Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2017. március 6. 17 óra Művelődési Ház

Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2017. március 6. 17 óra Művelődési Ház

2017. március 8., 11:15
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Falugyűlés-közmeghallgatás – 2017. március 6. Művelődési Ház és könyvtár

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent állampolgárokat a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson.

Külön köszöntöm vendégeinket:

-          Szabó Zsolt urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét

-          Imre Zsolt úr, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának Hivatalvezetője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud ma részt venni a falugyűlésen

-          Hársfalvi László tűzoltó alezredes urat, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetőjét

-          Samu Andrástűzoltó alezredes urat, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatvani Tűzoltóparancsnokság parancsnokhelyettesét

-          Fekete László urat, Zagyvaszántó Községi Önkormányzat polgármesterét

 

Napirendjeink:

1.      Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, beruházásainkról, az intézmények működéséről, fontosabb eseményekről,ill. tájékoztató a 2017. évre elfogadott költségvetésről, a fontosabb előttünk álló feladatokról

2.      Szabó Zsolt államtitkár úr tájékoztatója az aktuális kérdésekről, az idei fejlesztési lehetőségekről

3.      Samu András alezredes úr tájékoztatója a katasztrófavédelmi feladatokról

4.      Egyebek

 

Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, beruházásainkról, intézményeink működéséről, fontosabb eseményekről

2016. évi költségvetésünket 291.214.000Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük. Év végén a tényleges bevétel 371.981.901 Ft, a kiadás 399.211.536 Ft volt. A növekmény a beruházásoknak, felújításoknak köszönhető, amely összegszerűen 81.603.151 Ft volt, vagyis a tényleges kiadások 20%-át tudtuk fejlesztésre fordítani. Hitelállományunk nem volt.

Az államtól 190.365.186 Ft-ot kaptunk az Önkormányzat és az intézmények működési támogatására, 39.689.477 Ft felhalmozási támogatás, 10.494.292 Ft az egyéb működési támogatás, ez mindösszesen 240.548.955 Ft. Az ivóvízminőség javító beruházásból a részesedésünk 8.091.029 Ft, helyi adóbevétel 48.566.881 Ft, egyéb bevétel 390.241 Ft, működési bevétel 45.786.029 Ft, felhalmozási bevétel 14.864.002 Ft, működési célú támogatás 13.734.764 Ft.

 

A helyi adóbevételünk48.566.881Ft, ez a tényleges bevétel 13 %-a, melynek megoszlása:

-          építményadó:9.214.150Ft

-          kommunális adó:14.002.884Ft

-          iparűzési adó:21.553.567Ft

-          talajterhelési díj:73.800Ft

-          gépjárműadó helyben maradó része:3.722.480Ft

A helyi adók mértéke 2016-ban nem változott. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy települési adót 2016-ban sem vezet be.

 

Kiadásaink megoszlása:

-          személyi jellegű kiadás járulékkal: 170.663.279Ft

-          dologi jellegű kiadások beszerzésekkel együtt:153.472.733Ft

-          ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.027.160Ft

-          egyéb működési célú kiadás:8.445.213Ft

-          beruházások:14.846.595Ft

-          felújítások:41.756.556Ft

2016. december 31.-én az Önkormányzat számláján 74.697.827 Ft záró pénzkészlet volt, ebből 28.494.244 Ft a szabadon felhasználható, a fennmaradó rész pályázati előfinanszírozás, ill. a 0. havi finanszírozás. Felhasználható még kötött célra 9.871.763 Ftszennyvíz bérleti díj, valamint 8.091.029 Ft ivóvíz bérleti díj. Aközös önkormányzati hivatal számláján 125.361 Ft, a Labdarózsa Óvoda számláján 23.667 Ft, az Őszirózsa Gondozási Központ számláin 13.114.501 Ft volt. Így az összes pénzkészlet 87.961.356 Ft.

