Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Tájékoztató a téli rezsicsökkentés igényléséhez

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés igényléséhez

2018. augusztus 24., 08:55

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentés keretében támogatja azon háztartásokat is, melyek korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban. 

A támogatás igénybevételének eljárásrendje:

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.), személyesen ügyfélfogadási időben. Jelen eljárásrendben háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénybejelentő lap az Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen átvehető, illetve a község honlapjáról (www.rozsaszentmarton.hu) letölthető. A honlapon és az Önkormányzati Hivatalban a részletes adatkezelési tájékoztató megtekinthető.

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

• gázszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,

• kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az 1364/2018. (VII.27.) Kormányhatározat értelmében az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni: ellenőrzi, hogy az adott háztartásra már nyújtottak-e be igénybejelentést. Ezen felül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot is végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A beérkezett igényeket a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a jogosultakat a Kormány döntését követően értesíti a fűtőanyag átvételének módjáról.

A támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

dr. Kórós Tímea

jegyző

Az igénybejelentő lap innen letölthető.

Az adatkezelési tájékoztató innen letölthető. 

Magyar Falu Program

Videók