Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2018. március 5. 17 óra Művelődési Ház

Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2018. március 5. 17 óra Művelődési Ház

2018. március 6., 13:25
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Falugyűlés-közmeghallgatás – 2018. március 5. Művelődési Ház és könyvtár

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent állampolgárokat a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson.

Külön köszöntöm vendégeinket:

 • Edelman György urat, az MVM Hungarowind KFT. vezető megújuló termelési szakértőjét
 • Gulyás László őrnagy urat, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Heves megyei parancsnokhelyettesét
 • Gutermuth Miklós urat, az MVM Hungarowind KFT. projektvezető-helyettesét

Szabó Zsolt államtitkár úr elnézésüket kéri, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a falugyűlésen

Napirendjeink:

 1. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2018 évre elfogadott költségvetésről
 2. MVM Hungarowind KFT. tájékoztatója a napelempark építésről
 3. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Heves megyei parancsnokhelyettesének tájékoztatója a tartalékos képzésről
 4. Egyebek, ahol a megjelent állampolgárok elmondhatják véleményüket, feltehetik kérdéseiket

Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

2017. évi költségvetésünket 506.069.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük. Év végén a tényleges bevétel 702.293.802 Ft, a kiadás535.907.639Ft volt.Hitelállományunk nem volt.

Bevételeink megoszlása:

 • az államtól 201.387.882 Ft-ot kaptunk az Önkormányzat és az intézmények működési támogatására
 • helyi adó bevétel 42.251.115 Ft, melyből:
  • építményadó: 7.682.950 Ft
  • kommunális adó: 12.666.475 Ft
  • iparűzési adó: 18.095.298 Ft
  • talajterhelési díj: 5.400 Ft
  • gépjárműadó helyben maradó része: 3.685.742Ft
  • egyéb közhatalmi bevétel: 115.250 Ft
 • 458.654.805 Ft az egyéb működési és felhalmozási támogatás

Kiadásaink megoszlása:

 • személyi jellegű kiadás járulékkal: 186.072.039 Ft
 • dologi jellegű kiadások beszerzésekkel együtt: 115.822.744 Ft
 • ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.145.048 Ft
 • egyéb működési célú kiadás: 4.675.547 Ft
 • beruházások: 13.830.380 Ft
 • felújítások: 35.207.538 Ft
 • finanszírozási kiadások: 170.154.343 Ft

2017. december 31-én az Önkormányzat számláján 183.318.419 Ft záró pénzkészlet volt.

Ebből:

 • projektekre adott pályázati támogatás 143.475.466 Ft
 • 2017. évről megmaradó saját számlaösszeg 14.540.102 Ft
 • 7.615.834 Ft a 0. havi finanszírozás
 • kötött célra használható fel a 9.871.762 Ft szennyvíz bérleti díj, valamint 8.091.029 Ft ivóvíz bérleti díj

APolgármesteri Hivatal számláján 44.793Ft, a Labdarózsa Óvoda számláján 4.186 Ft, az Őszirózsa Gondozási Központ számláin 2.419.645 Ft volt.

Nyertes pályázataink

A május 7-i esőzés vis maior károk helyreállítása 9.932.245 Ft-ba került, melyre 6.951.000 Ft pályázati támogatást nyert az Önkormányzat, az önerő 2.979.674 Ft.

A József Attila út felújítására 14.689.477 Ft-os pályázati támogatást kaptunk, melyhez 2.592.261 Ft önerőt biztosítottunk.

Az Iskola és a Kilencesi út felújítására a 15.000.000 Ft-os pályázati támogatáshoz az Önkormányzat 5.404.106 Ft értékben biztosított saját forrást. Mindhárom pályázat az elmúlt évben megvalósult.

A Dózsa György utca felújítására1.600.000 Ft-os pályázati támogatást nyertünk, önkormányzati önerő, melyet2018-ban kell biztosítanunk, 543.125 Ft.

