Ft

 

A központi költségvetésből 135.701.000 Ft-ot kapunk az intézmények működtetésére, ez a költségek 66 %-át fedezi. Az Önkormányzatnak a saját bevételeiből 2.530.000 Ft-ot kell hozzápótolnia az intézmények működéséhez az állami normatíván, ill. az intézményi saját bevételeken felül.

 

2016-ban a helyi adók mértéke változatlan maradt. Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást, az intézmények minél magasabb színvonalú működtetését, a lakosság igényeinek kiszolgálását, valamint a civil szféra támogatását.

 

Idén a civil szervezetek a térítésmentes teremhasználat mellett készpénz támogatást is kapnak:

-          a Sportegyesület 1.000.000 Ft-ot, mellette 1.264.000 Ft összegben az épület és a pálya fenntartási költségeit vállaljuk

-          az iskolai szmk a gyermeknap szervezésére 100.000 Ft-tal támogatjuk

-          a Hérics, a Polgárőrség, a Nyugdíjas Szakszervezet, a Rákellenes Liga, valamint a Nyugdíjasklub 100.000 Ft támogatást kap

-          az óvodai szmk 50.000 Ft, a Baba mama klub, a jóga, a Rose Dance, a Kertbarátok, a kézimunka szakkör, a hastánckör, a versbarátok, az asszonytorna, valamint a citerazenekar egyenként 30.000 Ft-os támogatást kap

 

Az iskolások erdélyi kirándulását 150.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat.

 

Közfoglalkoztatásra 1.000.000 Ft önerőt terveztünk az idén.

 

Idén is kiemelt feladatunk az európai uniós források minél nagyobb mértékű kihasználása. Mivel évek óta előre gondolkodunk és készülünk több jelentős beruházás megvalósítására, így előre megszereztünk több tervet és engedélyt. Szabó Zsolt államtitkár úrral egyeztetve és támogatása által szeretnénk beadni a szennyvíz II. pályázatunkat, melyben a még bánya idejéből a magán ingatlanok alatt meglévő szennyvízcsatorna rendszert váltanánk ki;

 

Szeretnénk beadni a csapadékvíz II. pályázatunkat, melyben az első beruházásból kimaradt lakóingatlanok előtti árokrendszert látnánk el burkolattal; a szennyvíz- és csapadékvíz beruházás mellett megvan a tervünk és szeretnénk megvalósítani a két játszótér kialakítását a Petőfi parkban, valamint az Idősek otthona bővítését és a központi konyha kialakítását is; ill. fontos lenne a szintén tervekkel rendelkező 8 belterületi utca aszfaltozása és a pincei út mart aszfaltozása is.

 

Mindemellett szeretnénk a Polgármesteri Hivatalt, a turistaszállót, a régi polgármesteri hivatalt felújítani, az emlékház bútorzatát felújítani, az udvaron kiállított bányászati eszközöket, valamint az E-kotrót újra festeni, az óvodát bölcsődével, tornaszobával, egyéb helyiségekkel bővíteni, a sportöltöző, valamint az iskola tetőzetét felújítani, a régi orvosi rendelőben 10-15 főt foglalkoztató kis vállalkozást beindítani, a művelődési ház tetőzetét, valamint belső berendezéseit, vizesblokkját felújítani, a művelődési házba játékokat venni.

 

Tervbe van még véve a hangoshirdető rendszer, a közterület figyelő rendszer megvalósítása, valamint egy traktor beszerzése. A Víziközmű Társulattól átvett és behajtás alatt lévő érdekeltségi hozzájárulások összegéből szeretnénk több belterületi utat mart aszfaltoztatni.

 

Pályázunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a Labdarózsa Óvodába egy 20x40 m-es műfüves pálya megépítésére. Ennek összköltségvetése kb. 32.000.000 Ft, melyben a pálya kialakítása, palánk, 4 db oszlop ledes világítással, kerítés, valamint körben járda kerülne kiépítésre. Önerő 30%, vagyis 10.000.000 Ft. A gyermekek mellett a felnőttek is használhatnák a pályát.

