Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2019. március 4. 17 óra Művelődési Ház

Falugyűlés - Közmeghallgatás - 2019. március 4. 17 óra Művelődési Ház

2019. március 6., 16:25
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent állampolgárokat a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson.

Külön köszöntöm vendégeinket:

  • Szabó Zsolt országgyűlési képviselő urat
  • Szalatnai Gábor urat, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának hivatalvezetőjét
  • Fekete László urat, Zagyvaszántó község polgármesterét

Napirendjeink:

  1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2019 évre elfogadott költségvetésről – előadó Sipos Jánosné polgármester
  2. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő tájékoztatója
  3. Egyebek, ahol a megjelent állampolgárok elmondhatják véleményüket, feltehetik kérdéseiket

Igény merült fel a lakosság részéről, hogy kevesebb szám szerepeljen a beszámolóban és a tájékoztatóban, mert nem tudják követni. A kérésnek eleget tettünk.

 

Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

2018. évi költségvetésünket 522.824.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük. Év végén a tényleges bevétel 661.522.977 Ft, a kiadás 625.213.177 Ft volt. Fejlesztésre a költségvetés 20%-át tudtuk fordítani. Hitelállományunk nem volt, az adók mértéke nem változott.

2018. december 31-én az Önkormányzat számláján 213 MFt záró pénzkészlet volt, melyből a projektekre adott pályázati támogatás 147MFt, a saját számlaösszeg 66MFt.

Az 50 MFt feletti beruházások (bölcsőde, régi rendelő felújítása) támogatási összegét át kellett utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, a kifizetéseket ők bonyolítják, ezért ezek már nem szerepelnek a számlaösszegek között.

Szabó Zsolt képviselő úr közreműködésének eredményeként az elmúlt évben jelentős pályázati támogatásokat kaptunk, így fontos beruházások valósulhattak meg községünkben, amelyek nagyban meghatározzák településünk jelenét és jövőjét. Mindegyik projektet több éves előkészület előzött meg, megvalósításuk sem volt egyszerű, napi egyeztetést, személyes jelenlétet igényelta projekt minden résztvevőjétől.

16 évnyi várakozás és tervezgetés után végre elkészült a Labdarózsa Óvodában a központi konyha kialakítása. A 37.600.000 Ft-os pályázati támogatáshoz 15,5 MFt önerőt kellett biztosítanunk, melyből 10,5 MFt állt rendelkezésünkre, a pótláshoz Csere Józsefné volt Akácfa út 11. szám alatti lakos végrendelettel az Önkormányzatra hagyott 5 MFt-os készpénz vagyonát is fel kellett használnunk. Isten áldja meg érte Csere nénit! Adományozását a konyha bejáratában elhelyezett tábla is megörökíti.

Az eddigi két helyen történő gazdaságtalan üzemeltetés végre megszűnt, modern, a 21. század követelményeinek megfelelő központi konyha, a térség egyik legmodernebb konyhája került kialakításra, amely a fenntartási időszak letelte után akár több település számára is tudja az étkeztetést biztosítani. Minden dolgozó továbbfoglalkoztatásra került, egy fő nyugdíjba vonuló dolgozó státuszát nem töltöttük fel, mivel a korszerű konyhatechnológiai eszközök használatával kevesebb létszámmal is megoldható a főzés.

Jelenleg 266 főre főz a konyha, ebből 116 fő szociális étkezőre, ingyen kiszállítással, két térítésmentes ételhordó biztosításával. A szociális étkezők közül 83 fő részére térítésmentesen biztosítjuk az étkezést. A konyha kapacitása lehetővé teszi további szociális étkezői igények kielégítését is.

44,5 MFt-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására, a projekt 100%-ban támogatott. A közel 30 éves épületen a födémszigetelési, hőszigetelési, a külső nyílászárócsere, valamint a teljes fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzése után saját erőből, 8 MFt-os költséggel megépítettük a projekt által nem támogatott, de kötelezően megvalósítandó mozgáskorlátozotti parkolót, felújítottukaz elhasználódott folyosói és irodai burkolatokat, a riasztórendszert, a gyenge- és erősáram rendszert.

