Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2018. június 6., 14:55
A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű (helyettesítés időtartamára szóló) közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye, Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal (kommunális adó, építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó) gépjárműadóval és talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok, az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása az ASP adó szakrendszerében. Adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatok ellátása. Kereskedelmi ügyintézés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 19. pontjának megfelelő végzettség,

•         Költségvetési szervnél szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat,

•         Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

•         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

•         6 hónap próbaidő

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•        Felsőfokú képesítés (pénzügyi-gazdálkodási végzettség), egyéb pénzügyi gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, és motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

•         A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kórós Tímea jegyző nyújt, a 37/384-261-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

•         Személyesen: dr. Kórós Tímea jegyző, Heves megye, Polgármesteri Hivatal 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

•         Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja: www.rozsaszentmarton.hu

•         Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

•         www.kozigallas.gov.hu honlap

Magyar Falu Program

Videók