Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › 2019. augusztus 20-án elhangzott méltatások

2019. augusztus 20-án elhangzott méltatások

2019. augusztus 21., 12:55
Sipos Jánosné polgármester által elmondott, a díjazottakról és a jubiláló civil szervezetekről szóló méltatások

Az eseményről készült fényképek itt megtekinthetőek.

Tisztelt Képviselő Úr, Plébániai Kormányzó Úr, tisztelt ünneplő közönség!

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm az Augusztus 20-i ünnepi szentmisén megjelenteket!

Hagyomány már, hogy a község legnagyobb ünnepén, a Rózsa napok alkalmával kerülnek átadásra a civil szervezetek részére a jubiláló oklevelek, valamint a helyi kitüntetések.

Ebből az alkalomból nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bányász Nyugdíjasklubot, a Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesületet, a Versbarátok klubját, valamint Fáczán Gézánét, és külön tisztelettel Dr. Illés Árpád professzor urat.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Rózsaszentmártonban 25 civil szervezet tevékenykedik, melyek sokfajta kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a szabadidő hasznos eltöltésére, illeltve nagyban segítik az Önkormányzat tevékenységét, számíthatunk rájuk a rendezvények lebonyolításában, fellépéseknél, és a társadalmi munkavégzéseknél. Idén közülük 3 szervezet jubilál.

Bányász Nyugdíjasklub idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. A klubot 1994-ben 10 férfi alakította. A Teleki László vezetésével megalakult csoport hamarosan 100 főre gyarapodott. 1998-ban Tóth János vette át a csoport vezetését, majd 2004-től 2012-ig Fáczán József volt az elnök. Immáron 7. éve Martinkovics Istvánné a klub vezetője. A klub tagjai nagyon aktívak, idős korukat meghazudtolva táncolnak, énekelnek, fellépnek a községi és a vidéki rendezvényeken, öregbítik Rózsaszentmárton hírnevét. Szerepeltek már Aradszky Lászlóval, felléptek a Fábry showban is. A Gyöngyösi Ki mit tudok állandó szereplői, Hegyi Istvánné klubtag szép versmondásával színesíti a repertoárt. Sokat segítenek az Önkormányzatnak a falu szépítésében, évekig gondozták a Rózsakertet, részt vettek minden társadalmi munkában.

Kérem Martinkovics Istvánné elnökasszonyt, szíveskedjen átvenni a jubiláló oklevelet.

A Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület idén ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját. A Hatvanban létrehozott Alkotótábor és Szabadidőközpont szakmai alapjaira építkezve – amely intézmény a kézműves mesterségeket oktató Kézműves Szakiskolának volt helyszíne – indították el az erdei iskola programjukat.

Az ott formálódott csapat lett az Egyesület szakmai stábja is, 2009 óta üzemeltetik a Rózsa Vendégházat, amely biztosítja az erdei iskola, nyári táborok, szakmai rendezvényeik helyszínét, vendégeik messzire viszik Rózsaszentmárton hírnevét.

Rendszeres résztvevői az országban a kézműves bemutatóknak, kézműves szakköröket vezetnek a környező településeken. Bekapcsolódtak a környezeti nevelés országos rendezvénysorozatába. Munkájuk elismeréseként megkapták a LEHÓCZKY JÁNOS DÍJAT.

Kérem Tóth István elnököt, szíveskedjen átvenni a jubiláló oklevelet.

A Versbarátok Köre 10 éve alakult. Vezetőjük Darab Károly lett, aki maga is ír meséket,novellákat és nem utolsó sorban verseket. A csoport többször fellépett a Keresztény Alkotók Szövetsége által tartott irodalmi műsorban, itt Rózsaszentmártonban és Budapesten. A helyi rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek, Hegyi Istvánné tagjuk állandó versmondója a községi ünnepeknek.

Kérem Darab Károly csoportvezetőt, szíveskedjen átvenni a jubiláló oklevelet.

