Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Pályázati kiírások › Pályázat hivatalsegéd munkakör betöltésére

Pályázat hivatalsegéd munkakör betöltésére

2016. január 28., 18:30

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés b) pontja,

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 227.§ (1) bekezdése, és 258.§-a alapján pályázatot hirdet

 

h i v a t a l s e g é d

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkajogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Rózsaszentmártoni Polgármesteri Hivatal; Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A rózsaszentmártoni Hivatal épületének hivatali időn kívüli takarítása, az épület környezetének rendben tartása. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat és a Hivatal helyi leveleinek, és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos anyagok másolása, címzése, kézbesítése; a postázási feladatok ellátása. Az Önkormányzati rendezvények előkészítésében, és lebonyolításában való részvétel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•      Magyar állampolgárság,

•      Cselekvőképesség,

•      Büntetlen előélet,

•      Legalább 8 általános iskolai végzettség,

•      3 hónap próbaidő,

•      Egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

•      A végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

•      A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kórós Tímea jegyző nyújt, a 37/384-261-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: hivatalsegéd.

•      Személyesen: dr. Kórós Tímea jegyző, Heves megye, Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

•      Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja: www.rozsaszentmarton.hu

•      Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

•      Rózsaszentmárton Község közösségi intézményei

Magyar Falu Program

Videók