Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Óvodai jelentkezésről tájékoztató

Óvodai jelentkezésről tájékoztató

2017. április 7., 14:05
Értesítjük a szülőket, hogy a rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2017. április 24.: 8-18 óráig; 2017. április 25-28. között: 8-15 óra.

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Kötelező beíratni a 2017-2018-as nevelési évre azt a gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig született, és még nem jár óvodába.

Az ezen határnapig született gyermekek 2017. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az intézmény elsődleges felvételi körzete Rózsaszentmárton község, másodlagos felvételi körzete Magyarország területe.

 Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

-  születési anyakönyvi kivonat,

-  egészségügyi kiskönyv,

-  oltási lap

-  a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról

 - Taj kártya

A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek felvételéhez a Szakértői és rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges. Amennyiben a gyermek nem integrálható intézményünkbe, az egri Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága dönt a gyermek elhelyezéséről.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2017. május 25-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat jegyzőjének címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani.

 

Szabó Marianna
intézményvezető

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Videók