A Képviselőtestület nevében megköszönöm a jubiláló civil szervezetek munkáját, további sikereket kívánunk számukra, tevékenységük továbbra is szolgálja a köz javát.

 

A Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Cím díjazottjának méltatása következik.

Fáczán Gézáné (Szalai Márta) 1949. február 21-én született Rózsaszentmártonban. Egy testvére van, aki Budapesten él. Édesapja hentes és mészárosként, édesanyja háztartásbeliként, majd boltvezetőként dolgozott. Általános iskolai tanulmányait Rózsaszentmártonban végezte, középiskolai tanulmányait a hatvani Bajza József Gimnáziumban. Könyvelői, vállalati tervezői és statisztikusi képesítéssel a birtokában 1967-ben állt munkába az Apci Qalitál Vállalat pénzügyi és számviteli osztályán.

1970-ben a Vegyépszer Petőfibányai Gyáregységéhez került szintén a pénzügyi és számviteli osztályra, ahol irodavezető is volt és kiváló dolgozó kitüntetést is kapott. Itt különféle nagyberuházások, mint pl. a Tengizbe szállított gázliftek gyártásában vett részt könyvelőként, majd pénzügyi csoportvezetőként.

A közösségi életben is aktívan tevékenykedett, szakszervezeti bizalmi volt, illetve tagja a helyi Végrehajtó Bizottságnak.

1973-ban kötött házasságot, 1977-ben megszületett lánya, Judit, aki két unokával ajándékozta meg. Ők azok, akik életét gyönyörű széppé varázsolják, és akiknek boldogulása érdekében mindent megtesz. Lánya folytatta a hagyományokat, közgazdász és mérlegképes könyvelő végzettséget szerzett.

1994-ben egy új világba került, a közigazgatásba, a Lőrinci Városi Önkormányzat dolgozója lett. Megszerezte a mérlegképes könyvelői képesítést. Elmondása szerint a közigazgatás sokkal összetettebb világ, nehezebb, mint a versenyszféra. A Városgondnokság gazdasági vezetése, majd az Önkormányzatnál a gazdálkodás egész területének könyvelése, a beszámolók készítése, nagy kihívás volt a számára.

51 évesen újból tanulásra adta a fejét, Pénzügyi és Számviteli Szakellenőri képesítést szerzett, mai kifejezéssel élve pénzügyi auditor lett. 2007-ig dolgozott Lőrincin, majd nyugdíjba vonult. Két hétig élvezhette a nyugdíjas életet, mikor megkerestük a Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat nevében és kértük, hogy dolgozzon nálunk, segítsen be egy hónapra a gazdálkodási feladatokban. Az első hívó szóra jött. Az egy hónapból végül 12 év lett, vezeti azóta is a pénzügyi-gazdálkodási csoportot.

A váltást nem bánta meg. Nagyon szereti a munkáját, tiszteli a kollégáit és bizton mondhatom, hogy mi is őt. Mártika számunkra a példakép. Idén töltötte be a 70. életévét, de a fiatalokat meghazudtoló erővel, odaadással, időt nem kímélve végzi feladatát. Minden új könyvviteli programot kihívásként él meg, mindent megtanul, holott soha nem végzett számítógépes tanfolyamot.

Munkabírását és pozitív életszemléletét szüleitől örökölte. Fiatalos lendülete, temperamentuma irigylésre méltó, minden nap rácsodálkozunk munkateljesítményére. A pénzügyi csoport az ő vezetésével már harmadik alkalommal nyerte el a jó adatszolgáltató önkormányzat díját, ez évben pedig külön kormányzati díjazásban is részesültek.

50 éves gyakorlata példa nélküli, több önkormányzat kéri a segítségét, ha elakadnak. Amíg ereje bírja, szívesen dolgozik, tisztességesen, becsületesen. A Polgármesteri Hivatal apparátusával együtt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozója kapja meg ezt az elismerést.

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet adományozza Fáczán Gézáné részére, a község szolgálatában, fejlődésének elősegítésében kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként, megköszönve több évtizedes lelkiismeretes munkáját.

