Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Pályázati kiírások › Pályázat könyvtáros és közművelődési alkalmazott munkakör betöltésére

Pályázat könyvtáros és közművelődési alkalmazott munkakör betöltésére

2015. július 2., 15:50
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. ) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Rózsaszentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1/A.) könyvtáros és közművelődési alkalmazott munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Heti 30 óra

 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1/A.

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

A Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Rózsaszentmárton elnevezésű könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, kapcsolattartás a Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtárral.

 

Rózsaszentmárton Község közművelődési feladatainak ellátása, az Önkormányzati rendezvények szervezése, a Művelődési Ház civil szervezetivel való kapcsolattartás.

 

A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.  

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

                  

Pályázati feltételek:

  1. cselekvőképesség,
  2. büntetlen előélet,
  3. magyar állampolgárság,
  4. középfokú szakirányú könyvtáros végzettség (minimálisan OKJ-s segédkönyvtáros végzettség), ami alól a munkáltatói jogkör gyakorlója 1 évre felmentést adhat (39/2013.(V.31.) EMMI rendelet alapján)
  5. közművelődési szakember szakképesítés - közép vagy felsőfokú, vagy azzal egyenértékű (2/1993.(I.30.) MKM rendelet alapján)

A pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása szükséges.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1.      a pályázati kiírásnak megfelelő munkakörben eltöltött gyakorlat

2.      magas színvonalú kommunikációs készség,

3.      rugalmasság,

4.      csapatmunka,

5.      informatikai gyakorlat: ECDL, Office programcsomag ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.      szakmai önéletrajz,

2.      végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

3.      szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

4.      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételeknek megfelel

5.      nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

6.      nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere, Sipos Jánosné nyújt. Tel.: 06-37/384-261

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. 

(Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését).

 

Elektronikusan Sipos Jánosné polgármester részére történő megküldéssel a polgarmester@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre.

 

Személyesen: a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.) történő leadással. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor.

A megbízásról Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2015. augusztus 17.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

1.      www.kozigallas.gov.hu

2.      www.rozsaszentmarton.hu

3.      Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

Magyar Falu Program

Videók