37.600.000 Ft-os pályázati támogatásban részesült a központi konyha kialakítása projektünk. A Labdarózsa Óvodában megvalósuló beruházáshoz az Önkormányzat 15.491.335 Ft-ot biztosít 2018-ban. A konyha kialakításához fel kell használnunk a jelenlegi kisebb méretű csoportszobát, amelynek kiváltására és egy 8 fős bölcsőde építésére 81.372.710 Ft összegű támogatásban részesültünk.

44.431.504 Ft-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására, amely 100%-ban támogatott.

A régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítására is sikeresen pályázatunk, az elnyert összeg 58.450.266 Ft, a projekt 100%-ban támogatott.

Elbírálás alatt lévő pályázataink: a sportöltöző felújítása, a traktor és adapterek beszerzése, a művelődési ház bővítése és vizesblokk felújítása, 2 db kondipark építése, továbbá a 48.000.000 Ft összegű pályázatunk, melyben szerepel a helyi közösségek fejlesztése, a település történetét összefoglaló könyv megjelentetése, rendezvények megtartása, Dóra Győző bácsi régi filmfelvételeinek, valamint a Színjátszókörvhs felvételeinek digitalizálása.

Tisztelettel köszönjük Szabó Zsolt Államtitkár Úr projektjeinkhez nyújtott segítő támogatását!

Saját beszerzések-felújítások

1.800.000 Ft-ért vásároltuk meg a Kölcsey 78. szám alatti lakóházat raktározás céljára. 1.990.000 Ft-ért vásároltunk egy Citroen Jumper teherautót.

220.000 Ft értékben vásároltunk hallásvizsgálat végzésére alkalmas szűrő-audiométert, két darab fűkaszát 491.800 F értékben, egy függőleges tengelyű szárzúzót 209.550 Ft értékben, valamint197.295 Ft értékben edzett üveget a kotrógép kivert üvegeinek pótlására.

A horgasiúj buszmegálló 342.900 Ft-ba került, a temetőben az új urnafal körüli térburkolat 965.695 Ft-ba, a karbantartó műhely tetőzetének felújítására 133.830 Ft értékben vásároltunk anyagokat.

Az 1956-os emlékmű környékét térkővel burkoltuk.A Polgármesteri Hivatal villamos rendszerének felújítására278.000 Ft-ot kiöltöttünk, az irodák laminált parkettázása 1.391.285 Ft-ba került.

A Petőfi parkba 177.560 Ft összegben új elektromos csatlakozást és oszlopot építettünk ki. A turistaszállón új bejárati ajtó került beépítésre 236.880 Ft-os költséggel.

A Labdarózsa Óvodába 2.204.289 Ft értékben vásároltunk gyermekjátékokat, 3 db óvodapedagógusi laptopot, ágyneműt, öltözőszekrényeket, valamint az óvodavezető irodájába új bútor került beszerzésre.

Felújításra került Molnár István vállalkozó felajánlásából – melyet ezúton is megköszönünk – a Tabán út és a József Attila út páros oldala is.

Egyéb fejlesztések

Az egykori II-es és III-as aknai meddőhányó területe kiemelt kormányzati beruházásban a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit KFT. finanszírozásában rendezésre került, a salaktömbök, beton, tégla és egyéb anyagok elszállításra kerültek.

Ezen a területen kiemelt kormányzati beruházásban elkezdődhet a 2 db, egyenként 499 kW teljesítményű naperőművek építése. Erről bővebben az MVM Hungarowind KFT. munkatársai adnak tájékoztatót.

Szintén kiemelt kormányzati beruházás keretében épült ki a Magyar Telekom beruházásában– Heves megyében elsőként – a szupergyors internet hálózat. Publikus WIFI is kiépítésre kerül, amely a Polgármesteri Hivatal 100 méteres körzetében szabad internetezési lehetőséget biztosít az intézményeket igénybe vevők számára.

