Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Beiratkozás a Labdarózsa Óvoda 2018/2019-es nevelési évére

2018. március 29., 12:55
A rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvodában a beiratkozás időpontja a
2018-2019. nevelési évre: 2018.05.02. és 2018.05.04. között, 8.00-15.00 óráig.

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 Kötelező beíratni a 2018-2019-es nevelési évre azt a gyermeket, aki 2015. augusztus 31-ig született, és még nem jár óvodába.

Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az intézmény elsődleges felvételi körzete Rózsaszentmárton község, másodlagos felvételi körzete Magyarország területe.

 Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

-  születési anyakönyvi kivonat,

-  egészségügyi kiskönyv,

-  oltási lap

-  a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról

- Taj kártya

A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek felvételéhez a Szakértői és rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges. Amennyiben a gyermek nem integrálható intézményünkbe, az egri Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága dönt a gyermek elhelyezéséről.

A felvételi döntésről az óvodavezető június 04-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül   Rózsaszentmárton Önkormányzatának jegyzőjének címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani.

 

Szabó Marianna
intézményvezető

 

Magyar Falu Program

Videók