Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Évfordulós ünnepségek - 2017. szeptember 22-23-24.

Évfordulós ünnepségek - 2017. szeptember 22-23-24.

2017. szeptember 25., 16:10
Sipos Jánosné köszöntője a Plébánián 2017. szeptember 22-én

Tisztelt Államtitkár Úr, Érseki Irodaigazgató Úr, Plébániai Kormányzó Úr, tisztelt megjelentek!

Rózsaszentmárton közössége már többször is bebizonyította, hogy az Önkormányzat és intézményei, a 25 civil szervezet és nem utolsó sorban az Egyház együtt olyan bázist képvisel, amely erős bástya. Amikor idén februárban Varga József Atyával kigondoltuk, hogy a hármas évfordulóra belsőleg fel kellene újítani az Egyház tulajdonában álló épületet és benne állandó egyháztörténeti kiállítást rendezzünk be, partnerségi együttműködésünk nagy kihívás elé nézett.

Először is szembesülnünk kellett az épület igen rossz állapotával, majd azzal, hogy a felújítás költségeit egyedül az Egyház nem tudja finanszírozni, sem hozzá elegendő munkáskezet biztosítani. Ezért minden lehetséges kommunikációs csatornán – a falugyűléstől a vasárnapi miséig, beleértve a személyes meggyőzést is – meghirdettük, hogy kérjük a rózsaszentmártoniakat, segítsék ennek a középületnek a felújítását; kétkezi munkával, pénzbeli segítséggel, a féltve őrzött nagymamai-dédmamai hagyatékból szentképeket, olvasókat, szobrokat adományozzanak az egyházi kiállítás céljára.

A felhívásunk nyitott fülekre talált, hívó szavunkra több mint 130 ember, köztük sok civil szervezet jelentkezett segíteni. Az Egyház jelentős pénzbeli adományokat kapott, a szentképeket, imakönyveket a Polgármesteri Hivatalba hozták be az emberek. A tömérdek segítő közül mindenképpen ki kell emelni Kapus Miklós nevét, aki a falazat javítását és festését, a burkolást, Homonyik József nevét, aki a burkolási munkálatokat végezte térítésmentesen, valamint Báti János nevét, aki hosszú heteken keresztül segítette a kiállítás berendezését. Az Önkormányzat az anyagi támogatáson túl a fél év alatt szinte minden nap rendelkezésre bocsátotta embereit, az intézmények dolgozóit, a karbantartó brigádot, valamint a szervezésben is tevékenyen részt vettünk. A segítők, támogatók, adományozók névsorát a bejáratban elhelyezett táblán örökítettük meg.

Az eredményt Önök is láthatják, amikor majd megtekintik a belső tereket és a kiállítást. Természetesen még rengeteg munka lenne ezen az épületen, illetve a hozzá tartozó kántorlakáson, az udvari részen, de ez már a következő év kihívása.

Tisztelt jelenlévők!

Ez a 217 éves épület, amely a község legrégebbi középülete, és amely már 30 éve nem szolgál pap lakhelyéül, korábban szebb napokat látott. Felújításával – az értékteremtésen túl – tiszta lelkiismerettel tekinthetünk a tükörbe, megint megmentettünk egy régi épületet a lebontástól; nem utolsó sorban itt együtt dolgoztak a vallásos és nem vallásos emberek egy jó ügyért, vagyis támogattuk ezzel a munkával a közösség összetartását is. Az egyházi kiállítással a jelenkor embere és utódaink számára láttatni akartunk belülről egy egyházi intézményt, látásmódjukat szélesíteni, egyháztörténettel kapcsolatos tudásukat növelni. A bútorok, papi ruhák, könyvek mind-mind több száz évesek, egyes darabok 500 évesek, amelyeket eddig a nagyközönség nem láthatott. Kiegészülve a lakosság által felajánlott relikviákkal, igazi ritkaságként tekinthetünk a kiállítás anyagára.

A kiállítás nem jöhetett volna létre Dr. Gulyás István nyugalmazott állatorvos segítő hozzáállása nélkül. Az ő érdemeit, áldozatos munkáját külön ki kell emelnünk. A kiállítás anyagát is az ő szakmai iránymutatása szerint rendeztük be, a gótikus terembe több – ritkaságszámba menő tárgyat – ajánlott fel a kiállítás céljára, idős kora ellenére fiatalokat meghazudtoló energiával adta az utasításokat, rendezte az anyagot. Tisztelet és hála és őszinte köszönet illeti őt és minden segítőt, adományozót.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

A Rózsaszentmártonba látogató a mai kiállítás megnyitót követően, mintegy 500 méter sétát megtéve már négy állandó kiállítást tekinthet meg. A Faluházban néprajzi, a Lignitbányászati Emlékházban bányászattörténeti és iskolatörténeti, a Plébánián pedig egyháztörténeti kiállítást. Legyünk nagyon büszkék arra, hogy Rózsaszentmárton ilyen példaértékű kiállítási anyaggal rendelkezik, községünk lakói, az idelátogatók vigyék messzire ennek a településnek a hírét, polgárainak összefogását.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Magyar Falu Program

Videók