Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Tájékoztató lakossági barnakőszénnel történő fűtés felméréséről

Tájékoztató lakossági barnakőszénnel történő fűtés felméréséről

2022. szeptember 21., 11:20
Belügyminisztérium kéri az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kéri a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokat és a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) kell meghatároznia az önkormányzatnak.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérjük, hogy a következő adatlapot kitöltve, aláírva juttassák vissza 2022. szeptember 28-ig a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.) vagy a titkarsag1@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre.

A tájékoztató és az adatlap innen letölthető.

Rózsaszentmárton, 2022. szeptember 20.

                                                  

dr. Kórós Tímea

                                                                                                      jegyző

 

Magyar Falu Program

Videók