 

Saját forrásból megvalósultfontosabb beszerzések:

-          2 db fűkasza vásárlás: 455.808 Ft, + 1 db fűkaszát a közmunka program keretében kaptunk a Munkaügyi Központtól: 227.904 Ft értékben

-          11 db alumínium vázas sátorvásárlás: 2.213.483 Ft

-          1000 db járdalap, 5 garnitúra sörpad és sörasztal, valamint közlekedési táblák vásárlása: 707.236 Ft

-          fűnyíró traktorvásárlás: 1.683.899 Ft

-          karácsonyi fényfűzérvásárlás: 251.689 Ft

-          kártyaolvasó önerő: 229.850 Ft

-          korsó, érme vásárlás: 307.848 Ft

-          Művelődési házba ping-pong asztal, asztali csocsó, Vexus akkumulátoros mobil hangosító, szék, bútorvásárlás: 1.705.840 Ft

 

Saját forrásból megvalósult fontosabb intézményi fejlesztések:

-          karbantartó műhely szigetelési munkálatai, ajtó beépítése, tetőrészleges felújítása, 2 db garázskapu beépítése: 1.691.765 Ft

-          Templom előtt, ill. sportpálya területén plusz lámpatest felszerelése: 160.430 Ft

-          Labdarózsa Óvoda elektromos hálózat felújítása: 1.033.320 Ft, csoportszobák festése: 432.058 Ft

-          Móra Ferenc Általános Iskolában melléképület felújítás, osztály padlóburkolat felújítás, nyílászáró beszerzés: 643.451 Ft

-          Kossuth út 5. sz. alatti rendőrségi iroda felújítása: 394.083 Ft

-          urnafal építése, ravatalozó felújításához anyagvásárlás: 2.407.390 Ft

-          Szabadság-Béke összekötő úton oszlop és lámpa kiépítés: 134.100 Ft

-          ’56-os emlékmű felújítás: 88.600 Ft

-          35 db karácsonyi díszvilágításhoz szabvány dugalj kiépítése: 735.560 Ft

-          Művelődési Ház és Könyvtár felújítása: 12.098.665 Ft

o   könyvtár padlóburkolat:        1.531.949 Ft

 

Saját forrásból megvalósuló vízrendezés, utak felújítása, helyreállítása:

-          Budaplast előtt aszfaltozás, 6 lakásos épület mellett vízelvezetése: 1.901.413 Ft

-          rácsos átereszek építése (Béke köz, Ady E., Pincék útja): 1.448.181 Ft

-          petőfibányai út jobb oldali árok árkolása, az Ágói patak mellékágának tisztítása: 546.100 Ft

-          Ágói patak rézsűcsúszás megtámasztása, Széchenyi úti áteresz kiépítése: 7.118.561 Ft

-          magántelkek alatt lévő ivóvízvezeték kiváltása: 2.562.225 Ft

-          Kölcsey F. út 82-84. sz. előtt aszfaltjavítás: 360.845 Ft

-          Takarékszövetkezet előtti közterület aszfaltozása: 1.471.092 Ft

-          Árpád és Horgas közben szennyvíz nyomvonal helyreállítása: 6.101.067 Ft

-          Wesselényi és Szabadság úton szennyvíz nyomvonal helyreállítás: 4.027.170 Ft

-          Pincék útja, Kilencesi köz, Bem, Erzsébet köz, Akácfa alsó, Széchenyi, Arany, Diófa, Mátyás király út felső szakaszakadálymentesítése, mart aszfaltozása: 13.447.014 Ft

-          Dózsa Gy. út akadálymentesítése: 1.244.600 Ft

-          Ady E., Mátyás királyfelső szakasza, Rózsafa, Jókai M. utak felújítása:15.256.129 Ft

 

-          műszaki ellenőri munkák, felmérési tervek: 1.329.600 Ft

-          rendezési terv módosítása: 254.000 Ft

-          a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás TOP pályázatához projekt terv: 1.169.005 Ft

-          a polgármesteri hivatal TOP pályázatához projekt terv: 889.000 Ft

-          a József A. út útfelújítási pályázatához a projektmenedzseri munkálatok: 317.500 Ft

Mindösszesen az egyéb kisebb beszerzésekkel, felújításokkal együtt: 94.888.562 Ft.

