Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Falugyűlés-Közmeghallgatás - 2015. március 3. 17 óra Művelődési Ház

Falugyűlés-Közmeghallgatás - 2015. március 3. 17 óra Művelődési Ház

2015. március 5., 18:50
Sipos Jánosné polgármester beszámolója

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent állampolgárt a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson!

Külön tisztelettel köszöntöm vendégeinket:

-          Szabó Zsolt urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárát, országgyűlési képviselőt

-          Imre Zsolt urat, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának Hivatalvezetőjét

-          Sándor Krisztián urat, az Elmib Hálózati KFT. ügyfélkapcsolati menedzserét, valamint Paveszka László urat, az Elmib Hálózati KFT. műszaki ügyekért felelős vezetőjét

Napirendjeink:

1.    Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, fontosabb eseményekről, tájékoztató a 2015. évre elfogadott költségvetésről és a fontosabb előttünk álló feladatokról – előadó: Sipos Jánosné polgármester

2.    Szabó Zsolt államtitkár tájékoztatója az aktuális pályázati lehetőségekről, a hulladékgazdálkodás júliustól esedékes új rendszeréről, egyéb aktuális kérdésekről

3.    Imre Zsolt hivatalvezető tájékoztatója a szociális segélyezés új rendszeréről, a járási hivatalt érintő szervezeti átalakulásról

4.    Egyebekben várjuk véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban, valamint kérdéseket lehet feltenni az Elmib Hálózati KFT. képviseletében jelenlévő szakembereknek is a közvilágítással kapcsolatban

Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, fontosabb eseményekről

2014. évi költségvetésünk bevételi oldalát 307.282.000 Ft alap költségvetési feladatfinanszírozással, 143.370.000 kiegészítő költségvetési feladatfinanszírozással, kiadási oldalát 450.652.000 Ft összeggel terveztük, évvégén a teljesítés szerint bevételünk 326.027.000 Ft, kiadásunk 264.747.000 Ft volt.

Összes bevételünk: 326.027.000 Ft

-          működési támogatás: 139.579.000 Ft

-          működési célú támogatás:  19.320.000 Ft

-          felhalmozási célú támogatás: 50.463.000 Ft

-          vagyoni típusú adók: 17.001.000 Ft

-                                  - építményadó: 8.043.000 Ft

-                                 - kommunális adó: 8.958.000 Ft

-          iparűzési adó: 13.092.000 Ft

-          talajterhelési díj: 36.000 Ft

-          gépjárműadó: 3.682.000 Ft

-          közhatalmi és működési bevételek: 78.392.000 Ft

-          átvett pénzeszköz: 150.000 Ft

-          felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 4.312.000 Ft

Összes kiadás:  264.747.000 Ft

-          személyi jellegű kiadásaink járulékkal: 136.056.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások: 92.330.000 Ft

-          ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.293.000 Ft

-                                  - családi támogatás: 528.000 Ft

-                                  - foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 3.053.000 Ft

-                                 - lakásfenntartási támogatás: 1.302.000 Ft

-                                 - egyéb intézményi ellátás: 1.375.000 Ft

-                                 - közgyógyellátás: 35.000 Ft

-          egyéb működési célú kiadás: 7.046.000 Ft

-          beruházás: 3.022.000 Ft

2014. december 31-én a költségvetési számlánkon 5.542.862 Ft, az elkülönített fejlesztési számlán 25.154.536 Ft záró egyenleg volt, továbbá a Heves Megyei Vízmű ZRT-től megkaptuk az üzemeltetési szerződés értelmében részünkre járó nettó 20 MFt bérleti díjat is. Az Őszirózsa Gondozási Központ elkülönített számláján 6.702.462 Ft, költségvetési számláján 13.630.872 Ft volt. Ez mindösszesen: 71.030.732 Ft.

Az intézményeink fenntartása a költségvetés 62.66%-át tette ki.