Beszereztünk néhány új bútort, reluxákat, függönyöket, elbontottuk a villámvédelmi rendszert, társadalmi munkában került elvégzésre abelső festés, a takarítás és a visszaköltözés. A projekt eredményeként az épület modern külsőt kapott, valamint jelentős mértékben csökkent a rezsiköltsége, fenntartása kevesebb terhet ró a költségvetésre.

1,6 MFt pályázati támogatást kaptunk a Dózsa György út aszfaltozására, melyhez 600.000 Ft önerőt biztosítottunk.

Elkészült a Művelődési Ház melletti zöldterületen 9.375.000 Ft-os költséggel, 100%-os támogatással egy „B” típusú kültéri sportpark. Nagy örömmel látjuk, hogy a 10 db sporteszközt a nap minden szakában sokan használják. A „D” típusú kondipark pályázatunkra, melyet a Barnus játszótéren szeretnénk megvalósítani, még várjuk a döntést.

15.000.000 Ft-os támogatást nyertünk a Rákóczi F. út (Apci úttól a Jókai útig), valamint a Klapka Gy. út alsó szakaszának felújítására, melyhez 7 MFt önerőt biztosítunk. Tudjuk, hogy mindkettő utca felújítására már nagyon várnak az ott lakók, de mivel november végén kaptuk meg a támogatói szerződést, a téli időjárásra tekintettel a beruházás 2019-ben fog megvalósulni.

Az elmúlt év végén kezdődött el a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása is, melyre 58,5 MFt-ostámogatást kaptunk. A projekt 100%-ban támogatott. A beruházás eredményeként a két épületrész felújításra kerül, a teljes energetikai korszerűsítés mellett megújul a tetőhéjazat, a mintegy 200 m2-nyi belső tér; komplett bútorzat, informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, megvalósul a bejárati út térkövezése, a mozgáskorlátozotti parkoló, valamint a járdák kialakítása. Várható átadása idén márciusban.

Itt is gondoltunk a jövőre, önerőből, 1 MFt-os költséggel külön választottuk a fűtési rendszert és az elektromos áram rendszert, hogy a fenntartási időszak letelte után, más célra használhassuk az épületrészeket.

Saját forrásból megvalósult a Zrínyi M. köz akadálymentesítése, a Széchenyi út aszfaltozása, egy lombgyűjtő beszerzése, valamint a Szücsi úti játszótér felújítása összesen 5,4 MFt értékben.

Eladásra került a Kölcsey F. út 78. szám alatti ingatlanunk 2 MFt összegben, az MVM Hungarowind KFT. a napelem-I. és napelem-II. bérleti díját megfizette, a beruházás az MVM tájékoztatása szerint 2019 évben valósul meg.

Intézményeink működéséről

A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, melyet Zagyvaszántó Község Önkormányzatával 5. éve közösen tartunk fenn, példaértékűen működik. Mi a rózsaszentmártoni hivatal működését 11 MFt összeggel pótoltuk ki az elmúlt évben, Zagyvaszántó pedig a zagyvaszántói kirendeltség működését pótolta ki. Igazi kihívást jelent a két település hivatalának szervezése, a 4000 fős lakosság kiszolgálása. Amennyiben Zagyvaszántó partner, mi 2020-tól is szeretnénk folytatni az együttműködést.

Az "Őszirózsa" Gondozási Központ működtetését múlt évben 5,6 MFt-tal pótolta ki az Önkormányzat. A térítési díj minden ellátási forma esetén 92.100 Ft/hó. Szociális szintű elhelyezés esetén 395.000 Ft, emelt szintű elhelyezés esetén 1.285.000 Ft összeget kell a beköltözőnek megfizetnie.

A Labdarózsa Óvoda három csoportjában a gyermeklétszám összesen 53 fő. Az Önkormányzatnak 2018-ban 7,5 MFt-tal kellett kipótolnia az intézmény működését.

A gyermekjóléti szolgálatot a családsegítés feladattal együtt a Lőrinci Intézményfenntartó Társulás keretében látja el az Önkormányzat.

A Móra Ferenc Általános Iskola üzemeltetője és fenntartója 2013 óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2007 óta a rózsaszentmártoni iskolához tartozik a szücsi általános iskola, tagintézményként.