 

Beadott pályázatok:

-          Sportöltöző felújítása (tetőfelújítás, 38 db napelem, födém- és hőszigetelés, hőszivattyú, nyílászárócsere, mozgáskorlátozotti lejáró, 6 db autóparkoló): 51.249.886 Ft, ebből önkormányzati önerő 13.103.403 Ft

-          József A. út pályaszerkezet csere, aszfaltozás: 17.296.109 Ft, ebből önkormányzati önerő 2.606.632 Ft – MEGNYERT PÁLYÁZAT

-          Polgármesteri Hivatal felújítása (födém- és hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, új kazán beépítése): 44.431.504Ft, önkormányzati önerő nincs

-          Könyvtár- hírlapolvasó-kiállító terem részbe bútorok, függöny beszerzése: 3.359.962 Ft, ebből önkormányzati önerő 373.330 Ft– MEGNYERTÉS MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZAT

-          Sportpálya területén műfüves pálya építése (22x42 m), mobil lelátó, kerítés, led világítás, járda: 38.964.362 Ft, ebből önkormányzati önerő 11.689.309 Ft – MEGNYERT PÁLYÁZAT

-          Régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása (tetőfelújítás, födém- és hőszigetelés, nyílászárócsere, belső felújítás): 58.450.266 Ft, önkormányzati önerő nincs

-          tornapark megépítése a Petőfi parkban és a Barnus játszótéren

-          ASP pályázat a hivatal informatikai rendszerének felújítására: 6.998.801 Ft – MEGNYERT PÁLYÁZAT

A többi pályázat eredménye még nem ismert.

Pályázott összeg összesen: 220.750.890 Ft, ebből önkormányzati önerő: 27.772.674 Ft

 

A Belügyminisztérium támogatásából valósult meg a Labdarózsa Óvoda tetőfelújítása, fűtéskorszerűsítése, 2 db kazán beépítése, 2 csoportszoba felújítása 25.000.000 Ft értékben, az Önkormányzati önerő 635.000 Ft volt. Tisztelettel köszönjük Szabó Zsolt államtitkár úr segítőközbenjárását.

 

Szociális ügyek

Települési támogatásként 12.721.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat az államtól. A Kormány szociális családtámogatási rendszeréhez kapcsolódva ebből 500.000 Ft-ot költöttünk a Szociális Bizottság döntése alapján szociális segélyezésre, ebből a keretből fizettük 484.107 Ft-ot a közfoglalkoztatottak munkabérének önerejét, 1.149.049 Ft-ot a szociális étkezők és 3.160.477 Ft-ot a gyermekétkezők térítési díjának hozzápótlására, valamint települési segélyre 8.024.000 Ft-ot az alábbi megoszlásban:

- újszülöttek támogatása:                               20.000 Ft

- 0-3 évesek támogatása:                                7.000 Ft

- óvodások támogatása:                                 7.000 Ft

- iskoláztatási támogatás:      

                        = általános iskolások:                         7.000 Ft

                        = középiskolások 20 éves korig:        7.000 Ft

- főiskolások, egyetemisták támogatása:       20.000 Ft

- 70 éven felüliek támogatása:                       5.000 Ft

- fűtési támogatás:                                         családonként 5.000 Ft

- ingatlanvásárlási támogatás:                        7 család- 200.000 Ft/család

 

A fűtési támogatásmegítélésének feltétele volt, hogy a támogatott és a vele egy lakcímen lakók Rózsaszentmártonban rendelkezzenek állandó lakcímmel és itt is éljenek életvitelszerűen, a többi támogatási formának ezen felül még feltétele volt, hogy a támogatottnak és a vele egy lakcímen élőknek ne legyen adó- és köztartozása.Az ingatlanvásárlási támogatás odaítélésénél kikötöttük, hogy 5 évig itt kell élnie a támogatottnak, azonban a 200.000 Ft-os támogatás mellett 3 évig mentesül a kommunális adó megfizetése alól.Fontos számunkra, hogy mindenki érezze, hogy odafigyel rá az önkormányzat, de neki is tennie kell a köz érdekében.

