Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Szent Márton napján elhangzott méltatások

2018. november 13., 11:10
Sipos Jánosné polgármester által, a díjazottakról és a jubiláló civil szervezetekről elmondott méltatások, és az eseményen készült fényképek.

2018. Márton napon készült fényképek innen letölthetőek.

Tisztelt Képviselő Úr, tisztelt díjazottak, jubiláló civil szervezetek!

„Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” A Nagy László költő tollából származó idézet lehetne a mottója a mai három kitüntetett életútjának. Zsúfolt, rohanó hétköznapjainkban üdítő élmény, hogy vannak ilyen emberek közöttünk, akiknek erőfeszítése, kitartása, cselekedete mindannyiunk számára példamutató. Mindhárman hisznek a jóban, munkájukat hivatásnak vallják, minden cselekedetükkel a közösséget szolgálják.

Mindhárom díjazott idén vonult nyugdíjba, 40 éves szolgálati idejük letöltésével most már a megérdemelt pihenésre koncentrálhatnak. Életük egyik szép mozzanata lesz a mai nap, amikor az aktív munkát befejezve szülőfalujuk, Rózsaszentmárton közössége elismeri szakmai munkájukat, emberi nagyságukat.

Megbecsülésünket a mai napon írásban és szóban is bizonyítjuk számukra, itt, a Szent Márton templomban, a búcsúi ünnepi szentmise keretében.

Bödeiné Horváth Erzsébet méltatása

1960-ban született, Rózsaszentmártonban végezte az általános iskolát. Hálásan gondol tanáraira, akik életükkel, munkájukkal példát mutattak számára. Már általános iskolás évei alatt is bejárt az óvodába, megérintette a közeg, ekkor döntötte el, hogy óvónő lesz.

Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnázium Óvónőképző szakközépiskolában tanult tovább óvónői tagozaton. 1978-tól dolgozott, első munkahelye a Rózsaszentmártoni Napköziotthonos Óvoda volt, majd Horton folytatta a munkát.

1981-ben házasságot kötött, 1986-ban megszületett Amadil lánya. Közben 1982-ben visszajött dolgozni Rózsaszentmártonba és levelező tagozaton elvégezte a Felsőfokú Óvónőképzőt.1989-ben ismét házasságot kötött, következő évben megszületett második gyermeke, Bianka. Férje, György, Apcon dolgozik minőségellenőrként.

Számára mindig a gyermekek voltak a legfontosabbak. Babakocsis koruktól figyelemmel kísérte őket, később is, az óvoda után is követte életüket. Álommanóval és álomporral varázsolta el a kicsiket. Szívesen emlékszik vissza Fáczán Jánosné Irénke nénire, akinek személyes példamutatása nagy segítség volt számára.

Munkáját végigkísérték az emlékezetes anyák napi, ballagási műsorok, a községi rendezvények, a rengeteg rajzpályázat és mesemondó verseny. Életútjának egyik igen emlékezetes eseménye az iskolai tornaterem avató ünnepség, ahol a gyermekek esernyős táncát tanította be.A Bozsik program keretében még a futballt is oktatta a gyermekeknek, ha kellett, logopédus feladatot végzett. A 40 év során sok munkatárssal, vezetővel dolgozott, életre szóló barátságok köttettek.

Szerény és szolid természetű, segítőkész és őszinte ember, nagyszülei életszeretete, kedvessége őrá is átragadt. Lélekben gyermek maradt a mai napig. Azon emberek közé tartozik, akik örömforrásnak tekintik munkájukat. Ha újra kezdhetné, ismét óvónő lenne, vagyis elmondhatjuk, egymásra talált ember és feladat.

Nyugdíjas napjait is aktívan tölti, a Baba-mama klubot vezeti, szívesen kertészkedik.

Rózsaszentmárton község megbecsüli azokat a jeles embereket, akik hozzájárulnak Rózsaszentmárton hírnevének öregbítéséhez és munkájukkal példát mutatnak Rózsaszentmárton közössége számára. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, Bödeiné Horváth Erzsébet részére kiemelkedő óvodapedagógusi munkáját elismerve a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet adományozta.