Az államtól kapott feladatfinanszírozáson túl az Önkormányzatnak a saját bevételeiből 33.328.000 Ft-ot kellett hozzápótolni az intézmények működtetéséhez. Mint tudjuk, a központi költségvetés csak a kötelező feladatok ellátásának működési kiadásait támogatja és azt is csak arányosan, megszabva az egyes feladatok ellátásához elismert létszámot; a támogatás és a tényleges kiadások közötti különbözetet, valamint az esetleges fejlesztéseket az Önkormányzatnak a saját bevételeiből kell finanszírozni.

2014-ben 131.807.000 Ft-os finanszírozást kaptunk az államtól az intézmények működtetéséhez és ez a 2013 évhez képest 19.797.000 Ft-tal nagyobb támogatás, de mivel növekedtek az intézmények fenntartási költségei, a működési kiadásokat kellett csökkentenünk oly módon, hogy az lehetőség szerint ne menjen a minőségi feladatellátás rovására.

A közmunkaprogramba összesen 53 fő közfoglalkoztatottat vontunk be - ebben rövid és hosszú távú foglalkoztatás is benne van - besegítve ezzel az intézmények működésébe. Mindemellett intézményeink 2014-ban nem tervezhettek inflációs emeléssel a működési kiadásaiknál a 2013-as évhez képest.

Át kellett szerveznünk az Általános Iskolában és az Őszirózsa Gondozási Központban üzemeltetett konyhák működését is, mivel 2013-ban az állam által biztosított finanszírozáson felül 14.062.790 Ft-tal kellett hozzá pótolni a működésükhöz. A Képviselőtestület a konyhák gazdaságosabb működtetése érdekében megvizsgálta az egy központi konyhán lévő főzés lehetőségét, azonban a zökkenőmentes üzemeltetésre tekintettel elvetette a Képviselőtestület ezt a megoldást.

Annyi változás történt, hogy az eddigi 7 fő konyhai dolgozó helyett – egy fő konyhai dolgozó nyugdíjba vonulása után, 2014. október 1-től – 6 fő látja el a 220 adag étel elkészítését. Emellett a tényleges adagszám kerül lefőzésre, így a konyhák működtetéséhez már nem kell hozzápótolnia az Önkormányzatnak.

Mindezek ellenére az elmúlt évben 10 MFt folyószámlahitelt kellett felvennünk, ennyivel kellett kipótolnunk a működési bevételeket, mivel az adóbevételek, ill. a Víziközmű Társulattól várt bevételek nem a terv szerint alakultak. A 10 MFt-ot év végén a fejlesztésre szánt félretett összegből vissza kellett fizetnünk.

Beruházásainkról, beszerzéseinkről, felújításokról

Fejlesztésre a költségvetés 7,49 a %-a jutott, ez azért kevesebb a megszokottnál, mivel az egészségház beruházása 2015-ben fog befejeződni, ezért az majd a 2015-ös évnél fog mutatkozni.

Megkezdődött az Egészségház építése. A 80.000.000 FT-os támogatáshoz 18.500.000 FT önerőt biztosít az Önkormányzat, így a háziorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint a 17 parkoló mellett - a pályázatban a nagyobb alapterület miatt nem támogatott – gyermek fogorvosi rendelő is egy helyre kerülhet. Az átadási határidő jelentősen csúszott, mivel a területen lévő matáv oszlop áthelyezését meg kellett terveztetni, engedélyeztetni, a projektet irányító hatóság is átszervezésre került, ill. alvállalkozói problémák is felmerültek, így az átadás határideje 2015. május 31. lett.

Megterveztettük és engedélyeztettük a Bányász, Iskola, Kilencesi, Dózsa Gy. (Kilencesi úttól az Iskola útig), Klapka összekötő (Kölcsey F. úttól a Bányász útig), József A. (páratlan oldal), Rákóczi F., Tabán út felújítását 3.695.700 Ft értékben. A több, mint 200.000.000 Ft-os fejlesztést részben saját erőből, részben pedig pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni.