Emellett karácsonyra a 0-14 éves gyermekeknek és a 70 éven felülieknek, összesen 630 fő részére Milka szaloncukrot vásároltunk 1.500.000 Ft értékben, ebből a 361 fő 70 éven felüli részére házhoz is vittük az ajándékot.

Míg 2015-ben összesen 1095 fő részesült települési támogatásban, 2016-ban javult az adófizetési morál, ill. sokan létesítettek állandó lakcímet, így már 1215 fő részére állapítottunk meg települési támogatást, 3.638.000 Ft-tal többet, mint az elmúlt évben. A települési támogatásnak, ill. a sok-sok fejlesztésnek köszönhetően Rózsaszentmárton vonzó településsé vált, sokan beköltöztek, ill. hazaköltöztek. A rendszerváltás óta folyamatosan csökkent a lakosság száma, de 2016-ban először ez a tendencia megfordult, emelkedik a lakosságszám, év végénmár 1971fő lakik községünkben!

Intézményeik működéséről

Intézményeink működtetése, fenntartása 190.222.951Ft-ba került, ehhez az államtól 141.643.679 Ft támogatást kaptunk, ami a kiadások 74 %-át fedte le.

Az Önkormányzatnak a saját bevételeiből 819.758 Ft-ot kellett hozzápótolnia az intézmények működéséhez, a fennmaradó összeget az intézmények saját bevételeikből gazdálkodták ki. (2014-ben 33.328.000 Ft-tal kellett pótolni az állami finanszírozáson túl az intézmények működéséhez, 2015-ben 1.196.000 Ft-tal.)

Az Önkormányzat 2016 évben intézményeiben összesen 55 főt foglalkoztatott, közfoglalkoztatás keretében pedig összesen 23 főt, melyhez a Munkaügyi Központ 6.661.792 Ft-tal járult hozzá, az Önkormányzat önerőként 484.107 Ft-ot biztosított.

2015. január 1-től működik a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, melyet Zagyvaszántó Község Önkormányzatával együtt működtetünk. A két hivatalban összesen 13 főlátja el a mintegy 4000 fő lakosság kiszolgálását, valamint a két képviselőtestület részére az önkormányzati döntések előkészítését, ill. végrehajtását. Az Önkormányzat az állami finanszírozáson túl 819.758 Ft összeggel pótolta ki a rózsaszentmártoni hivatal működtetését. Személyi változások is történtek, múlt év őszétől Nagy Lászlóné és Kissné Ócsai Edina, valamint idén januártól Sipos Marianna és Kun Asztrid erősíti a csapatunkat.

Az Őszirózsa Gondozási Központ 13 éve működik, az ország minden részéről várja az ápolásra-gondozásra szoruló lakókat. Az intézményhez tartozik a főző és tálalókonyhák működtetése is. Összesen 24fő dolgozik az intézményben a konyhákkal együtt. A térítési díjak szociális szintű ellátás esetén 70.050 Ft/hó, emelt szintű ellátás esetén 70.650 Ft/hó, demens ellátás esetén 75.000 Ft/hó. Egyszeri befizetésként szociális szintű elhelyezés esetén 428.658 Ft, emelt szintű elhelyezés esetén 1.285.973 Ft összeget kell a beköltözőnek megfizetnie.

Az intézmény az elmúlt évben az elkülönített számla terhére dologi kiadásként elköltött 5.143.905 Ft-ot, valamint vissza kellett fizetnie a 2015 évi normatívából 4.509.640 Ft-ot. Önkormányzati hozzápótlás nem volt az intézmény működéséhez.

A Labdarózsa Óvoda kiscsoportjába19 fő kisgyermeket írattak be a szülők. 2016 decemberében59 fő gyermek volt a három csoport összlétszáma. Az Önkormányzatnak 2016-ban nem kellett kipótolnia az intézmény működését.

A Móra Ferenc Általános Iskola üzemeltetője és fenntartója 2013 óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.A gyermekjóléti szolgálatot a családsegítés feladattal együtt a Lőrinci Intézményfenntartó Társulás keretében látja el az Önkormányzat. Ezek a feladatok nem kerülnek pénzébe az Önkormányzatnak.

