Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: szennyvíz.hu › A 2012. március 5-én megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson elhangzott tájékoztató

A 2012. március 5-én megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson elhangzott tájékoztató

2012. március 5., 22:30
Sipos Jánosné polgármester tájékoztatója a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson

2012. március 5. 17 óra - Falugyűlés (közmeghallgatás) napirendjei

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2012. évi tervekről, a szennyvízberuházás alakulásáról – előadó: Sipos Jánosné polgármester

Egyebek – vendég:

  • Veres László Főber ZRT. Területi igazgató
  • Áfra Barnabás Főber ZRT.műszaki ellenőr
  • Kalmár István Swietelsky Magyarország KFT. építésvezető
  • Boros József projektkoordinátor
  • Boros Tamás Eviber KFT. projektmenedzser
  • Pálinkás Zoltán Heves Megyei Vízmű ZRT. Hatvani Üzemegységének művezetője
  • Füzér Ferenc One Online Kft.
  • Laskai István jegyző

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató a 2012. évi tervekről

A Képviselőtestület nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent állampolgárt! Ismét eltelt egy év, beszámolunk az előző éves működésről és az idei költségvetésről.

A 2011. évi eseményekről, költségvetésünk végrehajtásáról:

2011. évi költségvetésünket 439.632.000 Ft-tal terveztük. Az intézményeink fenntartása a költségvetés 62 %-át tette ki, beruházásokra a költségvetés 38 %-a maradt.

Bevételeinkről:

Intézményi működési bevételek:                               197.847.000 Ft

Felhalmozási bevételek:                                            2.943.000 Ft

Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök:                  316.740.000 Ft

Kölcsön visszafizetése:                                             256.000 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:                      61.290.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása:                 134.739.000 Ft

Kiadásainkról:

Működési kiadásaink:

-          személyi jellegű kiadásaink:                          170.588.000 Ft

-          munkaadókat terhelő járulékok:                    45.060.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások:                                83.330.000 Ft

-          szennyvíz beruházás:                                     404.196.000 Ft

ebből pályázati támogatás:                 314.553.000 Ft

önkormányzati önerő:                        89.643.000 Ft

Beruházásainkról, fejlesztéseinkről:

Beindult a szennyvízberuházás építési szakasza. A szennyvízcsatorna gerinchálózata az ingatlanokra történő beállással együtt év végére már 100%-ban elkészült. Az utcák ideiglenes helyreállítása megtörtént. A konszolidáció után kezdődhet a végleges helyreállítás. A szennyvíztisztító telep készültsége lehetővé tette a próbaüzem december 12-i elindítását, mely fél évig tart. A szerződésben vállalt határidőnél korábban megkezdődtek az ingatlanokon belüli élőre kötések, ill. a Heves Megyei Vízmű Zrt. elindította a Fogyasztói szerződéskötést a lakosokkal.

Az ingatlanon belüli vezeték kiépítését az Önkormányzat finanszírozza a lakosok helyett.

2010. novemberétől készítjük elő a felszíni csapadékvíz pályázatunkat. 2011. március végére elkészültek a tervek a község úthálózata kétoldali árkainak burkolására, valamint az övárok rendszer kialakítására. A 2011. áprilisában megváltozott pályázati kiírás értelmében pluszban még egy záportározót is meg kellett terveztetnünk a Kisvölgyön. A pályázatot augusztus 1-én adtuk be az ÉMOP-2011-3.2.1/D. pályázati felhívásra. Mivel a források nem engedik a teljes községre vonatkozóan a rendszer kiépítését, így ütemekre bontottuk a megvalósítást. Az I. ütem 354.317.521 Ft összköltségű, az önerő 17.715.876 Ft, a pályázott támogatás 336.601.645 Ft. Sikeres pályázat esetén megépül egy záportározó gát a Kisvölgyön, a községet körülölelő övárok rendszer nagy része, valamint a csapadékvízzel elsősorban veszélyeztetett utcák kétoldali árka burkolatot kap.

A lakosság életkörülményeit javítandó Deák F. úti buszmegálló áthelyezését még 2004. évben megterveztette a Községi Önkormányzat. Két alkalommal nyújtottunk be erre vonatkozóan pályázatot, amelyeket forrás hiányában elutasítottak. Most ismét megnyílt egy pályázati lehetőség. Az ÉMOP 3.1.3-11. kiírásra adtuk be pályázatunkat buszváró megépítésére a Piactéren, valamint 3 esőbeálló elhelyezésére a 3 buszmegállóban, továbbá a Deák F. úti járda, valamint a Kossuth-Erzsébet-Béke-Táncsics utcák útburkolatának felújítására. A beruházás összköltsége 105.127.448 forint, melynek önerejét, 5 %-ot biztosítja az Önkormányzat.