Az Őszirózsa Gondozási Központ az ebédszállító gépjármű helyett másik gépjárművet vásárolt 1.240.000 Ft értékben, valamint munkaállványt 265.404 Ft értékben, ill. a konyhákra 542.741 Ft-ért konyhai felszereléseket, eszközöket.

A belterületi és pincei utak kátyúzására 6.533.731 Ft összeget költöttünk. Azért tudtunk ilyen jelentős összeget fordítani erre a feladatra, mivel eladtuk a záportározó felett lévő akácerdőből a fákat, így az abból származó 1.487.500 Ft-os bevételt is erre a célra fordítottuk.

A védőnői szolgálat udvarán lévő melléképületek felújítását elvégeztük 225.826 Ft értékben, valamint a Faluház külső homlokzatát is átfestettük 140.000 Ft költséggel.

A Wesselényi-Széchenyi út kereszteződésében 365.760 Ft értékben rácsos átereszt építettünk. A pincei alsó utat a lakosság kérésére grédereztettük a Pincék útjától egészen a Nagyvölgyi pincékig.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázott 15.240 Ft értékben az Önkormányzat, sajnos, mivel a bűnesetek száma igen alacsony, így nem kaptunk erre a feladatra pályázati támogatást.

Egyéb események

Az októberi önkormányzati választások után megalakult az új képviselőtestület. A testület tagjai: Birnbaun Csaba, Cserna Istvánné, Havellantné Végh Erika, Huczka Márk, Szabó Gábor, Teréki István Csaba képviselők, valamint Sipos Jánosné polgármester.

Az alakuló ülésre október 30-án került sor, a képviselőtestület alpolgármesternek Cserna Istvánnét választotta. A Szociális Bizottság összetétele: Elnök Teréki István Csaba, tagok Havellantné Végh Erika, Huczka Márk, külsős tagok Gulyásné Szundi Éva, Vakli Józsefné.

A Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó és Ellenőrző, valamint Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke Szabó Gábor, tagok Birnbaum Csaba, Havellantné Végh Erika.

A Sportegyesület részére 400.000 Ft támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, de mivel az egyesület cégbírósági bejegyzése július hónapban vált jogerőssé, ill. a megyei bajnokság átszervezése miatt nem tudtak indulni a bajnokságban, így nem biztosítottuk a támogatást, ill. a testület döntése értelmében nem adtuk át számukra a sportpályát és a hozzá tartozó épületet.

Átadtuk térítésmentesen vagyonkezelésbe a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, mint a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartójának az Általános Iskolai szolgálati lakást és a hozzá tartozó garázs épületet.

A Labdarózsa Óvodában továbbra is működtettük a csökkenő gyermeklétszám ellenére is a 3. csoportot, az Önkormányzat 8.523.000 Ft támogatást biztosított hozzá az állami támogatás mellett.

Az Őszirózsa Gondozási Központ a saját, az állam által biztosított bevételeiből működött, az elkülönített bevételekből az Önkormányzat 6.278.000 Ft-tal egészítette ki a költségvetését.

Jelenleg 29 fő szerepel a várólistán szociális részre, 9 fő pedig az emelt szintre.

Karbantartó brigádunkat átszervezve hatékonyabb lett a munkavégzésük, sokat tettünk azért, hogy településünk közterületei tiszták és rendezettek legyenek. A lakosság is sokat tehet ezen a téren, kérjük, figyeljenek az ingatlanjaink előtti területek tisztántartására.

Ebrendészt bízott meg az Önkormányzat az elkóborolt, gazdátlan, felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint a veszélyes állatok befogására.

5 fő diákmunkást alkalmaztunk a Hatvani Munkaügyi Központ segítségével, akik az Őszirózsa Gondozási Központban, a Polgármesteri Hivatalban, a Labdarózsa Óvodában, valamint a közterületek rendbetételén segítkeztek, 2 fő középiskolai tanuló pedig az 50 órás kötelező közösségi szolgálatát töltötte az Önkormányzatnál.