Háromfős karbantartó brigádunk derekasan helytállt az elmúlt évben, a közterületek rendbenntartása évről-évre nagy erőpróba elé állítja őket. Nehezíti a helyzetünket, aminek egyébként örülhetünk is, hogy Rózsaszentmártonban kevés az aktív korúak ellátásában részesülő, magyarán a munkanélküli, így kevés számú közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni.

A művelődési ház és könyvtár közösségi színtérként helyszínt biztosít 24 civil szervezetet részére. Személyi változások is történtek az elmúlt évben, előbb Szabó Sándor, majd idén januártól új dolgozó, Báti-DobosSzilvia végzi a művelődésszervező-könyvtáros teendőket.

Egyéb események

A testület úgy döntött, hogy évente az adott évben született gyermekek szüleit kéri fel, hogy ültessenek fát gyermekük születése alkalmából. 2016-ban 12 db fa került elültetésre. Az volt a célunk, hogy pótoljuk a kivágott fákat, ill. az újonnan ültetett fákhoz érzelmileg is kötődjenek a szülők és a gyermekek.

A Labdarózsa Óvodában a tavasz folyamán ki kellett vágni az épületet veszélyeztető fenyőfákat. A Móra Ferenc Általános Iskolában az elmúlt év májusától pszichológust foglalkoztat az Önkormányzat a diákok és pedagógusok segítése érdekében.

Döntött a testület a  József A. úton megállni tilos, kivéve személygépjármű táblát tettünk ki, valamint a Mátyás király egyirányúsításáról, az Apci út és a Deák út kereszteződésébe pedig parabolatükröt szereltettünk fel a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Az elmúlt évben is foglalkoztattuk az ebrendészt, ennek évi költsége 840.000 Ft.

A Rózsa napi rendezvényekre 2.845.320 Ft-ot költöttünk. Tisztelettel köszönjük Szabó Zsolt államtitkár úrnak, Imre Zsolt hivatalvezető úrnak, valamint Juhász János kapitány úrnak, hogy személyes megjelenésükkel megtisztelték kulturális rendezvényinket, megemlékezéseinket, a Labdarózsa Óvoda, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár átadó ünnepségeket.

A Római Katolikus Egyházközséggel közösen szerveztük meg a Szent Márton Emlékév megünneplését, melyhez az Önkormányzat 410.000 Ft támogatást nyújtott.A Márton napi ünnepi szentmisét megtisztelte jelenlétével Dr. Ternyák Csaba Érsek úr is.

Az Önkormányzat 2014-benátadta a temető üzemeltetését az Egyháznak. Azóta minden évben támogatjuk a temető fenntartását a víz-, áramszámla, valamint a szemétszállítási díj költségeinek átvállalásával. Ez 2016-ban334.813 Ft költséget jelentett az Önkormányzatnak.

A Sportegyesület1.000.000 Ft-os készpénztámogatást szavazott meg a Képviselőtestület, ill. a sportöltöző és a sportpálya fenntartási költségeit is vállalta az Önkormányzat, ez további 487.129 Ft-ot jelentett az elmúlt évben.

A civil szervezetek 690.000 Ft támogatást kaptak az Önkormányzattól, emellett térítésmentesen használhatják hetente a Művelődési Házat, valamint évente két alkalommal ingyenesen hétvégén bálok, rendezvények tartására az intézményt. Az iskolai gyermeknapot 100.000 Ft-tal, az iskolások erdélyi kirándulását 150.000 Ft-tal, a citeratalálkozót 103.910Ft-tal támogatta az Önkormányzat. A védőnő két alkalommal szervezett térítésmentes nőgyógyászati rákszűrést.dr. Király Csaba háziorvos 200.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.

Köszönjük az intézmények dolgozóinak, valamint a civil szervezeteknek az egész évi együttműködést, köszönjük a művelődési ház felújítása után végzett társadalmi munkájukat, valamint azt, hogy szereplésükkel hozzájárultak kulturális programjaink színvonalas megrendezéséhez. Köszönjük, hogy a lakosság döntő többsége időben és pontosan teljesítette adófizetési kötelezettségeit.

