Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Pályázati felhívás

2019. május 29., 11:40
A 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey Ferenc út 42. szám alatti ingatlan, mint önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2019. (V.28.) számú Önkormányzati határozatának megfelelően, valamint Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (II.27.) rendeletében foglaltaknak megfelelően a közvetkező pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

2. Pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4. Pályázat tárgya:

  • az ingatlan-nyilvántartásban Rózsaszentmárton 472. hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar művelési ágú, 1242 m2 nagyságú ingatlan, természetben 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey Ferenc út 42. szám alatti ingatlan

5. Feltétel: a vásárláskor a vásárlónak (vásárlóknak) nem állhat fenn közteher-tartozása

6. Minimális vételi ár: 2.700.000 Ft

7. A pályázatok benyújtásának helye: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat – 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

8. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani. A boríték külső felirata semmilyen utalást nem tartalmazhat a pályázó személyre, illetve az általa tett ajánlatra vonatkozólag. A boríték címoldalán megjelenítendő felirat: „Kölcsey 42.”

9. A pályázat tartalmi elemei:

  • Az ingatlan jövőbeli hasznosítása tervezetének leírása, vállalások rögzítése
  • Köztartozás-mentesség igazolása (NAV, állandó lakcím szerinti helyi adóhatóság)
  • Vételi ár meghatározása

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21., 14 óra

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

12. A pályázat eljárására vonatkozóan további információ:

  • A pályázatok elbírálásának rendjét Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(II.27.) Önkormányzati rendelete határozza meg.
  • A minimális vételi árhoz képest a legmagasabb ajánlatot tevő vásárló előnyt élvez.
  • Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok elbírálása során - az eredmény megállapítása szempontjából - a pályázatokat egészében értékeli, a község számára összességében a legelőnyösebb ajánlatot keresi.
  • Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a lehetőségét, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

13. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:

Sipos Jánosné polgármester – Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1.) Tel./Fax: 37/384-261

14. Az ingatlan megtekintésére külön leegyeztetett időpontban - a pályázati határidőn belül - lehetőség van.

15. A pályázat közzététele:

A pályázati kiírás Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a község közintézményeiben kerül meghirdetésre.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat

Magyar Falu Program

Videók