Közfoglalkoztatás keretében – intézményeinkben, ill. közterületeken – 53 főt alkalmaztunk, melyhez 8.522.342.000 Ft -ot a Munkaügyi Központ biztosított, 1.829.386 Ft pedig az Önkormányzatot terhelte. 2 fő kulturális közfoglalkoztatott a Művelődési Házban dolgozott 100%-os támogatás mellett.

A temetőben a szociális parcella kialakításra került, de alkalmazása a jogszabályi változás értelmében egy évvel kitolódott. Az Egyház a temető tulajdonosa és fenntartója, az Önkormányzat 200.000 Ft-tal, valamint a víz- és áramköltségek átvállalásával támogatja a feladat ellátását.

A Víziközmű Társulat részére 2.200.000 Ft-os támogatást szavazott meg a testület a Társulat könyvelésének, ill. a tartozók listájának a helyi adóhatóság felé való átadásához szükséges feladatok elvégzéséhez.

A Bonex KFT a Bányász-Iskola út kereszteződésében saját költségén elbontotta a régi zöld szigetet és kialakított egy térköves területet, elősegítve a hozzájuk érkező gépjárművek közlekedését.

Civil szervezeteink a múlt évben is térítésmentesen használhatták a Művelődési Házat rendezvényeik céljára. Térítésmentes német nyelvi képzést támogatott az Önkormányzat a Művelődési Házban.

Két alkalommal biztosított az Önkormányzat térítésmentesen nőgyógyászati rákszűrést. veszélyeshulladék, valamint elektronikai, gumiabroncs és akkumulátorgyűjtést szerveztünk, melynek költsége 500.025 Ft volt.

A Képviselőtestület Rózsaszentmárton Község Díszpolgára Címet adományozott Dr. Gulyás István úrnak, valamint Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet Kláben Györgyné háziorvosi asszisztensnek és Szalai Istvánné védőnőnek nyugdíjba vonulásuk alkalmával a község szolgálatában végzett példamutató tevékenységük elismeréseként.

A Rózsa Napok rendezvényét immáron második alkalommal a Carpe Diem Caffee-vel közösen szerveztük és közösen álltuk a költségeket. Ismét megrendezésre került a községi karácsony.

Az Önkormányzat a Rózsafa Citerazenekar I. Citeratalálkozóját 50.000 Ft-tal támogatta, a Nyugdíjasklub országos találkozón való részvételét 25.000 Ft-tal, a 20 éves fennállását 30.000 Ft-tal, a nyári autós rallyn Laskai István és Bajnógel Zsolt versenyzőket 20-20.000 Ft-tal támogattuk, Búzás Chrisztofer kempó világbajnokságon való részvételét 30.000 Ft-tal támogattuk, az iskolai gyermeknapot 100.000 Ft-tal, az iskolások erdélyi kirándulását 80.000 Ft-tal.

Személyi változások

Az Őszirózsa Gondozási Központ vezetőjének 2014. április 1-től Csaja Rékát nevezte ki a Képviselőtestület. Szalai Istvánné védőnő nyugdíjba vonulása után Ulicska Árpádné védőnő látja el a feladatot szeptemer 1-től.

Tájékoztató a 2015. évre elfogadott költségvetésről és a fontosabb előttünk álló feladatokról

2015. évi költségvetésünket 294.023.000 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással terveztük. Az intézményeink fenntartása a költségvetés 63,31%-át teszi ki, fejlesztésre 41.376.000 Ft-ot terveztünk, ez a költségvetés 14,07-a %-a.