Összességében elmondhatjuk, hogy gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt 2016-ban, intézményeinket megfelelő színvonalon tudtuk működtetni, jelentős beruházások valósultak meg.

Tájékoztató a 2017. évre elfogadott költségvetésről, a fontosabb előttünk álló feladatokról

2017. évi költségvetésünket 506.069.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük, ebből intézményi finanszírozás 16.040.000 Ft, valamint 137.465.000 Ft, így a nettósított költségvetés 352.564.000 Ft bevételés ugyanennyi kiadás. Ez a 2016-os tervezett összeghez képest 61.350.000 Ft növekményt mutat, ami a megemelt minimálbéreknek, ill. a dologi kiadások emelkedésének köszönhető.

Az államtól 179.063.000 Ftköltségvetési finanszírozást kapunk az Önkormányzat és intézményei működtetésére, ez 11.302.186 Ft-tal kevesebb, mint 2016-ban. Felhalmozási bevételünk 20.625.000 Ft, átvett pénzeszköz 21.603.000 Ft, várható pénzmaradvány 27.500.000 Ft. A működési bevételünk 103.773.000 Ft, ez 13.193.000 Ft-tal több, mint a múlt évben.

A működési bevételünkön belül a tervezett adóbevételünk 48.430.000 Ft, melynek megoszlása:

-          építményadó: 9.214.000 Ft

-          kommunális adó:13.534.000 Ft

-          iparűzési adó:22.000.000Ft

-          gépjárműadó helyben maradó része: 3.682.000 Ft

Az államnak utaljuk a gépjárműadó 60%-át, amely ezen felül még 5.523.000 Ft.

2017-ben a helyi adók mértéke változatlan maradt.

Kiadásaink tervezett megoszlása:

-          személyi jellegű kiadás járulékkal: 181.483.000Ft

-          dologi jellegű kiadások: 90.442.000Ft

-          szociális kiadások: 9.654.000Ft

-          beruházások:31.034.000Ft

-          támogatások: 3.460.000Ft

-          általános tartalék: 13.402.000Ft

-          céltartalék: 10.571.000 Ft

-          normatíva visszafizetés: 6.151.000 Ft

-          átadott pénzeszköz 6.367.000 Ft

Intézményeink működtetése, fenntartására211.441.000 Ft-ot tervezünk, ehhez az államtól 137.465.000Ft támogatást kaptunk, ami a kiadások 65 %-át fedi le.

Az Önkormányzatnak a saját bevételeiből 16.040.000 Ft-ot kell hozzápótolnia az intézmények működéséhez az állami normatíván és az intézmények saját bevételén felül. (2014-ben 33.328.000 Ft-tal kellett pótolni az Önkormányzatnak az intézmények működéséhez, 2015-ben 1.196.000 Ft-tal, 2016-ban 819.758 Ft-tal.)

A Rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatal működéséhez 4.981.000 Ft-ot, a Labdarózsa Óvoda működéséhez 1.253.000Ft-ot kell hozzápótolni. Az Őszirózsa Gondozási Központ elkülönített számlájából idén 5.600.000 Ft-ot fel kell használni az intézmény működési kiadásainak hozzápótlására, valamint az Önkormányzatnak is saját forrásból 9.806.000 Ft-ot kell hozzápótolnia. Tehát az intézmény idén feléli az elkülönített számláján lévő szabadon felhasználható összeget.

Emellett az Őszirózsa Gondozási Központtól visszavontak 3.208.000 Ft-ot, valamint várható, hogy idén visszavonnak 6.096.000 Ft állami normatívát. Emiatt kellett idén az intézményi térítési díjakon változtatnunk, a szociális, az emelt szinten, valamint a demens ellátásért február 15-től egységesen 92.100 Ft-ot kell megfizetni, egyszeri befizetésként az emelt szintre beköltözőknek 1.285.000 Ft-ot, a szociális szintre beköltözőknek a múlt évinél kevesebbet, 395.000 Ft-ot kell megfizetni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezővé teszi az Önkormányzat számára, hogy olyan önként vállalt feladatot, mint amilyen az Őszirózsa Gondozási Központ fenntartása, csak addig vállalhat magára, amíg az nem veszélyezteti a kötelező feladatai ellátását. Mivel az elkülönített számlán lévő szabadon felhasználható összeget idén várhatóan elkölti az intézmény és jelentős, közel 10.000.000 Ft-os önkormányzati hozzápótlás is szükséges, ami már veszélyezteti a többi kötelező feladatunk ellátását (mint például közvilágítás, utak fenntartása, szociális támogatások), komolyan át kell gondolnunk az intézmény jövőjének sorsát.

