Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Pályázati kiírások

Pályázat pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

2016. július 28., 16:45
A Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Költségvetés készítése, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Munkaügyi feladatok ellátása. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, az államháztartásról szóló törvény végrahajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12.§-ban meghatározott végzettség,

•         Költségvetési szervnél szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

•         6 hónap próbaidő

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 3-5 év szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

•         A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kórós Tímea jegyző nyújt, a 37/384-261-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi – gazdálkodási ügyintéző.

•         Személyesen: dr. Kórós Tímea jegyző, Heves megye, Polgármesteri Hivatal 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

•         Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat honlapja: www.rozsaszentmarton.hu

•         Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

•         www.kozigallas.gov.hu honlap

Magyar Falu Program

Videók