Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Óvodai jelentkezésről tájékoztató

Óvodai jelentkezésről tájékoztató

2015. április 9., 10:55
Értesítjük a szülőket, hogy a rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvodába a 2015/2016. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2015. május 11-15., 8 - 16 óra.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába (legalább napi 4 órában).

Az óvoda felveheti a 2,5 éves gyermeket is, ha a településen településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Az intézmény elsődleges felvételi körzete Rózsaszentmárton község, másodlagos felvételi körzet Magyarország területe.

Az óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges, amennyiben a gyermek nem integrálható az egri Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága dönt a gyermek elhelyezéséről.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2015. május 26., a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet a kézhez vételt követő 15 napon belül kell benyújtani Rózsaszentmárton Község Jegyzőjéhez címezve, (Rózsaszentmárton Kossuth Lajos út 1.).

Magyar Falu Program

Videók