A szociális étkezők száma jelentősen lecsökkent, valamint az étkezést igénybevevő gyermekek létszáma is csökkent, így 1.540.000 Ft normatívát kellett visszafizetnünk.Szeretnénk a konyhánkat megőrizni, ill. idén adjuk be a központi konyha pályázatot, ezért úgy döntött a Képviselőtestület, hogy csökkenti a térítési díjakat, arra ösztönözve az ellátottakat, hogy minél többen vegyék igénybe az étkezést, így előreláthatóan nem kell csökkenteni a konyhai dolgozók létszámát.

Az óvodai ellátásért bruttó 470 Ft, az iskola menzáért 290 Ft, a napköziért 560 Ft, a szociális étkeztetésért0-57.000 Ft/hó jövedelemsávig 0 Ft, 57.000 Ft/hó jövedelem fölött bruttó 300 Ft-ot kell megfizetnie az azt igénybe vevőnek. A 80 éven felülieknek térítésmentes az étkezés, illetve minden igénybevevőnek ingyenes a kiszállítás.

Kiemelt feladatunk az európai uniós források minél nagyobb mértékű kihasználása. Szabó Zsolt államtitkár úrral egyeztetve és támogatásával szeretnénk idén pályázatot beadni:

-          traktor és hozzá tartozó adapterek beszerzésére Szűcsi és Zagyvaszántó települések Önkormányzatával együtt, melynek értéke 24.747.690 Ft, ehhez a három településnek összesen 6.186.923 Ft önerőt kell biztosítani – a pályázat beadásra került

-          Labdarózsa Óvoda bővítésére, bölcsőde kialakítására

-          Labdarózsa Óvodában központi konyha kialakítására

-          Művelődési Ház és Könyvtár tetőfelújítására, bővítésére

-          régi Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására, belső felújításra, födém- és hőszigetelésre

-          Móra Ferenc Általános Iskola fűtésfelújítására

-          Rákóczi út pályaszerkezet cseréjére, aszfaltozására

Saját beruházásként szeretnénk megvalósítani többek között:

-          Polgármesteri Hivatal villamos rendszerének felújítását, laminált parkettázását, új telefonközpont beszerzését - amennyiben nyer a TOP pályázaton a polgármesteri hivatal felújítása; a hivatala felújítás alatt a turistaszállóra költözik, az oda- és visszaköltözés idejére szünetel majd az ügyfélfogadás; szíves türelmüket kérjük az esetleges kényelmetlenségekért, számunkra is kihívást jelent majd a kétlaki élet

-          ASP pályázathoz 3.000.000 Ft önerőt biztosítunk

-          a Labdarózsa Óvoda vezetői helyiségébe új bútorokat szeretnénk beszerezni

-          tűzoltószertár, karbantartó műhely tetőzetének további felújítását

-          emlékmű bontását a Petőfi parkban

-          ’56-os emlékmű környékének rendezését

-          horgasi buszmegállóba fedett váró elhelyezését

-          a karbantartó csoport részére gépjárművásárlását

-          Kölcsey F. u. 78. lakóház megvásárlását

-          ravatalozó előtti tér rendezését

-          a plébániahivatalban egyháztörténeti, a turistaszállón néprajzi kiállítás berendezését a szeptember 22-23-án megrendezendő ünnepi évfordulókmegrendezésével összhangban. A plébániahivatal belső rendbetételéhez az Egyházzal együtt várjuk a társadalmi munka felajánlásokat, továbbá kérjük, hogy akinek odahaza van szenteltvíztartó, olvasó, szobrok, feszületek, oltárterítők, szentképek, imakönyvek, egyházi könyvek, stb. hozzák be a Polgármesteri Hivatalba, a kiállításon minden felajánló név szerint meg lesz örökítve. Szép régi sírkereszteket is várunk, amelyeket a plébánia udvarán helyeznénk el.

