Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Óvodai jelentkezésről tájékoztató

Óvodai jelentkezésről tájékoztató

2016. március 25., 11:45
Értesítjük a szülőket, hogy a rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvodába a 2016/2017-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2016. április 25-27., minden nap 8-15 óra.

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Kötelező beirtani a 2016-2017-os nevelési évre azt a gyermeket, aki 2013. augusztus 31-ig született, és még nem jár óvodába.

 

A 2016. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött gyermekek 2016. szeptember 1-től óvodakötelesek.

 

Az óvoda felveheti azt a 2,5 éves gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

 

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét igazolni tudja.

 

Az intézmény elsődleges felvételi körzete Rózsaszentmárton község, másodlagos felvételi körzete Magyarország területe.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Ÿ 

Ÿ-  születési anyakönyvi kivonat,

Ÿ-  egészségügyi kiskönyv,

Ÿ-  oltási lap

Ÿ-  a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya

Ÿ- Taj kártya

 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek felvételéhez a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges. Amennyiben a gyermek nem integrálható intézményünkbe, az egri Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága dönt a gyermek elhelyezéséről.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető május 24-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Rózsaszentmárton Önkormányzatának jegyzőjének címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani.

 

Rózsaszentmárton, 2016. 03. 24.

Szabó Marianna

intézményvezető

Magyar Falu Program

Videók