117 MFt-os EFOP pályázati forrásból, melyből 42 MFt jut a rózsaszentmártoni iskolára, 75 MFt pedig a szücsi iskolára, nálunk már decemberben elkezdődött az emeleti folyosó burkolatának, mosdóinak, a tornatermi öltözők, mosdók felújítása a gépészettel együtt, továbbá a régi beltéri ajtók cseréje, irattár, könyvraktár kialakítása, bútorok, eszközök beszerzése.

Háromfős karbantartó brigádunk látja el a közterületek karbantartását. Mivel a járásban az egyik legalacsonyabb községünkben a munkanélküliség, így egy fő közfoglalkoztatottunk van, aki a konyhán segít be.

A művelődési ház és könyvtár közösségi színtérként helyszínt biztosít a 24 civil szervezet részére. Védőnőnk 2018 januárjától helyettesítésben - Rózsaszentmárton mellett - Ecséd község védőnői teendőit is ellátja.

Dr. Király Csaba háziorvos a Szűcsi településen betöltetlenné vált háziorvosi praxis miatt 2017. július 1-től tartós helyettesítéssel végzi Szűcsi községben is a háziorvosi alapellátást, így hosszú távon biztosított a két településen a háziorvosi ellátás.

A turistaszálló – mivel nincs pályázati forrás a felújítására – ezek után raktárfunkciót tölt be, valamint itt tartjuk a különféle táborokat is.

Az állam által biztosított 13,5 MFt szociális normatívából 500.000 Ft-ot költöttünk rendkívüli szociális segélyezésre,197 eFt-ot a közfoglalkoztatottak munkabérének önerejére, 1,8 MFt-ot a szociális étkezők és 4,6 MFt-ot a gyermekétkezők étkeztetési költségeinek pótlására. Települési segélyre 8 MFt-otköltöttünk az alábbi megoszlásban:

November hónapban 7 család részére 1.800.000 Ft ingatlanvásárlási-letelepedési támogatást, valamint az újszülöttek, a 0-20 éves korosztály, a főiskolások és egyetemisták, valamint a 70 éven felüliek részére összesen 3.551.000 Ft települési támogatást fizettünk ki. Továbbá a 0-14 éves korosztály részére, összesen 250 főnek Merci dobozos csokoládét. A 70 éven felüliek részére, 350 fő számára, valamint az Önkormányzat intézményeiben dolgozóknak, illetve a nyugdíjas dolgozóinknak Milka szaloncukrot biztosítottunk karácsonyra. Emellett, a családok évének zárásaként, a gyermeket nevelő családok részére összesen 1.525.000 Ft értékű támogatást biztosítottunk karácsonyra.

Minden támogatás feltétele a rózsaszentmártoni állandó lakcím, valamint, hogy ne legyen adótartozás.

Fontos hangsúlyozni, hogy a környékünkön egyetlen önkormányzat sem biztosít ilyen mértékű támogatást a lakosságnak.

Egyéb események

A Heves Megyei Közút Zrt. beruházásában a 2404. számú Zagyvaszántó-Rózsaszentmárton és a 2402. számú Selyp-Gyöngyöspata út Rózsaszentmárton-Szűcsi útszakaszai felújításra kerültek a múlt évben. Egy régi álom vált valóra, köszönet érte Szabó Zsolt képviselő úrnak, a kivitelező HE-DO KFT., valamint a Heves Megyei Közút Zrt. dolgozóinak.

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. mobil bázisállomást terveztetett meg Rózsaszentmárton község területén, melyet a meglévő T-COM toronyra fog telepíteni.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium országos sajtótájékoztatót tartott községünkben a Szupergyors Internet Program keretében megvalósult első Heves megyei fejlesztési beruházással kapcsolatban. A Rózsaszentmártonban létesült hálózat 55 millió forintba került, mellyel adott lett a digitális közmű is. A Magyar Telekom kiépítette a wifit is, amely a Polgármesteri Hivatalt övező 100 méteres körben jelent ingyenes vezeték nélküli internetet.

A Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül a „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében két informatikai képzés valósult meg a Művelődési Házban. Célunk volt minél több lakos informatikai alapképzése.

Faültetésre invitálta az Önkormányzat a szeptember 15-ig született 21 kisgyermekeket és szüleiket a Szücsi úti játszótérre. Kívánjuk, hogy erőben, egészségben növekedjenek a kis csemeték.