A József A. út megnyert pályázatának megvalósítását idén nyáron kezdjük, előtte még át kell helyeznünk egy Matáv oszlopot, év végéig meg kell valósítanunk és el kell számolnunk a pályázati támogatással.

A műfüves pálya kialakítása pályázatainkat úgy tudjuk megvalósítani, hogyha az ezekhez szükséges 13.103.403 Ft, valamint 11.689.309 Ft önerőt külön pályázati forrásból tudjuk biztosítani.

Szociális támogatásokra idén az államtól 13.731.000 Ft-ot kaptunk, melyet az elmúlt évhez hasonlóan fogunk felosztani, tehát az újszülöttek, 0-20 éves korosztály, főiskolások-egyetemisták, 70 éven felüliek ismételten kapnak támogatást, ill. minden család kap fűtési támogatást és újra kiírásra kerül az ingatlanvásárlási támogatás. Ebből a keretből finanszírozzuk 773.760 Ft értékben a közfoglalkoztatás munkabérének önerejét, a szociális étkeztetéshez 1.524.320 Ft-tal, az óvodai gyermekétkeztetéshez 1.931.000 Ft-tal, az iskolai gyermekétkeztetéshez 186.920 Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat. A Szociális Bizottság 500.000 Ft-os segélykerettel rendelkezik.

Idén is biztosítunk a civil szervezetek számára pályázati úton készpénztámogatást a térítésmentes teremhasználat mellett:

-          a Sportegyesület részére 1.000.000 Ft-ot, mellette az épület és a pálya fenntartási költségeit vállaljuk

-          a többi civil szervezet egységesen 60.000 Ft támogatást kapösszesen 900.000 Ft értékben, amelyet útiköltségre használhatnak fel.

Az iskolások erdélyi kirándulását 100.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat, a községi gyermeknapot400.000 Ft-tal, melyet május 20-án, szombaton tartunk a Petőfi parkban.A Rózsa Napokra ismét nagyszabású programmal készülünk, augusztus 19-én, a Sportpályán neves előadók, Aradszky László, a Desperado, Szűcs Judit, valamint a Mystery Gang várják majd a nézőközönséget. Szeptember 22-23-án ünnepeljük meg a község első okleveles említésének 750, a Rózsaszentmárton név viselésének pedig a 125 éves évfordulóját. Az évfordulóra többek között emlékérme és emlékkorsó kiadásával is készülünk.

Idén is támogatjuk az Egyház által fenntartott temetőt, átvállaltuk a szemétszállítás, a víz-, csatornadíj, valamint az áramdíj megfizetését. Biztosítjuk a térítésmentes elektronikai hulladékgyűjtést, a régi polgármesteri hivatal udvarán lehet elhelyezni az elektronikai hulladékot, a befolyó összeget az elmúlt évben és az idén is a Móra Ferenc Alapítvány javára ajánljuk fel.

Beszámolóm végén szeretném Önöket tájékoztatni a február 5-i katasztrófavédelmi intézkedésekről. A hirtelen felmelegedésnek köszönhetően az 1000 ha vízgyűjtő területről megolvadt hólé, valamint a patakban és a mellékágán megfagyott, mintegy 30 cm vastag jég megduzzasztotta az Ágói patakot. A jeges árvíz ellen a legnehezebb védekezni, a patakban lévő nagy úszó jégtáblák összetörésével és eltávolításával, valamint a lakosok, önkormányzati dolgozók és a tűzoltóság segítségével sikerült elhárítani a veszélyhelyzetet.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elhangzott beszámolót a Rózsai Hírek következő számában, valamint a községi honlapon olvashatják.

 

Rózsaszentmárton, 2017. március 6.

                                                                                                          Sipos Jánosné

                                                                                                          polgármester

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Videók