Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Pályázati kiírások

A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

2022. december 12., 13:50

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a jegyző helyettesítése, továbbá, törvényességi ellenőrzés, önkormányzati intézményirányítással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. Hatósági munkavégzés, képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítése, végrehajtása. A közös hivatal kirendeltségeivel való koordináció.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,

•         Közigazgatásban eltöltött gyakorlat - Legalább 3-5 év közigazgatási tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság,

•         Büntetlen előélet,

•         Cselekvőképesség,

•         6 hónap próbaidő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.

•         Az aljegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések

•         Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

•         Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez a pályázati elbírálásra jogosult szervek számára hozzájárul.

•         A pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85 §. és a 87. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

•         Közigazgatási gyakorlat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal netölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Jánosné polgármester nyújt, a 37/384-261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/952/2022. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

•         Elektronikus úton Sipos Jánosné polgármester részére a polgarmester@rozsaszm.t-online.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Sipos Jánosné polgármester, Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző javaslatára Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó Polgármestere lakosságszám-arányos szavazati joggal dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja - 2022. december 12.

•         Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. december 12. 

 

Magyar Falu Program

Videók