Darab Károlyné méltatása

Darab Károlyné Dóra Ágota 1958-ban született. Óvodába és általános iskolába Rózsaszentmártonban járt. Édesapja barátja tanácsára választotta a postát, mondván: posta mindenhol van, bárhová sodorja is az élet.

1972 szeptemberében került Budapestre, a Postaforgalmi Szakközépiskolába. Kollégista is volt, elmondása szerint, ez volt élete egyik legszebb időszaka. Itt még inkább beleszeretett a postás szakmába. A következő állomás a Távközlési Műszaki Főiskola posta-üzemmérnöki szaka volt Győrben.

Akkor még úgy gondolkodott, hogy az iskola után nem jön vissza szülőfalujába. A Főiskolán ismerkedett meg későbbi férjével, Károllyal, aki szintén a posta-üzemmérnöki szakon tanult. Az államvizsga időpontjában már megszülettek az ikreik: Károly és Ágota. Ekkor már bizonyossá vált benne, hogy családjával együtt Rózsaszentmártonban telepszenek le.

Munkaviszonya 1979-ben a gyessel kezdődött a postán, 1982-től a Hatvani 1-es postán tevékenykedett. Gyermekeit édesanyja vitte óvodába, ezért úgy határozott, hogy hazajön a rózsai postára. Mindez 1989-ben történt, azaz immáron 30 éve. Nagyon sokat köszönhet Kőrösi Lászlóné Ági néninek, aki Rózsaszentmártonban volt postavezető, ő tanította meg számára a postásszakmát.

Akkoriban még mostoha körülmények voltak a helyi postán, széntüzeléses kályha üzemelt és az udvarra kellett kimenni vízért. Kevéssé ismerte a falu lakóit, az utcákat. Mára már ismer mindenkit, a posta igazi hírközponttá vált, teljes mértékű bizalom alakult ki a község lakosaival. Munkáját mindig lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte. Lehetett bármilyen gond, ő mindig mosolygott, kedves volt mindenkivel. A Postán vezérigazgatók jöttek-mentek, egy állandó maradt, Ágika.

A szerelem immáron 47 éve tart, nyugdíjasként is visszajár helyettesíteni, besegíteni a kollégáknak, valamint szeretettel neveli három unokáját. A Magyar Posta a Postai világnap alkalmából vezérigazgató-helyettesi dicsérettel köszönte meg munkáját.

Rózsaszentmárton község megbecsüli azokat a jeles embereket, akik hozzájárulnak Rózsaszentmárton hírnevének öregbítéséhez, és munkájukkal példát mutatnak Rózsaszentmárton közössége számára. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata, Darab Károlyné részére kiemelkedő postavezetői munkáját elismerve a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet adományozta.

Suriné Ocsovai Zsuzsanna méltatása

1959-ben született első gyermekként. Húga 8 évvel fiatalabb. Szülei egyszerű munkásemberek, akik mindig becsülettel dolgoztak és tisztességesen nevelték őket. Korán megtanulta, hogy semmi sem hullik ingyen az ölébe, azért tenni is kell.

Óvodásként Fáczán Jánosné Irénke néni és Erzsike óvónéni jó példa volt számára, majd amikor általános iskolásként Fáczánné Irénke néni beengedte nyáron az óvodába, hogy játsszon a gyerekekkel, végleg eldöntötte, hogy óvónő szeretne lenni. Tudatosan készült erre a hivatásra, még orosz nyelven is megtanulta ezt a kívánságát.

A Hatvani Bajza József Gimnáziumban folytatta a tanulmányait orosz tagozatos osztályban, majd a Szarvasi Óvónőképző nappali tagozatára jelentkezett, de a nagy túljelentkezés miatt nem nyert felvételt. A rózsaszentmártoni óvodába került dolgozni képesítés nélküli óvónőként, Irénke nénivel, valamikori óvónőjével egy csoportba, aki rögtön bedobta a mély vízbe. Pár hónap után a Petőfibányai óvodában folytatta a munkát. 1978-ban férjhez ment, megszületett Adrienn lánya.

A gyes letelte után az ecsédi óvodában folytatta a munkát, ez idő alatt végezte el az óvónőképzőt levelező tagozaton, igazi óvónéni lett. Folyamatosan képezte magát. 2000-ben megözvegyült, magára maradt. A család mindig mellette állt, vigaszt jelentett az unokájával való törődés.

