Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Beiratkozás a Labdarózsa Óvoda 2019/2020-as nevelési évére

2019. március 26., 10:05
A Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhában (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) az óvodaköteles gyermekek beíratásának időpontja a 2019/2020-as nevelési évre: 2019.04.23. és 2019.04.26. között, 8.00-15.00 óráig.

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Kötelező beíratni a 2019/2020-as nevelési évre azt a gyermeket, aki 2016. augusztus 31-ig született, és még nem jár óvodába.

Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az intézmény elsődleges felvételi körzete Rózsaszentmárton község, másodlagos felvételi körzete Magyarország területe.

 Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

-  születési anyakönyvi kivonat,

-  egészségügyi kiskönyv,

-  oltási lap

-  a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról

- Taj kártya

A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek felvételéhez a Szakértői és rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges. Amennyiben a gyermek nem integrálható intézményünkbe, az egri Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága dönt a gyermek elhelyezéséről.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2019. június 04-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Rózsaszentmárton Önkormányzatának jegyzőjének címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani.

 

Szabó Marianna
intézményvezető

Magyar Falu Program

Videók