Az Idősek Otthona és az Általános Iskola energiaellátásának csökkentése és az uniós pályázat előkészítése érdekében a Képviselőtestület alternatív energia döntéselőkészítő tanulmányokat, tovább az Idősek Otthonára energia auditot készíttetett el. A számítások azt tükrözték, hogy az Idősek Otthona energiacsökkentése gazdaságosan és költséghatékonyan megoldható, így az Otthon pályázatának előkészítése kezdődött el.

A pincesorra vezető út kátyúzása 1.728.000 Ft-ba került, a többi útjainkat a szennyvízberuházásra tekintettel nem kátyúztattuk.

Az Anya és gyermekvédelmi tanácsadóban kicseréltük a nyílászárókat 562.428 Ft összegben.

Felújítottuk a hangoshirdető rendszert, 904.550 Ft-os költséggel mikrohullámú rendszert építettünk ki a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola között, valamint új hangszórókat telepítettünk. Lebontásra kerül a kábelhálózat már nem használt része.

Szociálpolitika:

Civil szervezeteink számára 1.799.175 Ft összegű támogatást folyósítottunk; térítésmentesen használhatták a Művelődési Házat rendezvényeik céljára, amely további 3,5 MFt értékű támogatást jelent, ennyi lenne a terembérleti díj, amennyiben kiszámláznánk a részükre.

3 fő középiskolás tanulónak biztosítottunk 150.000 Ft ösztöndíjat az Arany János tehetségkutató ösztöndíj pályázaton, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázaton 4 főt támogattunk 160.000 Ft-tal.

Két alkalommal megszerveztük a nőgyógyászati rákszűrést, valamint egy alkalommal prosztata szűrést, melyek szervezéséhez segítséget nyújtott a Rákellenes Liga helyi szervezete.

A Magyar Vöröskereszt által biztosított élelmiszercsomagot 300 fő részére osztottunk ki.

Különféle segélyekre 8.571.000 Ft-ot költöttünk 2011-ben.

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében 13 főt alkalmaztunk, amely 6.407.357 Ft költséget jelentett az önkormányzatnak, melyet a Munkaügyi Központ 2.575.779 Ft-tal támogatott.

Intézményeinkről:

Jól működik az intézményfenntartó társulásunk, melyhez Rózsaszentmárton gesztorságával a rózsai és a szücsi iskolák és óvodák tartoznak.

A rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola működéséhez az állami normatíván felül 34.927.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 9.478.000 Ft-ot pótolt hozzá 2011-ben Rózsaszentmárton Község Önkormányzata. A napköziotthonos óvodában a magas gyermeklétszámra tekintettel biztosítottuk a 3. csoport működését.

A szücsi Bajza József Általános Iskola működtetéséhez az állami normatíván felül 15.061.000 Ft-ot, a napköziotthonos óvoda működéséhez 7.066.000 Ft-ot pótol hozzá Szücsi Község Önkormányzata.

Az Őszirózsa Gondozási Központ a saját bevételeiből fenntartotta ez évben is önmagát, nem kellett az Önkormányzatnak finanszíroznia az intézményt, jelenleg 14 fő szerepel a várólistán. Egy emeltszintű ellátást nyújtó apartmant ismét átminősíttettünk szociális ellátást nyújtó szobára, így az eddigi 42 fő helyett már 44 fővel üzemel az intézmény.

A Képviselőtestület, mint üzemeltető megpályáztatta a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő községi temető üzemeltetési jogát, mivel az az önkormányzatnak évente jelentős többletkiadással járt. A nyertes ajánlattevő nem írta alá az üzemeltetési szerződést. Ezt követően a Katolikus Egyházközség felmondta az üzemeltetési szerződést a Községi Önkormányzattal és kérte vissza üzemeltetésbe a községi temetőt.

Környezetvédelem, településfenntartás:

Továbbra is térítésmentesen biztosítottuk az elektronikai hulladék-, gumiabroncsgyűjtést, két alkalommal lomtalanítottunk.

A közterületek karbantartására vásároltunk egy Partner fűnyíró traktort 669.900 Ft értékben, valamint a közterületeken való munkálatokhoz egy HONDA ETC 7000 áramfejlesztőt 395.296 Ft értékben.

Az orvosi rendelőbe 1 db radiátort szereltettünk be, amely 75.300 Ft-ba került, a belső tereket festettük, ennek költsége 200.000 Ft volt, valamint a bojlert is ki kellett cserélni, amely 94.700 Ft-ba került.