Ecséden közel 20 évig dolgozott, majd a szűcsi iskola tantestületébe került, 2009-ben pedig vissza a rózsaszentmártoni óvodába. Végre hazaérkezett. Nagyon igyekezett, hogy rászolgáljon a bizalomra, mindent elvállalt, amivel megbízták. Fiatalabb korában a gyermekekre úgy tekintett, mintha a sajátjai lennének, ahogy korosodott, akkor pedig úgy, mintha az unokái lennének.

Mindig tartott magánál „csodakenőcsöt”, ami sok-sok szeretettel és türelemmel megtoldva minden sebet begyógyított. Szívesen szervezte az óvodai műsorokat, a községi rendezvényeken való fellépéseket. Gyermekei rengeteg rajzpályázaton, mesemondó versenyen szerepeltek igen szép eredménnyel. Angol nyelvi ismerete lehetővé tette, hogy a gyermekekkel megismertesse ezt a nyelvet mondókákon, dalokon keresztül.

A szülők bármikor bizalommal fordulhattak hozzá, kollégáival is kiváló emberi és szakmai volt az együttműködése. A gyermekektől kapott szeretet a mai napig elkíséri, amikor teheti, most is meglátogatja az óvodát. Visszahúzódó, csendes, szerény ember, aki nagy űrt hagy maga után.

Rózsaszentmárton község megbecsüli azokat a jeles embereket, akik hozzájárulnak Rózsaszentmárton hírnevének öregbítéséhez, és munkájukkal példát mutatnak Rózsaszentmárton közössége számára. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Suriné Ocsovai Zsuzsanna részére kiemelkedő óvodapedagógusi munkáját elismerve a Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Címet adományozta.

 

Jubiláló civil szervezek

Rózsaszentmártonban 25 civil szervezet működik. Évek óta hagyomány, hogy a jubilálók részére, elismerve a közösségért végzett példamutató civil tevékenységüket, okleveleket adunk át. Minden civil szervezetről elmondható, hogy az Önkormányzattal partnerségben együttműködnek a helyi kulturális-, sport- és hagyományőrzés széles területén, a rendezvények szervezésében, fellépőként színesítik műsorainkat. Segítik az Önkormányzat munkáját aktív véleménynyilvánításukkal, a társadalmi munkákban az élen járnak. Tagjaik részére elősegítik a szabadidő kulturált eltöltését. A gratuláció mellett fogadják érte őszinte köszönetünket és tiszteletünket.

ROSEDANCE Társastánc Egyesület - 5 éves (2013.)

Az egyesület olyan szülők támogatásával alakult meg, akiknek régóta dédelgetett álma volt, hogy gyermekeik helyben, családias hangulatban és baráti légkörben hódolhassanak szenvedélyüknek, a táncnak, mely fejleszti a ritmusérzéket, csapatmunkára ösztönöz és hasznos kikapcsolódás mindenkinek.

Az oklevelet átveszi: Martinkovicsné Hegyi Henrietta elnök

Rózsaszirom citerazenekar - 5 éves (2013.)

A zenekar 11 lelkes tanuló részt vételével alakult meg. A csoport népzenei hagyományokat ápol, a gyermekek a citerajáték elsajátításával megtapasztalják a közös zenekari játék élményét, megismerik, megszeretik a sokszínű magyar népdalkincs világát. Az eltelt 5 év alatt 27 tanuló ismerkedett meg a citerajátékkal.

Az oklevelet átveszi: Huczkáné Kiss Katalin csoportvezető

Baba-Mama klub - 10 éves (2008.)

A klub a bölcsőde, az óvoda előszobája, ahol a gyermekek számára biztosítják az együtt játszás, a mondókázás örömét. A szülőknek pedig olyan hely, ahol megbeszélhetik gondjaikat, örömeiket, kicserélhetik tapasztalataikat, feltöltődhetnek egymás társaságában.

Az oklevelet átveszi: Bödeiné Horváth Erzsébet klubvezető

Jóga csoport -10 éves (2008.)

