Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Hirdetmény

2017. június 27., 17:05
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat részéről
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszához kapcsolódó LAKOSSÁGI FÓRUM meghirdetéséről

2016. december 30-án hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény), amely a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi. Célja, hogy – széleskörű társadalmi bevonással – a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. A településkép védelme a település, vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését, vagy kialakítását jelenti. A Törvény 16.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak új településképi eszközöket kell létrehoznia: településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet.

Az egyeztetési eljáráshoz a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében Rózsaszentmárton Község Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017.(VI.9.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Partnerségi rendelet).

Az Önkormányzat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi a közterületi hirdetőfelületén, az Önkormányzat honlapján és a helyi lapjában, továbbá

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,

melynek időpontja: 2017. július 6. 17:00 óra;

melynek helyszíne: Polgármesteri Hivatal (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.)

 

A partnerek az egyeztetési eljárás soránészrevételeiket, javaslataikat, a lakossági fórumon történő személyes megjelenésen túl, a Partnerségi rendelet 4.§ (6) bekezdése szerint :postai úton az Önkormányzat címére eljuttatott levél formájában, a Polgármesterhez személyesen eljuttatott papír alapú írásbeli véleményként, vagy a titkarsag1@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levél formájában is közölhetik.

 

A vélemények beérkezési határideje: 2017. július 14.

 

Kelt: Rózsaszentmárton, 2017. június 27.

 

                                                                                                                                                     Sipos Jánosné polgármester

 

A hirdetmény innen letölthető.

A partneri egyeztető adatlap innen letölthető.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017. (VI.9.) önkormányzati rendelete innen letölthető.

                                                                                                                                                 

Magyar Falu Program

Videók