Bevételek:

-          intézményi működési bevétel: 49.360.000 Ft

-          helyi adó bevétel: 37.872.000 Ft

-          egyéb sajátos bevétel: 656.000 Ft

-          központi költségvetési támogatás: 146.195.000 Ft

-          OEP-től kapott támogatás:  2.884.000 Ft

-          átvett pénzeszköz: 6.498.000 Ft

-          közös önkormányzati hivatal támogatása: 22.122.000 Ft

-          pénzforgalom nélküli bevétel: 25.000.000 Ft

-          intézményfinanszírozás: 2.933.000 Ft

-          Őszirózsa Gondozási Kp. normatíva visszavonás: 2.606.000 Ft

-          Őszirózsa Gondozási Kp. kiegészítése: 2.252.000 Ft

-          felhalmozási bevételek: 857.000 Ft

Kiadások:

-          személyi jellegű kiadásaink járulékkal: 150.549.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások: 85.649.000 Ft

-          szociálpolitikai támogatás és egyéb juttatás: 9.973.000 Ft

-          intézményi finanszírozás: 2.933.000 Ft

-          támogatás: 2.300.000 Ft

-          pénzeszköz átadás: 1.243.000 Ft

-          beruházások: 41.376.000 Ft

A 2015-ös költségvetés tervezésekor a Képviselőtestületnek ismét szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a feladatfinanszírozás idén is csak részben fedezi le az intézmények működtetését.

Intézményeink működtetése fontos a számunkra, de az önkormányzati gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében mindegyiknek „szorítani kellett a nadrágszíjon”. Az intézményeknél 5%-os mértékben csökkentettük a rezsikiadásokra fordítható összeget az előző évhez képest, csak a legszükségesebb beszerzéseket engedélyeztük számukra.

A települési adó bevezetése jelenthette volna az önkormányzatok számára a bevételeik növelésének egyik lehetőségét, azonban jelenleg nincs olyan kategória, amelyre ésszerűen be lehetne vezetni valamiféle új adónemet.

Így maradt a kommunális adó emelése 9.000 Ft-ról 14.000 Ft-ra, ill. a feladatfinanszírozáshoz igazodó költségtakarékos gazdálkodás. A helyi adók mértékét a Képviselőtestületnek 2014. december 1-ig kellett elfogadnia. A kommunális adó mértékét a Képviselőtestület 28.000 Ft-ig emelhette volna, jelenleg 50%-os mértéken került megállapításra. Az intézményeink fenntartásához, ill. a várható uniós fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítása végett volt erre szükség.

A 2015. január 1-től hatályos adómértékek:

építményadó 1.100 Ft/m2, ezt jogi személyek fizetik

magánszemélyek kommunális adója

- lakás céljára szolgáló építmény 14.000 Ft/év

- nem lakás céljára szolgáló építmény alapterülettől függően 5.320 Ft/év – 15.400 Ft/év

- beépítetlen telek 5.000 Ft/év

-  borospince után a beépítéstől függően 2.440 Ft/év – 5.320 Ft/év

- lakásbérlet után 8.200 Ft/év.

Mindannyiunknak, így az önkormányzatnak is alkalmazkodnia kellett a mindig változó külső körülményekhez. Két intézmény működéséhez kell hozzápótolnia az Önkormányzatnak, a Labadarózsa Óvoda működéséhez 2 csoport esetében 2.933.000 Ft-tal, három csoport esetében 4.797.000 Ft-tal, a Művelődési Ház és könyvtár működéséhez 4.291.000 Ft-tal.

A Labdarózsa óvodában évek óta csökken a gyermeklétszám, ill. több gyermeket elvittek a szülők más település óvodájába. 2014. évi átlagban 44 fő volt az óvoda kihasználtsága, beíratott gyermek 52 fő volt. Az óvodavezető tájékoztatása szerint 2016. augusztusig 55 fő tölti be a három éves kort, tehát nem várható a gyermeklétszám növekedése.

Szeptember 1-től a csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel a Labdarózsa Óvoda két csoportra való működését készítjük elő, a döntést május 31-ig kell meghoznunk, az átszervezést a nyári hónapokban kell végrehajtani.