Kérem, fáradjon ki és vegye át a Rózsaszentmártonért Kitüntető Címet, kívánunk számára további erőben, egészségben eltöltött jó munkát!

 

A Rózsaszentmárton Község Díszpolgára Cím díjazottjának méltatása következik.

Dr. Illés Árpád professzor úr általános iskolai tanulmányait Rózsaszentmártonban végezte, középiskolai oktatása kémia-biológia tagozaton az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban folyt. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1983-ban szerzett „summa cum laude” általános orvosi diplomát.

Végzés után a III. számú Belklinikán dolgozott 2012-ig, amikor a Belgyógyászati Intézet II. számú Belklinika vezetője és a Hematológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárává nyert kinevezést. 2007. és 2012. között, majd 2018-tól a Belgyógyászati Intézet általános igazgatóhelyettese, amely funkciója mellett 2009. és 2011. között centrumelnöki megbízottként a Kazincbarcikai Kórház orvosszakmai vezetését is ellátta.

Klinikai tevékenysége: kitűnő eredménnyel szakvizsgázott belgyógyászatból, kardiológiából, hematológiából, klinikai immunológiából és allergológiából.

A Hematológiai Tanszék élén a legmagasabb szintű hematológiai szakmaspecifikus ellátás mellett természetesen az általános belgyógyászati, a sürgősségi ellátásnak és a geriátriai-ápolási feladatoknak is maradéktalanul eleget tesz.

Irányítása alatt a Hematológiai Tanszék országosan is élen jár abban, hogy lehetőség szerint minden klinikai vizsgálatba bekapcsolódva, megteremti annak a lehetőségét, hogy az elérhető, finanszírozott készítményekre nem kellően reagáló betegek is gyógyulási esélyt kapjanak.

1999-ben védte meg PhD dolgozatát, majd 2005-ben habilitált. A Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozatát 2012-ben nyerte el. Számos szak- és tudományos könyv és cikk szerzője/társszerzője, kutatási pályázat nyertese. Folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság elnöke, a Transzfuziológiai és Hematológiai Szakmai Tagozat tanácsadó tagja, a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportjának főtitkára, a Debreceni Egyetem Klinikai Doktori Iskolájának a vezetője. Gazdag kapcsolatrendszerét, személye és az általa vezetett egység elismertségét jelzik a nemzetközi és hazai együttműködések. Több mint 200 közleménye jelent meg.

Aktívan részt vesz mind a graduális, mind a posztgraduális oktatásban az Általános Orvostudományi Karon, a Gyógyszerésztudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Népegészségügyi Karon is. Az Általános Orvostudományi Kar kiváló oktatója díjban részesült 2015-ben.

Tudományszervezési és szakmai közéleti tevékenységét számos esemény jelzi, így pl. azok az országos és regionális konferenciák, amelyeket irányításával, illetve szervezői részvétele mellett zajlottak.

Munkásságáért több díjban, elismerésben részesült, így az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díja (2007, 2017), a LAM díj (2008), a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság (2012) díja. Petrányi díj (2017).

A Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapta meg idén az állami ünnepen, március 15-én, a belgyógyászat területén több évtizede lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon végzett gyógyító és szakmai munkája, valamint sokrétű tudományos tevékenysége elismeréseként. Nős, öt gyermek édesapja, kedvenc hobbija a vadászat.

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata és minden rózsaszentmártoni lakos nevében mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk, hogy a Rózsaszentmártonból származó Dr. Illés Árpád professzor úr ilyen kivételes szakmai életpályát és elismeréseket mondhat magáénak. Szorgalma, alázata, elhivatottsága mindannyiunk számára például szolgál.

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rózsaszentmárton Község Díszpolgára Címet adományozza Dr. Illés Árpád professzor úrnak munkássága elismerése, a község jó hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett – nemzetközileg is elismert – több évtizedes, példamutató tevékenysége elismeréseként.

Kérem Professzor Urat, fáradjon ki és vegye át a Díszpolgári Címet.

Magyar Falu Program

Videók