A 24 civil szervezet részére továbbra is térítésmentesen biztosítjuk az intézményekben a teremhasználatot. A Sportegyesület működését 200 eFt készpénzzel támogatta az Önkormányzat, valamint 500 eFt-ba került a sportpálya és sportöltöző fenntartási költsége. Beterveztünk részükre további 500.000 Ft-ot az őszi idényre, de mivel nem indult a csapat a bajnokságban, így ez az összeg nem került átutalásra. A Petőfibányai Polgárőrséget 200.000 Ft-tal, az általános iskolások erdélyi kirándulásához 200.000 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat. A Rózsaszentmártoni Római Katolikus Egyház 100.000 Ft-os támogatásban részesült, emellett fizettük a temető vízszámláját, áramszámláját és a szemétszállítási díjat, amely az elmúlt évben összesen 700.000 Ft volt.

A Nemzeti Vágta 2018-as országos döntőjében a második helyen végzett Rózsaszentmárton község színeiben és zászlaja alatt Kun Ferenc, Colonia Victoria nevű lován. Az Önkormányzat Heves Város szabadkártyáját kapta meg, amely költséggel nem járt, nevezési díjat sem kellett fizetnünk. Egyedüli költségként a Hernádkak-Belegrád Fejlesztéséért Alapítvány részére, mint a ló tulajdonosának, a zsokét és a lovat felkészítő, szállító egyesületnek kellett fizetnünk 500.000 Ft-ot. Tisztelettel köszönjük a rózsaszentmártoniaknak, Képviselő Úrnak és minden érdeklődőnek a szurkolást, legyünk nagyon büszkék az elért eredményre.

Az elmúlt évben a Márton napi búcsúi ünnepi szentmise keretében kerültek átadásra a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Díjak Bödeiné Horváth Erzsébet, Darab Károlyné, valamint Suriné Ocsovai Zsuzsanna részére munkájuk elismeréseképpen, továbbá10 civil szervezet részére a jubiláló oklevelek. Szívből gratulálunk mindannyiuknak!

Folyamatban van a Lignitbányászati Emlékházban egy cipészműhely kiállítás létrehozása Nagy Ferenc cipészmester relikviáiból, továbbá a Faluházban egy malacfeldolgozó, valamint egy szőlőfeldolgozó kiállítás létrehozása lakossági gyűjtésekből. Dóra Győző bácsi is felajánlotta a teljes fotográfiai gyűjteményét kiállítás céljára, amely szintén az Emlékházban kerül kiállításra. A kiállítások berendezéséhez a civil szervezetek, az önkormányzati intézmények mellett nagy segítségünkre van Báti Anikó, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa. Így a meglévő egyháztörténeti, bányászattörténeti, iskolatörténeti és néprajzi kiállítás mellé még jelentős anyaggal gazdagodunk.

Beszámolóm végére hagytam a legkedvesebb hírt, 2018-ban községünkben 24 kisgyermek született.

Tisztelt rózsaszentmártoniak! Az elmúlt évben is épült-szépült, gazdagodott településünk. Keményen megdolgoztunk érte, nem adták ajándékba az eredményeket. A sok beruházásnak, a 2015 óta bevezetett szociálpolitikai intézkedéseknek, a biztonságos környezetnek köszönhetően sokan beköltöznek, visszaköltöznek, a fiatalok gyermeket vállalnak, 4. éve emelkedik a lakosságszám.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat nevében tisztelettel megköszönöm a lakosságnak, hogy teljesítették adóbefizetéseiket, a civil szervezeteknek a partnerséget, a rendezvényeken való közreműködést, a sok társadalmi munkát, az intézmények dolgozóinak, hogy becsülettel helytálltak, tették a dolgukat és utoljára, de nem utolsó sorban Szabó Zsolt képviselő úrnak a stratégai együttműködést.

 

Tájékoztató a 2019. évre elfogadott költségvetésről

2019. évi költségvetésünket 624.428.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük. A helyi adók mértéke nem változott.

Idén valósul meg a már korábban elmondottak szerint a Rákóczi F. út és Klapka Gy. út alsó szakaszának felújítása, a 15 MFt-os támogatáshoz 7 MFt önerőt biztosítunk.                      