Szociális támogatások

Települési támogatásként 13.731.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat. Ebből 500.000 Ft-ot költöttünk rendkívüli szociális segélyezésre, ebből a keretből fizettünk 1.168.730 Ft-ot a közfoglalkoztatottak munkabérének önerejére, 1.149.049 Ft-ot a szociális étkezők és 3.160.477 Ft-ot a gyermekétkezők térítési díjának hozzápótlására, valamint települési segélyre 7.752.744 Ft-ot az alábbi megoszlásban:

A települési segélyből részesültek az újszülöttek, a 0-20 éves korosztály, a főiskolások-egyetemisták, a 70 évnél idősebbek, minden család kapott fűtési támogatást, valamint 7 család egyenként 200.000 Ft életkezdési támogatást (lakásvásárlásra, felújításra). Karácsonyra a 0-14 éves korosztály, valamint a 70 éven felüliek részére 633 doboz Milka szaloncukor került átadásra.

2017. december 31-én 98 fő volt a szociális étkezők száma. A szállítást térítésmentesen biztosítjuk, 76 fő az étkezést is térítésmentesen kapja.A múlt évben született újszülöttek szülei fákat ültettek a Barnus játszótéren, kívánjuk nekik, hogy a kis csemeték együtt növekedjenek erőben-egészségeben.

Egyéb támogatások

Az általános iskolások erdélyi kirándulását 200.000 Ft-taltámogatta az Önkormányzat. A Rózsaszentmártoni Sportegyesületet 700.000 Ft készpénzzel támogattuk, ezen felül fizettük a sportöltöző és a pályafenntartás költségét, amely 838.955 Ft volt.A többi civil szervezet a térítésmentes teremhasználat mellett 940.000 Ft készpénztámogatást kapott. A Rózsaszentmártoni Római Katolikus Egyházat 100.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat, emellett fizettük a temető vízszámláját és a szemétszállítási díjat, amely az elmúlt évbenösszesen699.696 Ft volt.

Intézményeink működéséről

2015. január 1-től működik a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, melyet Zagyvaszántó Község Önkormányzatával közösen működtetünk. Együttműködésünk példaértékű. Az Önkormányzat az állami finanszírozáson túl 2.009.358 Ft összeggel pótolta ki a rózsaszentmártoni hivatal működtetését.

Az országos hatáskörű Őszirózsa Gondozási Központot 14 éve tartja fenn az Önkormányzat. Működtetését2017-ben 8.982.021 Ft-tal pótolta ki az Önkormányzat. A térítési díj a szociális szintű, emelt szintű és a demensellátás esetén egyformán 92.100 Ft/hó. Egyszeri befizetésként szociális szintű elhelyezés esetén 395.000 Ft, emelt szintű elhelyezés esetén 1.285.000 Ft összeget kell a beköltözőnek megfizetnie.

A Labdarózsa Óvodahárom csoportjában a gyermeklétszámösszesen 53 fő. Az Önkormányzatnak 2017-ben 1.550.853 Ft-tal kellett kipótolnia az intézmény működését az állami normatíván felül.

A Móra Ferenc Általános Iskola üzemeltetője és fenntartója 2013 óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.A gyermekjóléti szolgálatot a családsegítés feladattal együtt a Lőrinci Intézményfenntartó Társulás keretében látja el az Önkormányzat.

Háromfős karbantartó brigádunk feladata a közterületek és intézmények karbantartása. Nehezíti a helyzetünket, aminek egyben örülhetünk is, hogy a megyében az egyik legkisebb a munkanélküliség községünkben, míg év elején 5 fő női közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk, addig év végére ez a szám már 1 főre csökkent.

A művelődési ház és könyvtár közösségi színtérként helyszínt biztosít 24 civil szervezetet részére. Védőnőnk 2018 januárjától helyettesítésben - Rózsaszentmárton mellett - Ecséd község védőnői teendőit is ellátja.

