Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

2023. december 5., 15:00

Tisztelt Ebtartók!

Tájékoztatom Önöket a vonatkozó fontosabb állattartási szabályokról, amelyek az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a következők:

1. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról.

2. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyái a tartási helyükről (udvar) ne tudjanak más ingatlanára, vagy a közterületre kiszökni.

3. Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztessék más állatok, illetve az emberek biztonságát.

4. Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, vagyis póráz nélkül a legengedelmesebb kutya sem sétáltatható közterületen. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

5. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával semmilyen módon ne veszélyeztethessen (a kötelező póráz mellett indokolt esetben szájkosárral lehet csak kutyát sétáltatni).

6. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, ezt az oltási könyvvel tudnia kell igazolni.

7. Négy hónaposnál idősebb eb csak microchippel, transzponderrel megjelölve tartható. Ennek be nem tartása esetén a jegyző köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.

8. Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. Ebet tilos tartósan kikötni és átmenetileg is tilos a kistestű ebet 5 m-nél, közepes testű ebet 7 m-nél, nagytestű ebet 9 m-nél rövidebb eszközzel kikötve tartani.

9. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény alapján az alapösszeg kedvtelésből tartott állatok esetén 75.000 Ft, amely összeget az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékleteiben megadott szabályok megszegése esetén az előírt szorzószámmal fel kell szorozni, tehát pl. az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, vagyis a kutya közterületre kiszökött, és semmi más nem történt, úgy 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a szabályszegésre vonatkozó bírság legmagasabb összege 6×75.000 = 450.000 Ft. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás, amit a NAV hajt végre.

A közigazgatási szankció kiszabása mellett, az ebtartó:
- az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezhető,

- az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására, a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető,

- az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezhető.

Kérem, a fentiek szíves tudomásulvételét. Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása az eb tulajdonosok, tartók kötelessége és egyben felelőssége is. A békés együttélés érdekében az állattartás szabályait szíveskedjenek betartani, az állatokkal az igényeiknek megfelelő módon és felelősségteljesen bánni.

dr. Kórós Tímea

                                                                                                            jegyző

 

Magyar Falu Program

Videók