A Rózsaszentmárton-Szücsi-Zagyvaszántó Önkormányzatok konzorciumában megvalósuló traktor és adapterek (gréder, sószóró, mélyásó szerelék, kanál, ágaprító, homlokrakodó szett, mulcsozó) beszerzése pályázatunkban végre már leszállításra került a traktor, az adapterek úton vannak, melyeket egy fő gépkezelő fog működtetni. Nagyon fontos projekt ez, mivel a gépekkel a közterületeink, az utak, árkok kezelését meg tudjuk oldani. A 25 MFt-os projekthez a három önkormányzat biztosítja az önerőt, ez Rózsaszentmárton esetében 2,3 MFt. A fenntartási időszak letelte után a traktor a mi tulajdonunkban marad.

Többször át kellett dolgoztatnunk az óvodabővítés, bölcsőde kialakítása projektünkben a műszaki tartalmat, hogy a pályázati támogatásból kapott 81 MFt-ból meg tudjon valósulni. Jó hír, hogy a 7 fős mini bölcsőde építéséhez a közbeszerzési eljárás már lezajlott, várhatóan március hónapban el tudnak indulni a munkálatok és októberre be is fejeződnek. Kértük a szülőket, segítsenek kidolgozni a gyermekek felvételének szempontrendszerét. Két fő dolgozót is tudunk majd itt foglalkoztatni, egy kisgyermekgondozót és egy dajkát. Több anyuka már el is végezte a tanfolyamot annak érdekében, hogy helyben tudjanak dolgozni.

Az EFOP pályázaton nyert 18 MFt-osösszegből a nyár folyamán megvalósul a művelődési ház bővítése a belső udvar beépítésével, valamint a vizesblokk felújítása, mivel a művelődési házban működő civil csoportok elhelyezése több termet igényel.

48 MFt összegű pályázati támogatást nyertünk a helyi identitás és kohézió erősítésére. A három éves fenntartású pályázat keretein belül a kulturális programok egy részét tudjuk finanszírozni, idén a már megszokott programokon túl szervezünk elszármazottak találkozóját és szüreti felvonulást is. Emellett a projektből vásárolunk színpadfedést, egy nagy sátrat, így kültéri programjaink nem lesznek kitéve az időjárás viszontagságainak, a már ismert piros színű tüzihorganyzott, porfestett köztéri padokkal, asztalokkal szépítjük a közterületeket, kiadjuk a település történetét feldolgozó könyvet, bemutatjuk a Színjátszókör és Dóra Győző bácsi digitalizált anyagait, tábort szervezünk a turistaszállón.

A sportöltöző felújítása projekt megvalósítása egy kicsit csúszott, mivel itt is át kellett dolgoztatnunk a terveket annak érdekében, hogy ne kelljen több önerőt biztosítani a tervezetthez képest. Jelenleg ott tartunk, hogy a műszaki tartalom-módosítást el kell fogadtatnunk a Kincstárral, majd utána jöhet nyáron a megvalósítás. A projekt költségvetése 39 MFt, ehhez az 13 MFt önerőt az idei költségvetésbe beterveztük.

Közel 9 MFt összegben pályáztunk a Belügyminisztériumhoz a rózsaszentmártoni és zagyvaszántói hivatal dolgozóinak bérrendezésére, amelyet meg is nyertünk.

Önerőből megvásároltuk a megüresedett Takarékszövetkezet ingatlant 8 MFt összegben, ahol a gyógyszertár és a körzeti megbízott rendőr kerül elhelyezésre, természetesen a szükséges átalakítás után. Egyrészt nem szerettük volna, ha esetleg más kezébe kerül az épület, továbbá kulturáltabb helyet kap a patika és a rendőr, a lakosság is könnyebben megközelítheti az ingatlant. Nem utolsó sorban az így megüresedett Kossuth Lajos út 5. szám alatti, volt községháza épületének felújítására 100%-os támogatással tudunk pályázni, mivel az így teljes mértékben önkormányzati célokat szolgál. A 8 MFt-os vételi kiadással szemben mintegy 25 MFt-ot spórolunk, mivel ezt nem kell önerőként biztosítani a felújításhoz és végre felújításra kerülne egy 100 éves ingatlan.