Amennyiben 2 csoport működik majd az óvodában, 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő dajka munkaviszonya felmondásra kerül, nekik az önkormányzat által működtetett intézményrendszerben állást ajánlunk, ill. már ajánlottunk is fel.

Az átszervezéssel kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk és egyeztetünk az óvoda dolgozóival és a szülői munkaközösséggel. Szeretnénk a legjobb megoldást megtalálni, így számba vettük egy esetleges összevont óvoda-bölcsöde működtetését is, amely már két éves kortól fogadhatná a gyerekeket.

A Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartási idejét is szabályozta a testület, figyelembe véve a napközbeni kihasználást és a civil csoportok beosztását, keddtől péntekig naponta 16 és 20 óra között van nyitva az intézmény, szombatonként pedig 9-12 óra között.

A vásárok továbbra is megtartásra kerülnek, ill. a csoportok továbbra is térítésmentesen használhatják a művelődési házat.

Emellett az Önkormányzat a Móra Ferenc Általános Iskolával és a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral együttműködve arra kérte a KLIK-et, mint a Móra Ferenc Általános iskola fenntartóját, hogy hagyja jóvá a települési könyvtár iskolába való költöztetését iskolakönyvtár céljára. A szerződés aláírását követően – várhatóan 2015. szeptember 1-től – megszűnik az Önkormányzatnál a közművelődési alkalmazott foglalkoztatása, az alkalmazott átkerül a Móra Ferenc Általános Iskola alkalmazásába.

A gyermekjóléti szolgálat társulásban való ellátásáról döntött a Képviselőtestület, így további 500.000 Ft-ot spóroltunk.

A 2014-es helyhatósági választások után 60 nappal a törvényi szabályozás értelmében Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának kötelezően közös önkormányzati hivatalt (régi nevén körjegyzőséget) kellett létrehoznia egy másik település önkormányzatával, mivel lakosságunk létszáma már nem éri el a 2000 főt. 2014. december 8-án fogadtuk el Zagyvaszántó Község Önkormányzatával a közös önkormányzati hivatal létrehozását Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal néven. A közös hivatal székhelye 2015. január 1-től Rózsaszentmárton, a Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal kirendeltségként működik január 1-től.

A helyi adó rendelet december 1-i elfogadásakor úgy gondolkodott a testület, hogy amennyiben év közben lesz lehetőség az adóemelésből visszajuttatni a lakossághoz, akkor élünk ezzel a lehetőséggel. Ehhez kapcsolódik, hogy 2015. március 1-től változik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg. A honlapon erről olvashatnak.

A képviselő-testületnek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 2015. február 28-áig kellett megalkotnia, amely már szintén olvasható a honlapon, ill. benne lesz a következő Rózsai Hírekben is.

Az Önkormányzat 2015-ben egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások jogcímen 7.254.950 Ft finanszírozást kap.

Ebből tervezzük finanszírozni:

- a köztemetés költségeit (150.000 Ft)

- a hosszabb távú közfoglalkoztatás önkormányzatra eső részét (20%) (2.472.691 Ft)

- a szociális rászorultság alapján ingyenes étkezők költsége 569.849 Ft, 69 fő általános iskolás és óvodás gyermek 50, ill. 100%-os étkezési díj kedvezményét, 4.220.000 Ft-ot az önkormányzat fizeti ki

- az egyéb települési segély kérelmeket (500.000 Ft)

- új elemként:

               az újszülöttek támogatását 10.000 Ft/fő összegben

a 0-18 éves korosztály támogatását (324 fő) 3.000 Ft összegben

a 70 éven felüli korosztály támogatását (350 fő) 2.000 Ft összegben

A felsorolt három támogatás folyósítására szintén a helyi rendelet a mérvadó. Ebben a kifizetés feltételeként szabtuk, hogy a támogatáshoz jutó Rózsaszentmártonban állandó lakcímmel rendelkezzen, ill. ne legyen fennálló helyi adó tartozása, vagyis járuljon hozzá a helyi közösség életéhez, a támogatottak is tegyék meg a tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy községünk fejlődni tudjon.

