Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Kérelem és tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához

2022. szeptember 14., 08:45

Magyarország Kormánya módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról  szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, mely alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül, ha több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, úgy a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult. 

Az OTÉK szerint a lakás és az önálló rendeltetési egység fogalma a következő:

105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez „Fogalommeghatározások”

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az ingatlanon lévő, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki.

A gyors ügyintézés elősegítése érdekében a hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi tájékoztatást adom:

A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó, hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelmet, jelen tájékoztató mellékletét képező kérelem nyomtatványon kell benyújtani személyesen, a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy postai úton, vagy e-mail útján scennelt, aláírt csatolmányként.

Amennyiben az ingatlannal kapcsolatban alaprajz vagy egyéb műszaki dokumentáció rendelkezésre áll, úgy kérjük, hogy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szíveskedjenek.

A hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében amennyiben szükséges helyszíni szemlét tartunk, a kérelmezővel előre egyeztettet időpontban.

A hatósági bizonyítványt, amennyiben az ügyfél elektronikusan nyújtotta be a kérelmét, úgy az ügyfélkapujára küldjük meg, amennyiben személyesen vagy postai úton nyújtotta be, úgy postán küldjük meg, de lehetőség van a hatósági bizonyítvány személyes átvételére is előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a kérelemmel kapcsolatban további kérdésük merülne fel a Hivatal munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

- személyesen ügyfélfogadási időben

- vagy a 37/382-261-es telefonszámon,

- vagy az igazgatas1@rozsaszm.t-online.hu e-mail címen.

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel az egyetemes szolgáltatónál.

 

A kérelem innen tölthető le.

 

Rózsaszentmárton, 2022. szeptember 14.

 

dr. Kórós Tímea

jegyző

 

Magyar Falu Program

Videók