A csoport célja megteremteni azt a közösséget egy-egy településen belül, ahol valamennyi érdeklődő megtapasztalja a jóga áldásos hatását. Fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést, a stressz káros hatásainak csökkentését, a személyiségfejlesztést, az önmegvalósítás támogatását.

Az oklevelet átveszi: Varga Andrea csoportvezető, jógaoktató

Magyar Rákellenes Liga Rózsaszentmártoni Alapszervezete - 10 éves (2008.)

Az alapszervezet felnőtt csoportja 10 évvel ezelőtt alakult meg. A liga közhasznú tevékenységet fejt ki a rákbetegség korai felismerése, kockázatainak csökkentése és a rákbetegek érdekében.Küzd a dohányzás, az alkoholizmus, a környezeti szennyeződések ellen. Küzd az emberközpontú betegellátásért.Ennek érdekében előadásokat, tanfolyamokat szervez, szűrésekre aktivizál, tájékoztató, figyelemfelkeltő rendezvényeket tart. Segíti a sportnap, a szabadidő és az iskolai programok lebonyolítását, folyóiratok, szórólapok, terjesztését végzi.A csapatépítést segíti az 5 fős vezetőség és a 10 főből álló önkéntes csoport.Emellett szerveznek színházlátogatást, országjárást, közös főzést, amely mind-mind az összetartozást erősíti. Taglétszámuk 130 fő.

Az oklevelet átveszi Láng Jánosné elnökségi tag

Rózsafa citerazenekar - 10 éves (2008.)

A citerazenekar tagjait a népzene szeretete és a hagyományok ápolása köti össze. A lelkes hagyományőrző csoportban jelenleg a nyugdíjas pedagógustól az általános iskolásokig többféle korosztály képviselteti magát, akiknek az örömzenélés, a hagyományok bemutatása, ápolása lassan életformává válik.

Az oklevelet átveszi: Vellai Ferenc csoportvezető

Móra Ferenc Alapítvány a Gyermekekért és az Ifjúságért - 25 éves (1993.)

Az alapítványt 1993-ban alapította 4 alapító tag: a Móra Ferenc Általános Iskola, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és a Mátra Takarékszövetkezet. Az alapítvány működésének céljai:

Az iskolában kiváló tanulmányi eredményt elérő és kimagasló közösségi munkát végző tanulók, az iskolai és megyei sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért diákok jutalmazása. Az iskola volt diákjainak az iskolához való kötődésének biztosítása, erősítése. A hagyományok ápolása. A hátrányos helyzetű, de jó képességű, tovább tanuló diákok segítése a kuratórium által meghatározott feltételek szerint. A diákok erkölcsi életre nevelésének segítése.

Az oklevelet átveszi: Turiné Szanyi Kinga elnök

Rózsaszentmártoni Sportklub - 25 éves (1993.)

Az egyesület célja a futball népszerűsítése, növelni a tömegsportban, valamint a sporteseményeken résztvevők számát. Jelenleg csak utánpótlás nevelésével foglalkoznak, az óvodás és iskoláskorú gyermekekkel vesznek részt a Bozsik programban. Jövőbeli céljuk egy felnőtt labdarúgócsapat létrehozása, a helyi utánpótláskorú gyerekek beépítése a leendő felnőtt csapatba.

Az emléklapot átveszi. Kiss József

BDSZ Bányász Nyugdíjas Alapszervezet -50 éves (1968.)

A szervezet 1968-ban jött létre azzal a gondolattal, hogy legyen a bányászoknak egy olyan közössége, melyben emberi kapcsolataikat a bányák bezárása után is fenntarthatják.Céljuk a bányász hagyományok ápolása és megőrzése, nyugdíjasaik segítése, érdekképviselete. 15 éve szervezik az Önkormányzattal közösen a Bányász napi és Borbála napi ünnepségeket, a Lignitbányászati Emlékházban rendszeresen bemutatják a kiállítást az érdeklődőknek.

Az oklevelet átveszi: Koczka István elnök

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, valamint a jubiláló civil szervezeteknek, kívánunk további sikeres munkát és jó együttműködést!

Sipos Jánosné

 polgármester

Magyar Falu Program

Videók