Az Őszirózsa Gondozási Központ egyszeri belépési hozzájárulásának összegéről is döntött a testület. 1.285.973 Ft-ot kell megfizetni március 1-től az emelt szintű ellátás esetén, 428.658 Ft-ot a szociális szintű ellátás esetén. Megjegyzem, hogy 8.000.000 Ft-ig emelhettük volna a belépés összegét. A térítési díjak változatlanok maradtak, emelt szintű ellátást esetén havi 70.650 Ft, szociális szintű ellátás esetén havi 70.050 Ft-ot kell megfizetni. A demes ellátás esetén havi 75.000 Ft a térítési díj.

12 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását tervezzük idén is, akiket az intézményekbe, ill. a közterületek rendben tartására veszünk igénybe, ezáltal is csökkentve kiadásainkat, valamint 2 fő kulturális közfoglalkoztatottat is igényeltünk ismét.

Továbbra is támogatjuk a civil szervezetek térítésmentes teremhasználatát a művelődési házban. Az iskolai gyermeknapot 100.000 Ft-tal, az iskolások erdélyi kirándulását 80.000 Ft-tal, a Sportegyesület őszi idényben való indulását - tehát a szeptembertől decemberig terjedő időszakot - 400.000 Ft-tal támogatja a Képviselőtestület.

Idén a kulturális programokra többet terveztünk a korábbi éveknél, 1.500.000 Ft áll rendelkezésre erre a célra. Ebből szeretnénk nagyobb tömegeket megmozgató községi rendezvényeket megszervezni. A Rózsa napokat ismét a Carpe Diem Caffee-vel közösen szervezzük és közösen álljuk a költségeket is.

Idén elkészül a Bányavagyon-hasznosító KFT. költségén a volt ahidráló és a II. valamint a III. meddőhányó tájrendezése.

Az Önkormányzat a köztemető fenntartásához az Egyház részére 600.000 Ft-os támogatást biztosít, valamint fizetjük a temető víz- és áramfogyasztását is a szerződésünk értelmében. Elbontásra kerül a régi úrnafal, az onnan kikerülő úrnák részére a ravatalozó falán másik úrnafalat helyezünk el, oda kerülnek át a megváltással rendelkező úrnahelyekből az úrnák.

A karácsonyi világítást idén is korszerűsítjük, a Kölcsey-Deák-Szücsi útra kerülnek kihelyezésre az új fűzérek.

Az ebrendésszel ismét megkötöttük a szerződést az elkóborolt, gazdátlan, felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint a veszélyes állatok befogására. Ez éves szinten 840.000 Ft költséget jelent az Önkormányzatnak.

Személyi változások

Tóth István művelődésszervező-könyvtáros 2015. február 17-től kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A feladat elvégzésére március 1-től Zsák Ferencné került alkalmazásra.

Beruházások-felújítások-beszerzések

- közvilágítás: 2.396.000 Ft

- beruházásokhoz önerő és Polgármesteri Hivatalba kazán vásárlás 30.513.000 Ft

- köztemető: 127.000 Ft

- egészségház önereje: 5.800.000 Ft

- egészségház berendezése: 2.540.000 Ft

Amennyiben idén sikerül pályázati támogatást nyernünk a csapadékvíz II. beruházásra és elkészül a település teljes csapadékvíz árokrendszere, úgy a beruházás befejezése után a Víziközmű Társulattól átadott tartozások teljes összegét a Képviselőtestület a belterületi utak mart aszfalttal történő ellátására kívánja fordítani.