A község utcáit új utcanév táblákkal láttuk el.

Elismeréseink:

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által meghirdetett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok című országos pályázaton a Községi Önkormányzat első díjat nyert, a Corvinus Egyetemen tartott díjátadáson 1.000.000 Ft-tal és egy fénymásolóval ismerték el munkánkat.

Kulturális programok, vendégeink:

A hagyományosan megrendezett kulturális programok mellett 2011-ben Hort Község Önkormányzata invitálta májusban civil szervezeteinket a Horti Majálisra, akik nagy sikerrel szerepeltek.

Ismét a Községi Önkormányzat és az Általános Iskola vendégei voltak májusban és végeztek közhasznú munkát a bécsi Danube International School iskola végzős diákjai. Ebben az iskolában diplomaták gyermekei tanulnak. Vezetőjük Gubis Olivér, aki a rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola volt diákja, most a bécsi iskola földrajz-testnevelés szakos tanára.

Szeptemberben a Hatvani Őszi Fesztivál keretében szerepelt a Hatvani Galériában a Községi Önkormányzat, valamint civil szervezeteink. Rózsaszentmártonban tartotta ülését a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének elnöksége.

A Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszékének végzős hallgatói is már visszatérő vendégei községünknek, az ősz folyamán a Tarcódi pincesor épületállományára vonatkozóan végeztek felméréseket, melyeket a későbbi pályázatoknál tudjuk majd hasznosítani.

2011. december 31-én 46.654.000 Ft volt a számlánkon. Hitel felvételére 2011. évben sem került sor.

Most rátérnék a 2012-es év költségvetésére

Költségvetési főösszegünk: 435.909.000 Ft. Az állami normatíva ez évben is csökkent 1.450.177 Ft-tal, így most 188.448.000 Ft, 21.490.000 Ft a helyi adó bevétel, működési célú bevételünk 5.998.000 Ft. Lekötött betétünk 40.000.000 Ft. Fejlesztési hitel felvételét ez évben sem tervezzük.

A helyi kommunális adó mértéke idén változott:

-          lakóingatlanok után 9000 Ft

-          nem lakás céljára szolgáló műhely, iroda, üzlethelyiség után

25 m2-ig:                                4320 Ft/év

25-50 m2:                               5760 Ft/év

50-100 m2:                             7200 Ft/év

100 m2 felett:                         14400 Ft/év

lakásbérleti jog után:              7200 Ft/év

-          borospincék után 1400 Ft

-          borospince borházzal 2880 Ft

-          borospince tetőtér beépítéses vagy emeltes borházzal 4320 Ft

-          telek után 4320 Ft az évi fizetendő adó összege.

Itt jegyzem meg, hogy a kommunális adó évi maximálisan kivethető mértéke 2012-től 17.000 Ft/év. Az Önkormányzat figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, közel 50 %-ban szabta ki az adóterheket, hasonlóan, mint az előző években.

Ez évben a vízdíj nettó 327 Ft/m3 a csatornadíj nettó 231 Ft/m3. A jogszabály változása miatt az ármegállapító jogkört már nem az Önkormányzat gyakorolja. A szemétszállítás díja minden tétel esetében a 2011. évi díj maradt, tehát 50 literes gyűjtőedény esetén: 164 Ft/ürítés + ÁFA, 110 és 120 literes gyűjtőedény esetén: 290 Ft/ürítés + ÁFA, 240 literes edényzet esetén: 448 Ft + ÁFA, 3 m3-es konténer 2750 Ft + ÁFA, 5 ében m3-es konténer 7750 Ft + ÁFA, építési, bontási hulladék esetén az 5 m3-es konténer 24.000 Ft + ÁFA. A folyékony hulladékszállítás díja  is a 2011. évi maradt, vagyis 1945 Ft/m3 + ÁFA.

Működési kiadásaink:

-          személyi jellegű kiadásaink:                          175.626.000 Ft

-          munkaadókat terhelő járulékok:                      47.638.000 Ft

-          dologi jellegű kiadások:                                  92.670.000 Ft

-          segélyek és egyéb juttatások:                          10.256.000 Ft

-          beruházások:                                                  107.212.000 Ft

-          támogatás:                                                        1.580.000 Ft

-          átadott pénzeszköz:                                             927.000 Ft

Támogatást adunk:

Háziorvos (Id.o.)                                           1.080.000 Ft

Sport egyesületnek adunk:                            1.464.000 Ft, melyből 400.000 Ft kp., a többi a pályafenntartás költsége, azaz 1.064.000 Ft

Az iskolában működő ifjúsági labdarúgó csapatot 100.000 Ft-tal támogatjuk

Mozgáskorlátozottak Egyesülete                   10.000 Ft

A többi civil szervezeteiknek pénzbeli támogatást sajnos nem tudunk biztosítani, részükre térítésmentesen biztosítjuk továbbra is az intézmények használatát.