Ismét felvettük a kapcsolatot az ÁFÉSZ-szal, szeretnénk megvásárolni az Apci út 14. szám alatti, volt paprikatelep ingatlant. Négy évvel ezelőtt már tárgyaltunk, de nem jártunk sikerrel. Idén a vásárlási összeget, 10,5 MFt-otbeterveztük az általános tartalék terhére. TOP pályázat keretében szeretnénk a már korábban megjelölt célra, vagyis buszforduló, parkoló és nyilvános wc céljára hasznosítani, hosszú távra megoldani a jelenlegi áldatlan és borzasztóan veszélyes helyzetet az Apci úti kereszteződésben.

Szintén az általános tartalék terhére megvásároltuk a Bányász út 11. szám alatti ingatlant 7,8 MFt-os áron. Mivel az általános iskolában lévő tálalókonyha még 1962-ben épült felvonulási épületként (szerszámtárolónak), felújítása nem gazdaságos, pályázati támogatás nincs az iskolai konyhákra, így abban gondolkodunk, hogy a Bányász úti ingatlan megvásárlásával és átalakításával hosszú távra megoldjuk a tálalókonyha kérdését.

Az óvodában önerőből szeretnénk megvalósítani a beruházásokkal nem érintett óvodarész felújítását, ajtók, burkolatok cseréjét, melyhez az ajtókat az általános iskolából kikerülő, még igen újszerű ajtókkal szeretnénk megoldani.

Idén tervezzük a Turistaszálló udvarának aszfaltozását, a Polgármesteri Hivatal hátsó teraszának burkolását, a Petőfi parkban egy futópálya kialakítását.

A napelem-I. és II. mellett szerződést kötöttünk az MVM-mel újabb kép napelem parkra. Ezek jelenleg a tartaléklistán vannak, amelyekre az MVM rendelkezésre állási díjat fizet. A hármas számú parkra már megvan a hálózatcsatlakozási szerződés is, egy magánszeméllyel cseréltünk területet, hogy a szennyvíztelep mögötti részen egyben tudjunk 1,5 ha-t biztosítani. A bérleti díjból befolyó bevételeket külön kezeljük, céltartalékként, ha egy mód van rá, nem szeretnénk felhasználni, hanem majd a 25 év letelte után az akkori Önkormányzat eldönti, hogy milyen nemes célra szeretné fordítani.

Ismét szeretnénk pályázni a Belügyminisztérium pályázatán, most a Bányász út felújításával, melyre a 3 MFt-os önerőt be is terveztük az idei költségvetésbe.

Idén indulnak a Modern Falvak Program pályázatai, új lehetőségek nyílnak meg, amelyek nagyban előremozdíthatják Rózsaszentmárton fejlődését. Szabó Zsolt képviselő úrral egyeztetve szeretnénk pályázni a következőkre:

A Csere Józsefnétől végrendelettel az Önkormányzatra hagyott Akácfa út 11. szám alatti ingatlant szolgálati lakás céljára szeretnénk felújítani, mivel néhány éven belül az Önkormányzati intézményekben dolgozók 2/3-a elmegy nyugdíjba, és már előre készülünk az igényekre.

A Kossuth Lajos út 5. szám alatti, hamarosan megüresedő volt községháza ingatlant szeretnénk felújítani, benne civil házat kialakítani a civil szervezetek részére. Figyelünk az igényekre, látjuk, hogy ennyi szervezetnek kicsike a jelenlegi művelődési ház.

Szerepel a tervek között a belterületi utak felújítása, már megkértük az igazolást a Kormányhivatal Útügyi Osztályától, így amennyiben sikerül a pályázatunk, több utca is belekerülne a pályázatba.

A járdák felújítására is szeretnénk pályázni, itt első körben a forgalmasabb részeken lévő járdákra - Apci út, Kölcsey út, Szücsi út, Iskola út - gondolunk. Itt az anyagköltség a támogatott, a munkadíjat önerőből kell finanszírozni.

Tervezünk egy új kistraktor beszerzéséta meglévő 30 éves Yanmar traktor helyett, valamint az óvoda udvarra gyermekjátszótéri eszközöket és rekortán pályát, továbbá a ravatalozóba a 30 éves hűtőkoporsók helyett újak beszerzését és új kegyeleti eszközök beszerzését.