Dr. Király Csaba háziorvos a Szűcsi településen betöltetlenné vált háziorvosi praxis miatt 2017. július 1-től tartós helyettesítéssel végzi Szűcsi községben is a háziorvosi alapellátást.

Egyéb események

A Rózsa napok alkalmával kerültek átadásra az Önkormányzati kitüntetések. A Díszpolgári Címet az elmúlt évben Szabó Zsolt Államtitkár Úr kapta. Az általa mentorált fejlesztések, az elért eredmények önmagukért beszélnek, hosszú évtizedekre meghatározzák Rózsaszentmárton településképét, az itt élő emberek mindennapjait. Kívánunk neki további jó munkát, erőt, egészséget.

A Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet Szegedi József kapta. Fafaragásait, domborműveit adományozta az Önkormányzatnak, valamint neki köszönhetjük az évfordulós kopjafa elkészítését is.A Rose Belly Hastánckor 10 éves fennállása alkalmából elismerő oklevelet vehetett át.A Szent Márton napi szentmisén vehette át a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet aranymiséje alkalmából Hubay József Bertalan atya.

Az Önkormányzat tevékenysége is elismerésben részesült. A Heves Megyei Közgyűlés a Telekessy István Területfejlesztési Díjat adományozta az Önkormányzat részére a saját közigazgatási területünkön túlmutató, innovatív területfejlesztési programok megvalósításáért, a megye jó hírnevének öregbítéséért.

Az elmúlt évben ünnepeltük a község első írott említésének 950, első okleveles említésének 750, valamint a Fancsalból Rózsaszentmárton név viselésének 125 éves évfordulóját, amely alkalomból három napos ünnepségsorozatot rendeztünk. Ennek keretében többek közöttátadásra került az Önkormányzat, az Egyházközség, valamint a civil szervezetek példaértékű összefogásából a belsőleg felújított 217 éves Parókia, ahol egyháztörténeti kiállítást rendeztünk be.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönöm a lakosságnak, valamint a vállalkozásoknak, hogy adófizetésükkel hozzájárultak a község működőképességének fenntartásához, az intézmények dolgozóinak és a civil szervezeteknek az egész évi partneri együttműködést.

Tájékoztató a 2018 évre elfogadott költségvetésről

2018. évi költségvetésünket 522.824.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük.

Tervezett bevételeink

 • állami normatív finanszírozás: 202.713.536 Ft
 • felhalmozási bevételünk 11.639.000 Ft
 • átvett pénzeszköz 27.353.000 Ft
 • várható pénzmaradvány 10.000.000 Ft
 • működési bevételünk 55.565.000 Ft
 • tervezett adóbevételünk 48.092.464 Ft
 • intézményi finanszírozás: 167.461.000 Ft

2018-ban a helyi adók mértéke változatlan maradt.

Kiadásaink tervezett megoszlása:

 • személyi jellegű kiadás járulékkal: 190.994.000 Ft
 • dologi jellegű kiadások: 98.974.000 Ft
 • szociális kiadások: 7.604.000 Ft
 • beruházások: 5.175.000 Ft
 • támogatások: 900.000 Ft
 • általános tartalék: 5.321.000 Ft
 • beruházások céltartalék: 40.546.000 Ft
 • intézmények finanszírozása: 167.461.000 Ft
 • átadott pénzeszköz: 5.849.000 Ft

Intézményeink működtetésére, fenntartására227.392.000 Ft-ot tervezünk, ehhez az államtól 139.124.140 Ft támogatást kaptunk, ami a kiadások 61 %-át fedi le. Az Önkormányzat az intézményi saját bevételeken felül a saját bevételeiből 22.736.000 Ft-ot pótol hozzá az intézmények működtetéséhez.