Közfoglalkoztatásra idén 1.932.000 Ft-ot terveztünk.

Idén is lesz két alkalommal lomtalanítás: májusban, majd októberben.

Módosította a Képviselőtestület a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkozáshelyettesítő támogatás folyósításáról szóló helyi rendeletet, idéntől az ellátás biztosításának egyéb feltétele a lakókörnyezet rendben tartása.

Az óvodában a 3. csoportot a nagy gyermeklétszámra tekintettel ez évben is működtetjük. Jelenleg nincs lehetőség közfoglalkoztatás keretében ellátni a feladatot, így az önkormányzatnak: 2.469.000 Ft-ba kerül ennek a feladatnak az ellátása.

Ezévi tervezett beruházások összesen: 107.212.000 Ft

-          közvilágítás:                                                        2.140.000 Ft

-          szennyvízberuházás:                                            81.602.000 Ft

-          csapadékvíz beruházás önereje:                           17.716.000 Ft

-          út, buszmegálló pályázat önereje:                        5.500.000 Ft

-          óvodában falazat megerősítés:                            254.000 Ft

Szennyvízberuházás

Az önkormányzati utak és közterületek végleges helyreállítása tavasszal történik meg, amelynek során újra felbontják az utakat, 45 cm mélységben alapoznak, majd a kivitelezés előtti állapotnak megfelelően sávosan helyreállítják az útburkolatot.

Az Önkormányzat tisztelettel megköszöni a lakosság egész évi türelmét, a közlekedési és egyéb nehézségek elviselését.

Továbbra is kérjük, hogy műszaki problémáikkal, esetleges kárigényükkel a külön az erre a célra üzemeltetett INGYENES zöld számon (80-205-163) tegyék meg bejelentésüket; személyesen az Iskola u. 46. sz. alatti irodában, Fax-on a 06-1-999-1215-ös számon, email-en: a kalmar.istvan2@swietelsky.hu címen.

A munkálatok várhatóan június 30-ig tartanak, a projekt végeleges zárása 2012. július 31.

A lakosok március 31-ig jelezhetik a kivitelezőnek, hogy kérik az élőre kötést, amennyiben nem vállalják az élőre kötést, úgy azt a beruházás befejezése után az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, saját költségükre tehetik meg.

Tisztelettel felhívom a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás miatt a talajterhelési díj mértéke módosult: az eddigi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft-ot kell m3-ként annak megfizetnie, aki a már meglévő és rendelkezésre álló szennyvízhálózatra nem köt rá.

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a felszíni csapadékvíz elvezetésre beadott pályázatunkra 336.601.645 Ft támogatást kaptunk. A közbeszerzésen kiválasztott vállalkozóval, a Schmidgép 2002 Kft-vel az árapasztó, a Schmidtgép-Fedrid Kft. konzorciummal pedig a csapadékvíz elvezető hálózat megépítésére vonatkozóan február 27-én aláírtuk a vállalkozói szerződést, így a tavasz folyamán a munkálatok megindulhatnak, amennyiben aláírtuk a támogatási szerződést. Elkészül a Kisvölgyön a záportározó gát, az árvízzel legjobban veszélyeztetett utcák kétoldali árka burkolatot kap, többek között a Deák úti árok, is, valamint elkészül a községet védő övárok rendszer is. Az Önkormányzat biztosítja a beruházás önerejét, 17.716.000 Ft-ot.

Várjuk az utak helyreállítására, valamint a buszmegálló kialakítására beadott 105.000.000 Ft értékű pályázatunk eredményhirdetését is.

Most készítjük az Idősek Otthona pályázatát beadásra, melynek keretében 8 fő gondozotti létszámbővítést, központi konyha kialakítást, víz-, fal- és födémszigetelést, energiakorszerűsítést, nyílászáró cserét tervezünk. A beruházás értéke 180.000.000 Ft, mely 100 %-ban támogatott, önkormányzati önerő nem szükséges hozzá. Ettől a beruházástól a fenntartási költségek jelentős csökkenését várjuk, valamint további 2 helyi munkahelyet szeretnénk teremteni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, hogy a tájékoztatók után tegyék fel kérdéseiket, egyben jelzem, hogy a Rózsai Hírekben, a községi honlapon és a www.szennyvíz.hu honlapon a tájékoztatót elolvashatják.

Rózsaszentmárton, 2012. március 5.

Sipos Jánosné

polgármester

Magyar Falu Program

Videók