 

Saját beruházásként szeretnénk megvalósítani többek között:

-          fűkaszáink cseréjét, lombszívó, gallyaprító, alumínium vázas sátrak beszerzését

-          30 db kopott közlekedési tábla cseréjét

-          szükséges az Ágói patak egy szakaszának gabion zsákozása

-          a Széchenyi út végén lévő áteresz kicserélése

-          tervezzük az Ágói patak két hídját, valamint a karácsonyi díszkivilágítást felújítani

-          az iskola melletti telken parkolót kiépíteni

-          a magántelkek alatt lévő ivóvízvezeték cseréjét megvalósítani

 

A szociális támogatások rendszerén is változtattunk. A Kormány szociális családtámogatási rendszeréhez kapcsolódva a Képviselőtestület is felülvizsgálta az elmúlt évben elindított szociálpolitikai programját. Koncepciónk szerint támogatjuk a gyermekeket nevelő szülőket, a dolgozókat, az időseket. Fontos számunkra, hogy mindenki érezze, hogy odafigyel rá az önkormányzat, de neki is tennie kell a köz érdekében. A pontos, fegyelmezett adófizetés, a helyben lakás, amit elvár az Önkormányzat annak cserében, hogy anyagi támogatást biztosít a lakosság minden rétegének. A múlt évhez képest bővült a támogatottak köre, ill. emeltünk az egyes segélyezési formák összegén is. 2016-ban az államtól kapott 12.623.888 Ft-os szociális keretet a következőképpen osztottuk fel:

 

Ebből az összegből fizetjük az esetleges köztemetés költségét, a közfoglalkoztatottak munkabérének önerejét.

 

Ugyanebből a forrásból az Önkormányzat 20.000 Ft-os támogatásban részesíti az újszülötteket, a 0-18 éves korosztály személyenként 7.000 Ft-ot, a 18. életévét betöltött, középiskolában plusz kiegészítő tanfolyamot végző tanulók is kapnak személyenként 7.000 Ft-ot, a főiskolások, egyetemisták 20.000 Ft-ot, a 70 éven felüliek személyenként 5.000 Ft-ot kapnak. Emellett 4.000 Ft-os fűtési támogatást kap minden rózsaszentmártoni család, adó- és köztartozástól függetlenül.

 

Még kidolgozás alatt áll az életkezdési támogatás, melynek keretében 300.000 Ft-os támogatást biztosítanánk annak a 40. életévét be nem töltött magánszemélynek, aki községünkben telket vagy házat vásárol (ez lehet új vagy használt), vállalja, hogy fél éven belül községünkben állandó lakóhelyet létesít és 5 évig itt is lakik életvitelszerűen.

 

A helyi rendelet teljes szövegét a Rózsai Hírek márciusi számában olvashatják.

 

Idén is támogatjuk az Egyház által fenntartott temetőt, átvállaltuk a szemétszállítás, a víz-, csatornadíj, valamint az áramdíj megfizetését. Idén elbontásra kerül a régi urnafal, helyette a ravatalozó falán két új urnafal kerül elhelyezésre.

 

Új helyre költözik idén a körzeti megbízott, a Polgármesteri Hivatal helyett március 22-től a régi fogorvosi rendelő helyiségében kereshetik a Kossuth L. u. 5. szám alatt.

 

Idén ismét biztosítjuk a térítésmentes elektronikai hulladék gyűjtést, a régi polgármesteri hivatal udvarán lehet elhelyezni az elektronikai hulladékot.

 

Augusztus 20-ra ismét nagyszabású programmal készülünk, a Sportpályán neves előadók várják majd a nézőközönséget. Igén már nem a Carpe Diem Caffe-val szervezzük a programot.

 

Idéntől kötelező a hulladékok szelektálásának további bővítése, kötelező minden településen az üveggyűjtő konténerek kihelyezése. Az Önkormányzat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú KFT. tagjaként két helyszínt biztosít az Önkormányzat konténerek elhelyezésére, az Apci úton a volt paprikatelep fölötti közterületen, valamint a Barnus bolt előtti közterületen kerülnek elhelyezésre az üveggyűjtő konténerek. Márciusban kerülnek kiosztásra az újabb hulladékgyűjtő edények.

 

A Magyar Telecom Nyrt. megterveztette Rózsaszentmárton községre vonatkozóan a hálózata korszerűsítését, amely a meglévő rézkábel hálózat átépítését foglalja magában GPON hálózati topológia szerint. Az építési engedélyezési eljárást elhúzódása miatt a beruházás idén fog megvalósulni.

 

A DIGI KFT. is bővíti hálózatét idén, a meglévő émász oszlopokra felszerelve új optikai hálózatot kíván építeni Rózsaszentmártonban, kábeltévé, internet és telefonszolgáltatás céljából.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elhangzott beszámolót a Rózsai Hírek következő számában, valamint a községi honlapon olvashatják.

 

Rózsaszentmárton, 2016. március 7.

                                                                                                          Sipos Jánosné

                                                                                                          polgármester

Magyar Falu Program

Videók