Ezek az idei várható pályázati kiírások, amelyek jelentősen fogják befolyásolni Rózsaszentmárton jövőjét. Ezeken túl jeleztük Képviselő úrnak, hogy amennyiben a későbbiekben lesz forrás, mi szeretnénk megvalósítani az Ágói patak rendezését, a két híd felújítását, a csapadékvíz-II. és a szennyvíz-II. beruházást, az Idősek otthona hátsó részének energetikai felújítását, a művelődési ház tetőzetének felújítását, a pincékhez vezető út aszfaltozását.

Szociális támogatások: immáron 4. éve biztosítunk a rózsaszentmártoni lakosoknak széleskörű támogatási rendszert, melyre az államtól 9.829.000 Ft-ot kapunk idén. Az elmúlt évekhez hasonlóan fogunk felosztani. Idén is biztosítunk támogatást az újszülötteknek, a 0-20 éves korosztálynak, a főiskolásoknak, egyetemistáknak, a 70 éven felülieknek, valamint ingatlanvásárlásra, felújításra életkezdési támogatást is 300.000 Ft/igénylő összegig. Továbbra is feltétele a támogatásnak a rózsaszentmártoni állandó lakcím, valamint az, hogy a támogatottnak és családtagjainak ne legyen adó- és köztartozása. A részletes feltételek a honlapon olvashatóak.

A szociális étkezők költségeinek hozzápótlására 2,5 MFt-ot, a gyermekétkeztetés hozzápótlására 2,7 MFt összeget terveztünk, rendkívüli szociális segélyezésre 650.000 Ft-ot, köztemetésre 150.000 Ft-ot. Három millió forint önerőt terveztünk idén a kulturális programokra.

A civil szervezetek számára továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a teremhasználatot, a Sportegyesület részére 700.000 Ft készpénztámogatást, valamint 984.000 Ft értékben a sportpálya és öltöző fenntartásának költségeit. A Petőfibányai Polgárőr Egyesület részére 300.000 Ft, a Rákellenes Liga helyi szervezete, valamint a Nyugdíjasklub részére 50-50.000 Ft támogatást, a temető üzemeltetési költségeit szintén álljuk, mely tervezetten 889.000 Ft, valamint 100.000 Ft-tal támogatjuk az általános iskolások erdélyi kirándulását, valamint 200.000 Ft értékben az iskola tantermeinek laminált parkettázásához járulunk hozzá.

Július 29. és augusztus 2. között honvédelmi tábort szervez a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság a Turistaszálló épületében. Pontosabb információkat később tudunk mondani.

A Kövirózsa Egészségház várótermében a községi rendezvényekről készült fotókat vetítünk a Samsungtól kapott ajándék televízión.

A végére hagytam még egy fontos hírt: már egy ideje tárgyalásban vagyunk Szücsi Község Önkormányzatával. Jelezték szándékukat, hogy bővíteni kívánják az együttműködést Rózsaszentmárton Önkormányzatával. Mint azt Önök is tudják, 5 éven keresztül egy társulásban működtettük a két település iskoláját és óvodáját, de a társulás megszűnése óta, vagyis 2013-tól a szücsi iskola továbbra is a rózsaszentmártoni iskolához tartozik tagintézményként. Emellett már jó ideje mi biztosítjuk a szücsi gyermekeknek az iskolafogászati szolgáltatást, védőnőnk éveken keresztül helyettesített Szücsi községben, háziorvosunk 2017 júliusától tartós helyettesítésben ellátja a szücsi lakosokat is.

Most azt jelezték, hogy az idei önkormányzati választások után csatlakozni kívánnak hivatalukkal a rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatalhoz. Tehát, ha meg tudunk egyezni a feltételekről, ami valószínű, hiszen Zagyvaszántóval is korrekten megállapodtunk, akkor 2020-tól a rózsaszentmártoni, a szücsi és a zagyvaszántói hivatal egy társulásban fog működni Rózsaszentmárton gesztorságával és 5600 lakost fog ellátni. Újabb fejlődési lehetőség Rózsaszentmárton számára.

Több fórumnak kell még jóváhagynia Szücsi Község Önkormányzatának kérelmét a járáshatár változtatással kapcsolatosan, jelenleg a Kormány előtt van a döntés.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elhangzott beszámolót a Rózsai Hírek következő számában, valamint a községi honlapon olvashatják.

Rózsaszentmárton, 2019. március 4.

Sipos Jánosné polgármester

Magyar Falu Program

Videók