A Magyar Telecom Nyrt. megterveztette Rózsaszentmárton községre vonatkozóan a hálózata korszerűsítését, amely a meglévő rézkábel hálózat átépítését foglalja magában GPON hálózati topológia szerint. Ez gyakorlatilag az optikai szálas kiépítést foglalja magában és a település egészét lefedi, a jelenleg beépítetlen ingatlanokat is. Az optikai hálózat a meglévő rézvezeték fölé kerül elhelyezésre, majd a rézvezetékes hálózat elbontásra kerül.

Szabó Zsolt államtitkár úr segítségével elküldtük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba a belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütemének megvalósulásához a támogatást kérő levelünket. Az Önkormányzat a vízjogi létesítési engedélyes tervet elkészíttette, a vízjogi létesítési engedély kérelmünket 2014. január 22-én beadtuk az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatósághoz, A tervezett felújításra kerülő árok hossz 22.045 m. A beruházás 67 db önkormányzati ingatlant, 4 db Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút kezelésében lévő ingatlant (2402, 2404 sz. megyei közút), valamint 11 magántulajdonban lévő ingatlant érint. A beruházás bruttó költsége 730.000.000 Ft, egyéb költségek, engedélyes terv, közbeszerzés, különféle hatósági díjak, műszaki ellenőr stb. 25.000.000 Ft-os költséget jelentenek, mindösszesen a beruházás így 755.000.000 Ft-ba kerül. Amennyiben sikerül a pályázati támogatás, még idén kiépül a rendszer.

Másik kérelemmel is fordultunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérumhoz, az elavult, magánterületen elhelyezkedő szennyvízcsatornák közterületen való megépítéséhez is kértünk támogatást. Önkormányzatunk ezen területek vízjogi létesítési engedélyes tervét elkészíttette, a szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyt megszerezte, a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a vállalkozóval a feltételes építési vállalkozási szerződést megkötötte. A beruházás 82.000.000 Ft-ba kerülne, a zökkenőmentes üzemeltetés, ill. a teljes szennyvízinfrastruktúra kiépítéséhez nagy szükség lenne újabb pályázati forrásra, amelyben tisztelettel kérjük Államtitkár Úr segítségét, egyben meg is köszönjük az eddigi támogató hozzáállását. Amennyiben az Önkormányzat a szükséges pályázati forrást megkapná, azonnal megkezdődhetne a beruházás és október 31-ig be is fejeződhetne.

Ismételten el kellett készítenünk a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan Rózsaszentmárton község fejlesztési elképzeléseit. Önkormányzatunk támogatást kér egy biomassza erőmű megvalósításához, amely a községi intézményeket látná el energiával és fűtéssel, szeretnénk a túristaszállón a vállalkozások működését elősegítő inkubátorházat kialakítani, a pincesoron egy kalandparkot, valamint kapcsolódni a nemzetközi Mária úthoz (zarándokútvonal), emellett a már megterveztetett és engedélyeztetett 8 községi út felújítására is várunk támogatást, amellyel egyben segítenénk a Bonex KFT., valamint a Lőrinci COOP KFT. munkahelyteremtését is. Az óvodába terveztünk eszközbeszerzést, az udvar, játszóudvar felújítását, tornaszoba, orvosi szoba, sószoba kialakítását, a melegkonyha felújítását és megújuló energia felhasznást.

A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére is kértünk forrást, valamint szeretnénk megteremteni egy központi fűtőműre való csatlakozás kiépítését, egyben a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház is felújításra kerülne. A régi hivatalban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkáját is szeretnénk elősegíteni az épület felújításával, megújuló energiával való ellátásával. Mindezen projektek mintegy 2 milliárd Ft értékű fejlesztést jelentenének a községnek 2020-ig bezárólag.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy a tájékoztatók után tegyék fel kérdéseiket, egyben jelzem, hogy a Rózsai Hírekben, a községi honlapon a tájékoztatót elolvashatják.

Rózsaszentmárton, 2015. március 3.

                                             Sipos Jánosné

                                              polgármester

Magyar Falu Program

Videók