Idén megvalósuló beruházások

Az elmúlt évi nyertes pályázataink közül idén valósul meg a Polgármesteri Hivatal, a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása,az óvoda bővítése és a bölcsőde kialakítása, melyek 100 %-ban támogatottak, tehát nem a kommunális adóból finanszírozzuk őket. A központi konyha kialakításához, a Dózsa Gy. út felújításához, továbbá a még el nem bírált pályázatokhoz – nyertes pályázat esetén – összesen 31.200.171Ft önerőt kell biztosítanunk.

A központi konyha önerejének kipótlásához szükséges 15.491.335 Ft nem áll teljes egészében rendelkezésünkre, így Csere Józsefné volt Akácfa út 11. szám alatti lakos végrendelettel az Önkormányzatra hagyott készpénz vagyonát fel kellett használnunk.

Az óvodai központi konyha kialakításával a Móra Ferenc Általános Iskolában, valamint az Őszirózsa Gondozási Központban lévő konyhák tálalókonyhákká lesznek minősítve, dolgozóikat átveszi a Labdarózsa Óvoda, az Őszirózsa Gondozási Központban egy fő konyhalány továbbra is foglalkoztatva lesz.

Tervezett pályázataink

A Rákóczi Ferenc utca, valamint a Klapka György utca alsó szakaszának felújítása már régóta esedékes. A két utca kiviteli engedélyes tervei rendelkezésünkre állnak, a pályázható 15 MFt-osösszeghez – nyertes pályázat esetén – még 7 MFt-ot kell biztosítanunk, melynek forrását még meg kell teremtenünk.

A magánterületen lévő szennyvízcsatornák kiváltására vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, ezek kiváltására még pályázati forrást kell találni.

Szociális támogatások

Szociális támogatásokra idén az államtól 13.501.000 Ft-ot kaptunk, melyet az elmúlt évhez hasonlóan fogunk felosztani azzal a különbséggel, hogy a 70 éven felülieknek 5.000 Ft helyett 7.000 Ft/fő települési támogatást fizetünk, az ingatlanvásárlási-felújítási támogatást pedig megemeltük 300.000 Ft/igénylő összegre.Továbbra is feltétele a támogatásnak a rózsaszentmártoni állandó lakcím, valamint az, hogy a támogatottnak és családtagjainak ne legyen adó- és köztartozása. Változás, hogy már nem biztosítjuk a fűtési támogatást. A részletes feltételek a honlapon olvashatóak.

Egyéb információk

A pályázati önerők, valamint az intézményeink fenntartásának kipótlásához szükséges összeg biztosítása elsőbbséget élvez, így változtatnunk kellett – többek között – a kulturális programok rendszerén. Idén nem rendezünk Rózsa napokat, valamint Borbála napot. A Rózsa napok helyett gyermeknap kerül megtartásra június 2-án.

A civil szervezetek számára továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a teremhasználatot, de már nem tudunk készpénztámogatást adni.Kivétel aSportegyesület, akinek700.000 Ft készpénztámogatást, továbbá az épület és a pályafenntartási költségeit vállaljuk 1.143.000 Ft értékben, valamint a Petőfibányai Polgárőr Egyesület, akinek 200.000 Ft támogatást biztosítunk.

2018. január 1. napjától – a sikeres ASP pályázat eredményeként – a Közös Önkormányzati Hivatal Rózsaszentmártoni és Zagyvaszántói Hivatalában megnyílt a lehetőség az elektronikus ügyintézésre. A szolgáltatást az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek vehetik igénybe.

Beszámolóm végére hagytam a legkedvesebb hírt, idén községünkben – szeptemberig – 20 fő kisgyermek fog születni. Harmadik éve emelkedik a lakosságszám, amelyet kevés település mondhat el magáról.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elhangzott beszámolót a Rózsai Hírek következő számában, valamint a községi honlapon olvashatják.

Rózsaszentmárton, 2018. március 5.                                                

Sipos Jánosné polgármester

Magyar Falu Program

Videók